Етапи підготовки вчителя початкової школи в Канаді (друга половина ХХ - початок ХХІ століття)

Іванюк, Ганна Іванівна and Хомич, Оксана Олександрівна (2020) Етапи підготовки вчителя початкової школи в Канаді (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) Актуальнi питання гуманiтарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка, 2 (29). pp. 186-192. ISSN 2308-4863

[thumbnail of H_Ivaniuk_O_Khomych_PVPSC_PI_2020.pdf]
Preview
Text
H_Ivaniuk_O_Khomych_PVPSC_PI_2020.pdf

Download (895kB) | Preview

Abstract

ідготовки вчителів початкових класів у Канаді в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. Охарактеризо- вано організаційні та змістові зміни, особливості структурних новацій у галузі підготовки педагогів. Розкрито трансформацію основних вимог до вчителів початкової школи, які впливали на поступ організаційних, структурних, змістових змін у підготовці вчителя початкових класів відповідно до потреб тогочасного суспільства. За результатами історико-педагогічної розвідки проаналізовані нормативно-правові, соціально-педаго- гічні передумовами підготовки вчителя початкової школи Канади у вказаних хронологічних межах. Розкрито взаємозв’язки між потребами суспільства щодо вирішення економічних і соціальних завдань і вдосконаленням освітньої галузі та особливості нормативно-правового регулювання освітніми змінами в політико-адміністра- тивних умовах Канади. Історико-генетична реконструкція досліджуваного явища дала змогу виокремити етапи поступу підготовки вчителя початкових класів і виявити особливості змін на кожному з них. Перший етап (1951-1966 рр.) пов’язуємо зі змінами у підготовці вчителів у провінції Онтаріо. Особливістю розвитку підготовки вчителів Онтаріо у період 1951-1966 рр. був перехід від навчання в нормальних школах (normal school) до вчительських коледжів (Teachers College), а також розробка вимог до професійної підготовки вчителів. Завдання фахової підготовки вчителів полягали у формуванні їхньої готовності до подолання викликів майбутнього. Особливість етапу становлення університетської системи (1966-1980 рр.) полягала у переформатуван- ні управління педагогічною освітою від державного керування до педагогічних факультетів при університе- тах Канади. До нормативно-правових і структурних новацій цього етапу відносимо «вивчення основ освіти» (“foundations of education”), «засвоєння навчальної програми та інструкції» (“master curriculum and instruction”), «застосування викладацьких практик» (“practice teaching”). За результатами компаративного аналізу було з’ясовано, що на етапі удосконалення професійного навчання вчителів в умовах мультикультуризму (1980-1990 рр.) ключове поняття «підготовка» (“training”) було замінено на професійне поняття «навчання» (“learning”). Це пов’язано зі здобуттям факультетами освіти свободи. На етапі колаборації державних структур та університетів (1990-2010 рр.) відбувалася співпраця урядів провінцій і університетів. Ключовими аспектами було зростання професіоналізації та дерегуляції. Було створено Мініс- терство освіти та навчання (Ministry of Education and Training). Також було створено вчительський коледж в Онтаріо для регулювання та управління професією викладачів, включаючи її сертифікацію та стандарти.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: навчальна програма; нормальні школи; публічні школи; педагогічний коледж; підготовка вчителів; професійне навчання; факультет освіти.
Subjects: Статті у наукометричних базах > Index Copernicus
Статті у журналах > Фахові (входять до переліку фахових, затверджений МОН)
Divisions: Факультет педагогічної освіти > Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук
Depositing User: Кафедра педагогіки та психології
Date Deposited: 10 Sep 2020 08:52
Last Modified: 10 Sep 2020 08:52
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31748

Actions (login required)

View Item View Item