Практика виробнича клінічна

Савченко, Валентин Михайлович and Харченко, Галина Дмитрівна (2019) Практика виробнича клінічна [Teaching Resource]

[thumbnail of V_Savchenko_H_Kharchenko_Praktyka_4k_7s_2_FZFVS_KFRB.pdf]
Preview
Text
V_Savchenko_H_Kharchenko_Praktyka_4k_7s_2_FZFVS_KFRB.pdf

Download (666kB) | Preview

Abstract

Мета — оволодіння знаннями і формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень по застосуванню сучасних засобів фізичної терапії у осіб з захворюваннями внутрішніх органів, хірургічними і нервовими захворюваннями, травмами і захворюваннями опорно-рухового апарату під час роботи в реальних виробничих умовах реабілітаційного центру / клініки. Результати практики: 1. ПР 01. Демонструвати готовність до зміцнення та збереження особистого та громадського здоров'я шляхом використання рухової активності людини та проведення роз’яснювальної роботи серед пацієнтів/клієнтів, членів їх родин, медичних фахівців, а також покращенню довкілля громади. 2. ПР 02. Спілкуватися усно та письмово українською та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування; складати документи, у тому числі іноземною мовою (мовами). 3. ПР 03. Використовувати сучасну комп’ютерну техніку; знаходити інформацію з різних джерел; аналізувати вітчизняні та зарубіжні джерела інформації, необхідної для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень. 4. ПР 04. Застосовувати у професійній діяльності знання біологічних, медичних, педагогічних та психосоціальних аспектів фізичної терапії та ерготерапії. 5. ПР 05. Надавати долікарську допомогу при невідкладних станах та патологічних процесах в організмі; вибирати оптимальні методи та засоби збереження життя. 6. ПР 06. Застосовувати методи й інструменти визначення та вимірювання структурних змін та порушених функцій організму, активності та участі, трактувати отриману інформацію. 7. ПР 07. Трактувати інформацію про наявні у пацієнта/клієнта порушення за Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) та Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків (МКФ ДП). 8. ПР 08. Діяти згідно з нормативно-правовими вимогами та нормами професійної етики. 9. ПР 09. Реалізувати індивідуальні програми фізичної терапії, ерготерапії. 10. ПР 10. Здійснювати заходи фізичної терапії для ліквідації або компенсації рухових порушень та активності. 11. ПР 11. Здійснювати заходи ерготерапії для ліквідації або компенсації функціональних та асоційованих з ними обмежень активності та участі в діяльності. 12. ПР 12. Застосовувати сучасні науково-доказові дані у професійній діяльності. 13. ПР 13. Обирати оптимальні форми, методи і прийоми, які б забезпечили шанобливе ставлення до пацієнта/клієнта, його безпеку/захист, комфорт та приватність. 14. ПР 14. Безпечно та ефективно використовувати обладнання для проведення реабілітаційних заходів, контролю основних життєвих показників пацієнта, допоміжні технічні засоби реабілітації для пересування та самообслуговування. 15. ПР 15. Вербально і невербально спілкуватися з особами та групами співрозмовників, різними за віком, рівнем освіти, соціальною і професійною приналежністю, психологічними та когнітивними якостями тощо, у мультидисциплінарній команді. 16. ПР 16. Проводити інструктаж та навчання клієнтів, членів їх родин, колег і невеликих груп. 17. ПР 17. Оцінювати результати виконання програм фізичної терапії та ерготерапії, використовуючи відповідний інструментарій (додаток 3), та за потреби, модифіковувати поточну діяльність. 18. ПР 18. Оцінювати себе критично, засвоювати нову фахову інформацію, поглиблювати знання за допомогою самоосвіти, оцінювати й представляти власний досвід, аналізувати й застосовувати досвід колег. 19. Знати особливості організації та планування реабілітаційної роботи, перелік і правила оформлення відповідної реабілітаційної документації, необхідне матеріально-технічне забезпечення для виконання процедур з фізичної терапії, вміти планувати зміст процедур з фізичної терапії (занять лікувальної фізкультури, механотерапії тощо) із врахуванням клінічного стану пацієнтів в умовах реабілітаційного центру / медичного закладу для досягнення оптимального реабілітаційного результату. 20. Вміти підготувати місце занять для процедур лікувальної фізкультури (лікувальна гімнастика, масаж тощо), інвентар і обладнання відповідно до мети і завдань заняття. Вміти проводити хронометраж заняття, оцінювати параметри фізичного навантаження на заняттях лікувальної фізкультури, механотерапії тощо в умовах реабілітаційного центру / медичного закладу для досягнення оптимального реабілітаційного результату. 21. Вміти збирати в клінічних умовах физичні, соціальні, медичні та інші дані про стан пацієнта, результати фізичної терапії пацієнта із застосуванням паперових чи електронних формалізованих носіїв інформації. 22. Вміти здійснювати вибір необхідних ефективних методик застосування різних засобів фізичної терапії (лікувальної фізкультури, масажу, механотерапії тощо) з урахуванням клінічного стану пацієнта при різних травмах і захворюваннях.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: Практика виробнича клінічна; захворювання внутрішніх органів, хірургічні захворювання; нервові захворювання, травмами і захворювання опорно-рухового апарату
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту > Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
Depositing User: Професор Валентин Михайлович Савченко
Date Deposited: 02 Jan 2020 07:36
Last Modified: 02 Jan 2020 07:36
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30198

Actions (login required)

View Item View Item