Теорія систем і системний аналіз

Прошкін, Володимир Вадимович (2019) Теорія систем і системний аналіз [Teaching Resource]

[thumbnail of V_Proshkin_TSSA_FITU.pdf]
Preview
Text
V_Proshkin_TSSA_FITU.pdf

Download (440kB) | Preview

Abstract

Мета – формування розуміння сутності й особливостей системного аналізу діяльності через вивчення методологічних засад і системного підходу до прийняття рішень, здійснення прогнозування та побудови ігрових моделей. Завдання: • формування навичок практичного застосування прийомів і методів аналітичних досліджень для забезпечення ефективного використання у подальшій професійній діяльності; • надання студентам практики системного підходу до прийняття рішень, у т. ч. управлінських рішень; • застосування різних математичних моделей прийняття управлінських рішень та моделей прийняття рішень; • підготовка студентів до розробки та аналізу ігрових математичних моделей, їхнього застосування в процесі розв’язання професійних завдань; • виявлення ймовірних шляхів і результатів майбутнього розвитку явищ і процесів галузі інформаційних технологій, а також оцінки показників, що характеризують дані явища й процеси в майбутньому. Компетентності, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна: • задля формування критичного мислення, креативності; здатності до ефективної реалізації себе як фахівця з комп’ютерних наук в інформаційному суспільстві; оцінки, аналізу та ефективного використання методів, технологій та інструментарію інформатики в усіх сферах суспільного життя; розуміння основних напрямків подальшого розвитку інформатики; • здатність до комплексного розв’язання проблем, когнітивна гнучкість; здатність до формулювання та досліджування математичних моделей систем і процесів, обґрунтовування вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач в галузі комп’ютерних наук, інтерпретування отриманих результатів; • складання суджень і ухвалення рішень. Результати навчання за дисципліною У результаті вивчення навчальної дисципліни магістрант повинен знати: • закономірності діяльності осіб, які приймають рішення; • системний підхід в розробці, прийнятті і реалізації професійних рішень; • математичні методи та моделі прийняття рішень для галузі інформаційні технології; • математичні методи прийняття управлінських рішень; • наявні підходи до побудови класифікацій ігрових моделей, принципи, що лежать в основі даних класифікацій, основні розділи теорії ігор як наукової дисципліни; • поняття рівноваги Неша та Парето-оптимальності як основних об'єктів реалізації ігрових моделей, принципові проблеми, що виникають при використанні рівноваги Неша в теоретичних і прикладних дослідженнях; • основні напрямки використання ігрових моделей у науково-теоретичних і прикладних дослідженнях; • основні наукові підходи та сучасні концепції прогнозування розвитку інформаційних технологій; • способи розробки прогнозів і основні методи прогнозування. уміти: • застосовувати сервісні та стандартні програми та прийоми здійснення системного аналізу;  здійснювати пошук та аналіз інформації у глобальній та локальній мережах;  використовувати в аналізі і дослідженні сучасних технічних, психолого-педагогічних, соціологічних, інформаційних та економічних процесів методи системного аналізу; • коректно ідентифікувати професійні ситуації, що допускають формалізоване представлення у вигляді стандартних теоретико-ігрових моделей, будувати математичні моделі даних ситуацій; • знаходити рішення для стандартних типів некооперативної (стратегічних) і кооперативних ігор; • визначати цілісну картину майбутнього стану інформаційних технологій; • здійснювати аналіз сформованих закономірностей і тенденцій розвитку інформаційних технологій, визначати можливі траєкторії розвитку в кількісних і якісних параметрах. та досягти наступних програмних результатів навчання: ефективно використовувати сучасний математичний апарат в професійній діяльності для розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру; проектувати, розробляти та аналізувати моделі та алгоритми інформаційних процесів в системах, оцінювати їх адекватність, ефективність, складність, розв’язність.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: теорія систем; системний аналіз
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи > Кафедра комп'ютерних наук і математики
Depositing User: Володимир Вадимович Прошкін
Date Deposited: 01 Jun 2020 09:55
Last Modified: 01 Jun 2020 09:55
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31447

Actions (login required)

View Item View Item