Математичне моделювання: системний аналіз

Прошкін, Володимир Вадимович (2019) Математичне моделювання: системний аналіз [Teaching Resource]

[thumbnail of V_Proshkin_MMSA_FITU.pdf]
Preview
Text
V_Proshkin_MMSA_FITU.pdf

Download (399kB) | Preview

Abstract

Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – формування розуміння сутності й особливостей системного аналізу діяльності через вивчення методологічних засад і системного підходу до прийняття рішень. Завдання: • формування навичок практичного застосування прийомів і методів аналітичних досліджень для забезпечення ефективного використання у подальшій професійній діяльності; • надання студентам практики системного підходу до прийняття рішень; • застосування різних математичних моделей прийняття рішень; • розвиток у студентів навичок використання ігрових методів у процесі підготовки кваліфікаційних робіт; • підготовка студентів до науково-дослідної роботи, розробки та аналізу математичних моделей, застосування математичних методів у процесі розв’язання конкретних практичних завдань. Компетентності, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна: • критичне мислення, знання та розуміння, самоосвіта та підвищення кваліфікації; • здатність комплексно розв’язувати проблему, креативність, розв’язання проблем; • управління людьми, когнітивна гнучкість, дослідницькі навички,моделювання, творчість та інноваційна діяльність. 2. Результати навчання за дисципліною У результаті вивчення навчальної дисципліни магістрант повинен знати: • закономірності діяльності осіб, який приймають рішення; • системний підхід в розробці, прийнятті і реалізації рішень у професійній діяльності; • математичні моделі та моделі прийняття рішень для різних систем; • наявні підходи до побудови класифікацій ігор, принципи, що лежать в основі даних класифікацій, основні напрямки побудови ігрових моделей; • основні напрямки використання теорії ігор у науково-теоретичних і прикладних дослідженнях. уміти: • застосовувати сервісні та стандартні програми здійснення системного аналізу; ▪ здійснювати пошук та аналіз інформації у глобальній та локальній мережах; ▪ застосовувати пошукові системи, соціальні закладки, мережеві документи, хмарні ресурси у професійній діяльності; ▪ здійснювати автоматичний (автоматизований) аналіз необхідного переліку даних; ▪ опрацьовувати наукову літературу із застосування системного аналізу професійній діяльності; ▪ використовувати в аналізі і дослідженні сучасних психологопедагогічних, соціологічних, інформаційних та економічних процесів методи системного аналізу; ▪ коректно ідентифікувати ситуації, що допускають формалізоване представлення у вигляді стандартних теоретико-ігрових моделей, будувати математичні моделі даних ситуацій; ▪ знаходити рішення для стандартних типів некооперативної (стратегічних) і кооперативних ігор. та досягти наступних програмних результатів навчання: • володіти основами математичних дисциплін і теорій, які вивчають моделі природничих і соціальних процесів; математичними методами аналізу, прогнозування та оцінки параметрів моделей, математичними способами інтерпретації числових даних та принципами функціонування природничих процесів; • демонструвати знання й розуміння зв’язків обраного для поглибленого вивчення та дослідження кола теорій, проблем, задач з іншими розділами теоретичної та прикладної математики; • проводити: логічні міркування, грамотно вибудовувати доведення математичних фактів, використовуючи, в тому числі, класичні методи доведення (від супротивного, математичної індукції, конструктивний та ін.). Демонструвати уміння використовувати фундаментальні математичнізакономірності при розв’язуванні теоретичних та прикладних математичних задач і проблем, які потребують, зокрема, інтеграції набутих знань, методів з різних розділів математики, у т. ч. багатокритеріальні задачі та задачі з неповними даними. Упізнавати математичні структури в інших (нематематичних) теоріях; перекладати на мову математики задачі з інших галузей та розв’язувати їх методами математичного моделювання; • демонструвати уміння працювати в команді, поступаючи етично та відповідально. Уміти формулювати математичну / педагогічну задачу, знаходити й аналізувати відповідності між поставленою задачею й існуючими моделями, аргументовано обирати оптимальні шляхи розв’язання, аналізувати й осмислювати отриманий розв’язок, представляти результати роботи й обґрунтовувати запропоновані рішення на сучасному науково-технічному й професійному рівні.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: математичне моделювання; системний аналіз
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи > Кафедра комп'ютерних наук і математики
Depositing User: Володимир Вадимович Прошкін
Date Deposited: 15 May 2020 11:12
Last Modified: 15 May 2020 11:12
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31379

Actions (login required)

View Item View Item