Робоча програма навчальної дисципліни "Актуальні проблеми історії філософії (5-6 курс, ФІЛОС, денна)"

Додонов, Роман Олександрович and Горбань, Олександр Володимирович (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Актуальні проблеми історії філософії (5-6 курс, ФІЛОС, денна)" [Teaching Resource]

[thumbnail of R_Dodonov_O_Horban_RNP_APIF_2020_IFF.pdf] Text
R_Dodonov_O_Horban_RNP_APIF_2020_IFF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Мета – ознайомлення студентів з актуальними науковими дослідженнями основних напрямків світової та вітчизняної філософської думки, тенденціями формування та розвитку світоглядних парадигм в історико-філософському контексті. Завдання: актуалізувати історико-філософський контекст філософського дискурсу через розкриття сутності основних філософських ідей, доктрин та концепцій, що формувались протягом цивілізаційного розвитку людства, усвідомлення їх об’єктивного характеру; вироблення уміння аналізувати й узагальнювати філософські джерела, рефлексувати події та явища в житті суспільства. 3. Результати навчання за дисципліною Дисципліна спрямована на формування таких фахових (професійних) програмних компетентностей освітньої програми підготовки: Інтегративна компетентність: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми за допомогою спеціалізованих вмінь у сфері філософського пізнання як професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, розгляд альтернативних варіантів при умовах невизначеності. Фахова-методологічна. Уміння аналізувати і оцінювати філософські проблеми, володіти логічним аналізом природної мови, знанням класичної логіки висловлювань і предикатів, основних типів некласичних логік, основних форм і технологій раціонального пізнання; знання науки як особливого інституту і виду діяльності, природи наукового знання, структури науки, методів і форм наукового пізнання, сучасних концепцій філософії науки. Аналітична. Здатність до аналізу, оцінки і прогнозування соціальних, політичних, економічних та культурних процесів із застосуванням фахових знань. Особистісно-перетворювальна. Здатність самовизначатися у соціальному і професійному житті шляхом реалізації безперервної освіти. Можливість використовувати додаткові знання для становлення конкуренто-спроможного фахівця-філософа.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: філософія; історія; проблематика; генеза; епоха; світогляд
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Факультети > Історико-філософський факультет > Кафедра філософії
Depositing User: професор Олександр Володимирович Горбань
Date Deposited: 12 May 2021 13:45
Last Modified: 12 May 2021 13:45
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36360

Actions (login required)

View Item View Item