Програма навчальної дисципліни "Місто в європейській цивілізації домодерної доби"

Михайловський, Віталій Миколайович (2020) Програма навчальної дисципліни "Місто в європейській цивілізації домодерної доби" [Teaching Resource]

[thumbnail of V_Mykhailovskyi_RP_2020_IFF.pdf]
Preview
Text
V_Mykhailovskyi_RP_2020_IFF.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

2. Загальні компетентості навчальної дисципліни: ЗК 1. Здатність до цілеспрямованого накопичування знання, самостійного пошуку та опрацювання інформації; ЗК 2. Вміння організовувати творчі колективи з метою розв’язання комплексних міжпредметних проблем; ЗК 3. Здатність застосовувати набуті знання та навички у практичних ситуаціях, виявляючи ініціативу та підприємливість; ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; ЗК 5. Здатність взаємодіяти з представниками інших професійних груп гуманітарної сфери. ЗК 6. Здатність до творчого мислення, яке полягає у схильності до нестандартного вирішення задач, самостійності міркувань та умовиводів. ФК 1. Здатність виявляти та опрацьовувати історичні джерела різних видів, аналізувати наукові тексти та узагальнювати цю інформацію; ФК 2. Здатність здійснювати історичні дослідження з визначеної тематики, в тому числі використовуючи методологічний інструментарій інших гуманітарних наук, застосовуючи інформаційно-комунікативні технології та інформаційні бази даних; ФК 3. Вміння створювати тексти однією з іноземних мов з використанням термінів, які прийняті в фаховому середовищі; ФК 4. Здатність брати участь у дискусії з певної наукової проблеми, у різних формах наукової комунікації; ФК 8. Здатність відрізняти специфіку у підходах до вирішення проблем в галузі історії та археології представників різних наукових напрямів та шкіл, критично осмислювати новітні досягнення історичної науки; 3. Програмні результати навчання: ПРН 1. Глибокі знання в межах спеціалізації з позначенням новацій останнього часу. ПРН 2. Знання специфіки розвитку історичного пізнання в конкретні історіографічні періоди, в тому числі й на сучасному етапі. ПРН 3. Знання професійних норм в галузі історії та археології. ПРН 4. Знання основних етапів наукового пошуку в галузі історії та археології та завдання кожного з них. ПРН 5. Розуміння основних теоретичних та методологічних проблем сучасної історичної науки. ПРН 9. Розуміння і здатність інтерпретувати основні завдання історичної та археологічної науки. 5 ПРН 10. Здатність пояснювати взаємозв’язки між процесами у минулому та на сучасному етапі, оцінювати альтернативні варіанти інтерпретації основних тенденцій та особливостей історичного розвитку людства у певні історичні періоди. ПРН 11. Здатність аналізувати взаємозв’язки між позицією професійного історика та пануючими у суспільстві поглядами на минуле. ПРН 13. Здатність виявляти ініціативу, яка спрямована на збереження та управління культурною спадщиною. ПРН 14. Здатність брати участь у здійсненні реальних дослідницьких проектів. ПРН 15. Здатність аналізувати явища та процеси світової історії з урахуванням сучасних теорій суспільного розвитку. ПРН 16. Здатність визначати інформаційний потенціал конкретних історичних джерел при вирішенні певної наукової проблеми. ПРН 17. Здатність досліджувати життя та діяльність конкретних людей з урахуванням досягнень сучасної біографістики. ПРН 18. Здатність здійснювати експертизу пам’яток 8 матеріальної та духовної культури, в тому числі з метою їх подальшого використання в сфері туризму та рекреації. ПРН 19. Здатність обґрунтувати мету та завдання власного дослідження з урахуванням актуальних проблем сьогодення. ПРН 20. Здатність узагальнювати результати власного дослідження.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: Місто; європеська цивілізація; ранньомодерний період.
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Факультети > Історико-філософський факультет > Кафедра історії України
Depositing User: Ірина Борисівна Захарчук
Date Deposited: 02 Mar 2020 12:35
Last Modified: 02 Mar 2020 12:35
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30885

Actions (login required)

View Item View Item