Робоча програма навчальної дисципліни Спецкурс зі світової художньої культури «Міфологічні сценарії в художньому дискурсі»

Вишницька, Юлія Василівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни Спецкурс зі світової художньої культури «Міфологічні сценарії в художньому дискурсі» [Teaching Resource]

[thumbnail of NP_Speckurs_Yu.Vyshnytska_2020-2021.pdf]
Preview
Text
NP_Speckurs_Yu.Vyshnytska_2020-2021.pdf

Download (876kB) | Preview

Abstract

Спецкурс зі світової художньої культури «Міфологічні сценарії в художньому дискурсі» вивчається в третьому семестрі на другому курсі й входить до вибіркового блоку «Літературна експертиза медіа-простору». Робоча програма передбачає розв'язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців другого (магістерського) рівня. Програма охоплює великий масив з курсу літературознавства та мистецтвознавства, який читається у вишах гуманітарного профілю й допомагає магістрантам зосередитися на найважливіших, вузлових проблемах аналізу мистецького тексту. Програма розрахована на 10 годин лекційних та 14 годин семінарських занять. Вивчення курсу закінчується заліком. Зважаючи на великий обсяг матеріалу, а також на необхідність його творчого засвоєння, вміння самостійно аналізувати твори художньої культури, глибоко, вдумливо інтерпретувати кіноматографічні, малярські, драматургічні, музичні тощо тексти, окрема увага приділяється співпраці викладача з магістрантами, винесення частини матеріалу на самостійне опрацювання (60 годин). Курс покликаний формувати як теоретичну базу магістранта, так і практичні навички застосування методики реконструкції міфологічних сценаріїв. Тому метою спецкурсу є обґрунтуваня семіотичної моделі міфологічного сценарію в художньому дискурсі та варіювання її на матеріалі творів художньої культури: кінематографічних, малярських, музичних, інтермедіальних текстів; оволодіння магістрантами термінологічним апаратом з міфопоетики, вміння творчої та фахової інтерпретації текстів. Серед основних завдань, підпорядкованих меті, є такі: • окреслити проблемне поле питань, пов’язаних із дефініцією та дескрипцією міфологічних сценаріїв, віднайти релевантні алгоритми їх прочитання та дешифрування; • аргументувати семіотичну типологізацію міфологічних сценаріїв; • описати корпус міфологем-репрезентантів із виокремленням їхніх фоново-культурологічної, етнічної та індивідуально-авторської іпостасей у художніх текстах новітньої доби; • дослідити індивідуально-авторські реалізації міфологічних сценаріїв як прояви символічної міфомоделі, визначивши та реконструювавши сценарні варіації ритуалу ініціації, космогонічних, есхатологічних, близнюкових міфів у творах світового кінематографу, малярства, музичного мистецтва тощо; • з’ясувати основні текстові стратегії реміфологізації, деміфологізації, десакралізації як прояви неоміфологізму в сучасному художньому дискурсі. Міжпредметні зв’язки. Спецкурс зі світової художньої культури «Міфологічні сценарії в художньому дискурсі» тісно пов’язана з такими дисциплінами, як «Методологія і методи філологічних досліджень», «Аналіз та інтерпретація художнього тексту», «Філософія мови і освіти», «Новітня і сучасна зарубіжна література», «Педагогіка і психологія вищої школи», «Історія світової художньої культури».

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: міфологічні сценарії; міф; міфологема; художня культура
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Факультет української філології, культури і мистецтва > Кафедра світової літератури
Depositing User: доцент Юлія Василівна Вишницька
Date Deposited: 05 Mar 2021 08:08
Last Modified: 05 Mar 2021 08:08
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/35066

Actions (login required)

View Item View Item