Робоча програма навчальної дисципліни "Філософські студії: Філософія" для студентів спеціальності 035 Філологія (035.041.01 мова і література англійська)

Горбань, Олександр Володимирович (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Філософські студії: Філософія" для студентів спеціальності 035 Філологія (035.041.01 мова і література англійська) [Teaching Resource]

[thumbnail of O_Horban_RP_2020_IFF.pdf] Text
O_Horban_RP_2020_IFF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (702kB)

Abstract

Мета курсу: ознайомлення студентів з основними напрямками світової та вітчизняної філософської думки, тенденціями формування та розвитку світоглядних парадигм. Завдання курсу: дати розуміння суті основних філософських ідей, доктрин та концепцій, що формувались протягом цивілізаційного розвитку людства, усвідомлення їх об’єктивного характеру; вироблення уміння аналізувати й узагальнювати філософські джерела, рефлексувати події та явища в житті суспільства. Згідно матриці забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми передбачено зв’язок між навчальною дисципліною «Філософія» та наступними компетентностями: Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні (ЗК-1). Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя (ЗК-2). Здатність бути критичним і самокритичним (ЗК-4). Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями (ЗК-5). Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; до критичної оцінки отриманої інформації, використання логіки і раціональних міркувань (ЗК-6). Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-10). Результати навчання за дисципліною. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати (ПРН-2). Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства (ПРН-4).

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: світогляд; філософія; онтологія; гносеологія; феноменологія; епістемологія;
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Факультети > Історико-філософський факультет > Кафедра філософії
Depositing User: професор Олександр Володимирович Горбань
Date Deposited: 14 Apr 2021 15:37
Last Modified: 14 Apr 2021 15:37
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/35631

Actions (login required)

View Item View Item