Основи клінічної медицини

Савченко, Валентин Михайлович (2021) Основи клінічної медицини [Teaching Resource]

[thumbnail of V_Savchenko_OKM_vnutrihni__hvoroby_2021_FZFVS_KFRB.pdf] Text
V_Savchenko_OKM_vnutrihni__hvoroby_2021_FZFVS_KFRB.pdf
Restricted to Registered users only

Download (891kB)

Abstract

Мета дисципліни – надати теоретичні та практичні знання про виникнення (етіологію), закономірності розвитку (патогенез), клінічні прояви, особливості обстеження (діагностику), методи лікування хвороб в цілому та окремих найбільш поширених внутрішніх хвороб людини в процесі фізичної терапії та ерготерапії. Завдання дисципліни: 1. ЗК 04. Сформувати здатність працювати в команді. 2. ЗК 11. Сформувати здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 3. ЗК 12. Сформувати здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 4. СК 01. Сформувати здатність пояснити пацієнтам, клієнтам, родинам, членам міждисциплінарної команди, іншим медичним працівникам потребу у заходах фізичної терапії, ерготерапії, принципи їх використання і зв'язок з охороною здоров’я. 5. СК 03. Сформувати здатність трактувати патологічні процеси та порушення і застосовувати для їх корекції придатні засоби фізичної терапії, ерготерапії. 6. СК 05. Сформувати здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця практичну діяльність з фізичної терапії, ерготерапії у травматології та ортопедії, неврології та нейрохірургії, кардіології та пульмонології, а також інших областях медицини. 7. СК 06. Сформувати здатність виконувати базові компоненти обстеження у фізичній терапії та/або ерготерапії: спостереження, опитування, вимірювання та тестування, документувати їх результати. 8. СК 09. Сформувати здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або ерготерапії функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта. 9. СК 10. Сформувати здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль стану пацієнта / клієнта відповідними засобами й методами та документувати отримані результати. 10. СК 11. Сформувати здатність адаптувати свою поточну практичну діяльність до змінних умов. 11. Надати знання про внутрішні хвороби людини як об’єкт медицини та реабілітології, їх класифікацію за Міжнародною класифікацією хвороб та клінічними рекомендаціями. Охарактеризувати перебіг внутрішніх хвороб, їх клінічні варіанти та наслідки для людини. Описати клінічні прояви хвороб (симптоми, синдроми), дати розуміння механізмам їх виникнення. 12. Надати знання про діагностику внутрішніх хвороб людини, про класичні клінічні та сучасні лабораторні та інструментальні методи дослідження в цілому, опитувальники та шкали, необхідні для оцінки стану здоров’я людини в процесі фізичної терапії та ерготерапії. 13. Надати знання про клінічний діагноз, його структуру і смислову функцію. Сформувати розуміння трактування клінічного діагнозу для його використання в професійній діяльності фізичного терапевта, ерготерапевта. 14. Надати загальні знання про методи лікування та реабілітації в цілому та при конкретних хворобах, показаннях і протипоказаннях до їх застосування. Результати навчання за дисципліною 1. ПР 01. Демонструвати готовність до зміцнення та збереження особистого та громадського здоров'я шляхом використання рухової активності людини та проведення роз’яснювальної роботи серед пацієнтів/клієнтів, членів їх родин, медичних фахівців, а також покращенню довкілля громади. 2. ПР 04. Застосовувати у професійній діяльності знання біологічних, медичних, педагогічних та психосоціальних аспектів фізичної терапії та ерготерапії. 3. ПР 06. Застосовувати методи й інструменти визначення та вимірювання структурних змін та порушених функцій організму, активності та участі, трактувати отриману інформацію. 4. ПР 08. Діяти згідно з нормативно-правовими вимогами та нормами професійної етики. 5. ПР 12. Застосовувати сучасні науково-доказові дані у професійній діяльності. 6. ПР 13. Обирати оптимальні форми, методи і прийоми, які б забезпечили шанобливе ставлення до пацієнта/клієнта, його безпеку/захист, комфорт та приватність. 7. Знати класифікацію хвороб за МКБ та клінічними рекомендаціями. Знати особливості перебігу різних хвороб, їх клінічні варіанти та наслідки для людини, клінічні прояви хвороб. Вміти використовувати ці знання у оцінці стану здоров'я людини. 8. Знати та вміти здійснювати діагностику хвороб людини, вміти застосовувати класичні клінічні, сучасні лабораторні та інструментальні методи дослідження, опитувальники та шкали для оцінки стану здоров’я людини в процесі фізичної терапії та ерготерапії. 9. Вміти трактувати клінічний діагноз, розуміти його для оцінки стану пацієнта, використовувати для складання стратегії і тактики фізичної терапії та ерготерапії. 10. Знати методи лікування та реабілітації при конкретних внутрішніх хворобах, показання і протипоказання до їх застосування. Вміти складати стратегію і тактику фізичної терапії та ерготерапії з урахуванням лікарських та інших методів лікування. 11. Знати методи оцінки результатів лікування та реабілітації в цілому та при конкретних внутрішніх хворобах, вміти їх застосовувати та трактувати.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: Клінічна медицина; внутрішні хвороби; основи
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту > Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
Depositing User: Професор Валентин Михайлович Савченко
Date Deposited: 11 May 2021 09:04
Last Modified: 11 May 2021 09:04
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36337

Actions (login required)

View Item View Item