Робоча програма навчальної дисципліни Історія України

Бацук, Ольга Петрівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни Історія України [Teaching Resource]

[thumbnail of O_Batsuk_Istoria_Ukrainy_RPN_FK_1_2OV.pdf] Text
O_Batsuk_Istoria_Ukrainy_RPN_FK_1_2OV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Мета та завдання навчальної дисципліни Метою викладання навчальної дисципліни «Історія України» є: формуванню історичної свідомості студентів, в якій органічно поєднуються знання, погляди, уявлення про суспільний розвиток. Закріплена в традиціях, обрядах, художніх образах та теоріях, історична свідомість дає змогу людству узагальнити історичний досвід. Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія України» є: допомогти студенту зрозуміти сучасність за допомогою аналізу минулого, оволодіти основами методики історичного дослідження, зокрема ретроспективного, порівняльного, діалектичного методу, історичної хронології; виробити навички наукової роботи з історичними першоджерелами, різноманітною навчальною літературою; навчити студента методиці самостійної роботи при підготовці до занять та підсумкового контролю знань; зацікавити вітчизняною історією, практикуючи відвідання історичних музеїв, історико�культурних пам'яток, інформуючи про найактуальніші проблеми сучасної історії та політики; набути студентами навичок науково-історичного аналізу; оволодіння загальними науковими методами пізнання об'єктивного буття; виявити логіки та об’єктивних закономірностей історичного процесу; виховати високого рівня культури, громадянської відповідальності, національної гідності, патріотизму. У студента мають бути сформовані такі предметні компетентності: Хронологічні вміння орієнтуватися в історичному часі; вміння розглядати суспільні явища в розвитку та в конкретно-історичних умовах певного часу; здатність співвідносити історичні події, явища з періодами, орієнтуватися в науковій періодизації історії; готовність використовувати періодизацію як спосіб пізнання історичного процесу. Просторові: вміння орієнтуватися в історичному просторі; здатність співвідносити розвиток історичних явищ і процесів з географічним положенням країн та природними умовами; готовність користуючись картою, пояснювати причини і наслідки історичних подій, процесів вітчизняної та всесвітньої історії, основні тенденції розвитку міжнародних відносин; характеризувати, історичний процес та його регіональні особливості. Інформаційні: вміння працювати з джерелами історичної інформації: здатність користуватися довідковою літературою, Інтернетом тощо для самостійного пошуку інформації; здатність систематизувати історичну інформацію, складаючи таблиці, схеми, різні типи планів; готовність самостійно інтерпретувати зміст історичних джерел; здатність виявляти різні точки зору, визнавати і сприймати таку різноманітність; готовність критично аналізувати, порівнювати та оцінювати історичні джерела, виявляти тенденційну інформацію й пояснювати її необ’єктивність. Аксіологічні: вміння формулювати оцінки і версії історичного руху й розвитку; готовність порівнювати й оцінювати факти та діяльність історичних осіб з позиції загальнолюдських та національних цінностей, визначати власну позицію щодо суперечливих питань історії; здатність виявляти інтереси, потреби, протиріччя в позиціях соціальних груп і окремих осіб та їх роль в історичному процесі, тенденції і напрями історичного розвитку;  готовність оцінювати різні версії й думки про минулі історичні події, визнаючи можливість необ’єктивності окремих джерел.5 3. Результати навчання за дисципліною В результаті вивчення дисципліни «Історія України» студент: орієнтується в історичному часі; розглядає суспільні явища в розвитку та в конкретно-історичних умовах певного часу; співвідносить історичні події, явища з періодами, орієнтується в науковій періодизації історії;  використовує періодизацію як спосіб пізнання історичного процесу. орієнтуватися в історичному просторі; співвідносить розвиток історичних явищ і процесів з географічним положенням країни та природними умовами; користуючись картою, пояснює причини і наслідки історичних подій, процесів вітчизняної та всесвітньої історії, основні тенденції розвитку міжнародних відносин; характеризує, історичний процес та його регіональні особливості; працює з джерелами історичної інформації; користується довідковою літературою, Інтернетом тощо для самостійного пошуку інформації; систематизує історичну інформацію, складаючи таблиці, схеми, різні типи планів; самостійно інтерпретує зміст історичних джерел; виявляє різні точки зору, визнає і сприймає таку різноманітність; критично аналізує, порівнює та оцінює історичні джерела, виявляє тенденційну інформацію й пояснює її необ’єктивність;  формулює оцінки і версії історичного руху й розвитку;  порівнює і оцінює факти та діяльність історичних осіб з позиції загальнолюдських та національних цінностей, визначає власну позицію щодо суперечливих питань історії; виявляє інтереси, потреби, протиріччя в позиціях соціальних груп і окремих осіб та їх роль в історичному процесі, тенденції і напрями історичного розвитку; оцінює різні версії й думки про минулі історичні події, визнаючи можливість необ’єктивності окремих джерел.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: залюднення; трипільська культура; Київська Русь; Галицько-Волинська держава; Річ Посполита, Національно-визвольна війна; Національно-демократична революція; радянізація; голодомор; десиденти; незалежність
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Фаховий коледж "Універсум" > Циклова комісія суспільних дисциплін і правознавства
Depositing User: Ольга Петрівна Бацук
Date Deposited: 20 Apr 2021 07:30
Last Modified: 20 Apr 2021 07:30
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/35783

Actions (login required)

View Item View Item