Робоча програма навчальної дисципліни "Актуальні проблеми історії філософії (5-6 курс, ФІЛОС, денна)" [оновлена]

Горбань, Олександр Володимирович and Додонов, Роман Олександрович (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Актуальні проблеми історії філософії (5-6 курс, ФІЛОС, денна)" [оновлена] [Teaching Resource]

[thumbnail of R_Dodonov_O_Horban_RPND_APIF.pdf] Text
R_Dodonov_O_Horban_RPND_APIF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Мета – ознайомлення студентів з актуальними науковими дослідженнями основних напрямків світової та вітчизняної філософської думки, тенденціями формування та розвитку світоглядних парадигм в історико-філософському контексті. Завдання: актуалізувати історико-філософський контекст філософського дискурсу через розкриття сутності основних філософських ідей, доктрин та концепцій, що формувались протягом цивілізаційного розвитку людства, усвідомлення їх об’єктивного характеру; вироблення уміння аналізувати й узагальнювати філософські джерела, рефлексувати події та явища в житті суспільства. Результати навчання за дисципліною Згідно матриці забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми передбачено зв’язок між навчальною дисципліною «Актуальні проблеми історії філософії» та наступними компетентностями: Світоглядна. Наявність ціннісно-орієнтаційної позиції. Загальнокультурна ерудиція, широке коло інтересів. Розуміння значущості для власного розвитку історичного досвіду людства. Розуміння сутності і соціальної значущості майбутньої професії. Збереження національних духовних традицій. Розуміння переваг здорового способу життя та сприйняття їх як власних цінностей. (ЗК-01). Фахова-методологічна. Уміння аналізувати і оцінювати філософські проблеми, володіти логічним аналізом природної мови, знанням класичної логіки висловлювань і предикатів, основних типів некласичних логік, основних форм і технологій раціонального пізнання; знання науки як особливого інституту і виду діяльності, природи наукового знання, структури науки, методів і форм наукового пізнання, сучасних концепцій філософії науки. (ФК-02). Аналітична. Здатність до аналізу, оцінки і прогнозування соціальних, політичних, економічних та культурних процесів із застосуванням фахових знань. (ФК-04). Особистісно-перетворювальна. Здатність самовизначатися у соціальному і професійному житті шляхом реалізації безперервної освіти. Можливість використовувати додаткові знання для становлення конкурентоспроможного фахівця-філософа. (ФК-07). Результати навчання за дисципліною: Здатність опанувати культурою філософського мислення. Здатність виділяти та оцінювати соціальні, політичні, культурні складові філософських феноменів (ПРН-01-з). Здатність продемонструвати знання філософського інструментарію наукового гуманітарного пізнання, сучасних соціальних і етичних проблем, наукових шкіл, напрямків і концепцій (ПРН-03-з). Здатність упорядковувати основні залежності між еволюцією філософських ідей і змінами в культурі і суспільстві (ПРН-01-у). Здатність критично аналізувати, оцінювати та застосовувати знання в контексті професійної діяльності (ПРН-02-у).

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: філософія; генеза; епоха; пізнання; еволюція; світогляд; наукова школа; філософська доктрина; філософська концепція; філософська парадигма.
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Факультети > Історико-філософський факультет > Кафедра філософії
Depositing User: професор Олександр Володимирович Горбань
Date Deposited: 13 May 2021 06:47
Last Modified: 13 May 2021 06:47
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36363

Actions (login required)

View Item View Item