Робоча навчальна програма з дисципліни Громадянська освіта

Бацук, Ольга Петрівна and Кравець, Світлана Геннадіївна and Запара, Олексій Васильович (2020) Робоча навчальна програма з дисципліни Громадянська освіта [Teaching Resource]

[thumbnail of O_Batsuk_GO_RPN_2FK_2OV.pdf] Text
O_Batsuk_GO_RPN_2FK_2OV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Метою навчальної дисципліни «Громадянська освіта» є формування формування вільної особистості, яка визнає загальнолюдські та національні цінності й керується морально-етичними критеріями та почуттям відповідальності у власній поведінці. Завданням громадянської освіти є забезпечення цілеспрямованої підготовки старшокласників до функціонування у системі суспільних відносин поліваріантного світу, глобалізації, соціальної взаємодії та активної відповідальної участі в суспільній діяльності. Теоретичні основи курсу складає сукупність філософських, психолого-педагогічних знань та практичних навичок і вмінь, необхідних для системного вивчення і вирішення суспільно-педагогічних проблем; методологічні принципи (гуманізація та демократи�зація навчально-виховного процесу; природовідповідність та свободовідповідність; - системність; диференціація; міждисциплінарна інтеграція; наступність і безперервність; культуровідповідність; інтеркультурність), що є підґрунтям для конструювання змісту, вибору форм і методів навчання; сучасні філософські, психолого-педагогічні й методичні підходи (особистісно орієнтований, діяльнісний, компетентнісний, культурологічний, системний, міжпредметний, контекстний, загальношкільний). Навчальна дисципліна спрямована на формування громадянської компетентності студентів: - соціально-комунікативної: вміння й навички спілкування та встановлення конструктивних відносин між людьми, діалогу і громадського обговорення суспільних проблем; - інформаційно-медійної: вміння критично мислити; навички пошуку, аналізу та оцінки інформації, критичної оцінки медіаповідомлень на основі аналізу джерел, соціальної ситуації; - розв’язання соціальних конфліктів, проблем: уміння розв’язувати соціальні суперечності; формування установки на толерантне розв’язання конфліктів; - відповідального соціального вибору й прийняття рішення: готовність до ухвалення обґрунтованого рішення на основі усвідомленого й виваженого вибору; - громадянської участі: установка на відповідальну суспільну діяльність; навички участі в соціальних та політичних процесах. результаті вивчення навчальної дисципліни «Громадянська освіта» студент здатен: ● доступно і переконливо висловлювати власну думку, використовувати можливості мови для розкриття тем громадянської освіти; розпізнавати мовні засоби впливу, володіти техніками переконування; вести аргументовану полеміку на відповідну тематику; читати і розуміти перекладені та адаптовані українською літературною мовою першоджерела, авторські наукові публікації; створювати українською мовою (усно і письмово) тексти з громадянознавчої тематики; ● використовувати цифрові технології для пошуку потрібної інформації, її нагромадження, перевірки і впорядкування; досліджувати суспільні проблеми за допомогою сучасних засобів, працювати з великими масивами даних, робити і презентувати висновки, спільно працювати он-лайн у навчальних, соціальних та наукових проектах; створювати вербальні й візуальні (графіки, діаграми, фільми) тексти, мультимедійні презентації та поширювати їх; виявляти маніпуляції інформацією у процесі аналізу повідомлень мас-медіа; виявляти джерела та авторів інформації, робити коректні посилання; ● активно слухати та спостерігати, брати відповідальність на себе, проявляти громадянську свідомість, соціальну активність та участь у житті громадянського суспільства, аналітично мислити, критично розуміти світ: політику, право, права людини, культуру, релігію, історію, мас-медіа, економіку тощо; ● розвивати власну національно-культурну ідентичність у сучасному багатокультурному світі; окреслювати основні тенденції розвитку культури; зіставляти досягнення української культури з іншими культурами; виявляти вплив культури на особу та розвиток цивілізації.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: Ідентичність; самореалізація; права і свободи; демократія; громадянське суспільство; глобалізація; міжнародна співпраця;
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Фаховий коледж "Універсум" > Циклова комісія суспільних дисциплін і правознавства
Depositing User: Ольга Петрівна Бацук
Date Deposited: 20 Apr 2021 07:15
Last Modified: 20 Apr 2021 07:15
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/35765

Actions (login required)

View Item View Item