Робоча програма навчальної дисципліни "Філософські студії, 3 курс, ФК, ФІЯ, денна"

Горбань, Олександр Володимирович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Філософські студії, 3 курс, ФК, ФІЯ, денна" [Teaching Resource]

[thumbnail of O_Horban_RNP_Fil_stud_3k_SFF.pdf] Text
O_Horban_RNP_Fil_stud_3k_SFF.pdf

Download (1MB)

Abstract

Мета вивчення нашої дисципліни "Філософські студії" полягає в ознайомленні з основними напрямками світової та вітчизняної філософської думки, тенденціями формування та розвитку світоглядних парадигм. Завдання: дати розуміння суті основних філософських ідей, доктрин та концепцій, що формувались протягом цивілізаційного розвитку людства, усвідомлення їх об’єктивного характеру; вироблення уміння аналізувати й узагальнювати філософські джерела, рефлексувати події та явища в житті суспільства. Згідно матриці забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми передбачено зв’язок між навчальною дисципліною «Філософські студії» та наступними компетентностями: Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні (ЗК-1). Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя (ЗК-2). Здатність бути критичним і самокритичним (ЗК-4). Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями (ЗК-5). Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел (ЗК-6). Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК-7). Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-10). Результати навчання за дисципліною. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати (ПРН-2). Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства (ПРН-4). Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо (ПРН-5).

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: філософія; світогляд; пізнання, свідомість, суспільство; людина
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Факультети > Історико-філософський факультет > Кафедра філософії
Depositing User: професор Олександр Володимирович Горбань
Date Deposited: 11 May 2021 13:08
Last Modified: 11 May 2021 13:08
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36352

Actions (login required)

View Item View Item