Modern research methods in the field of somatic education

Волощенко, Юрій Миколайович (2021) Modern research methods in the field of somatic education 3rd International Scientific and Practical Online Conference Health, physical education and sport: perspectives and best practices. pp. 134-136.

[thumbnail of Y_Voloshchenko_Mkonf_2021_05_FZFVS.pdf] Text
Y_Voloshchenko_Mkonf_2021_05_FZFVS.pdf

Download (3MB)

Abstract

Сучасні методи дослідження в галузі соматичного виховання Волощенко Ю.М. Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна Вступ. Вивчення нової для України галузі знань - соматичного виховання - потребує детального аналізу сучасних наукових методів дослідження. В доступній спеціальній науково-методичній літературі представлені різні підходи, що стосуються вирішення окремих локальних питань. Наприклад, автори використовують інструментальні засоби, а саме The Xsensor-Measurement-System [2] і Pressure biofeedback device (PBU) [4]; актуальні рухові показники вимірюють відповідними випробуваннями: functional-reach test, sitting-and-standing test [5]. Крім інструментальних засобів та рухових тестів, вчені використовують велику кількість опитувальників і шкал: World Health Organisation Quality of Life Scale (WHOQOL-BREF), Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness Questionnaire (MAIA) [1, 3], KEKS [2], Numeric Rating Scale (NRS) [4]; загальний рівень сприйняття болю досліджують за допомогою McGill Pain Questionnaire (MPQ), а інтенсивність болю, здатність піднімати щось, ходити, сидіти вивчають за допомогою Oswestry low back pain disability questionnaire [1]. Аназізуючи вищенаведене, стає очевидним, що тільки своєчасно зроблений вибір адекватних методів дослідження допоможе науковцю вирішити поставлені задачі і досягти мети. Мета дослідження - вивчити методи дослідження, які використовуються у сфері соматичного виховання. Методи дослідження: аналіз і синтез спеціальної науково-методичної літератури та мережі інтернет. Результати дослідження та їх обговорення. В статті розглянуто методи дослідження, представлені в роботах фахівців галузі, опублікованих за останні роки, де в якості засобу впливу застосовувався метод Фельденкрайза (FM). В залежності від спрямування наукового пошуку авторами використаний широкий спектр інструментальних засобів вимірювання, рухових тестів, опитувальників і шкал. Так, Lavinia Teixeira-Machado et al. вивчили ефекти впливу FM на хворобу Паркінсона і, крім FM, застосували відповідні шкали: Unified Parkinson’s Disease Rate Scale (UPDRS – session III), mini-mental state evaluation (MMSE), Hoehn and Yahr scale та рухові тести - figure-of-eight walk test, timed-up-and-go test, rollover task, 360 degrees turn-in-place, functional-reach test, sitting-and-standing test, Berg balance scale (BBS), and hip-flexion strength [5]. Matthias Brummer et al. вивчили ефекти впливу FM на поверхню контакту тіла з підлогою у положенні лежачи на спині і додатково використали наступні методи дослідження: шкалу KEKS (для вимірювання суб'єктивних відчуттів поточного сприйняття тіла) і The Xsensor-Measurement-System (систему картографування тиску) [2]. Інші науковці, Vikram Mohan et al. вивчили ефекти FM на поліпшення дихальних характеристик при неспецифічних болях у попереку і використали Respiratory Muscle Strength, MVV, TFBS, Numeric Rating Scale (NRS), CTM, і Pressure biofeedback device (PBU) [4]. Автори, Madeleine Edgar et al. протягом 12 тижнів вивчали ефекти впливу FM, а саме Awareness Through Movement (ATM), на функціональні здібності, якість життя і кінезіофобію, використовуючи разом з FM The Patient Specific Function Scale (PSFS), World Health Organisation Quality of Life Scale (WHOQOL-BREF), Tampa Kinesiophobia Scale [3]. Hanieh Ahmadi et al. порівняли ефекти впливу FM і вправ із обов'язковим залученням м'язів-стабілізаторів (core stability exercises) при лікуванні хронічного болю в попереку, використавши в комплексі з наступними методами дослідження: World Health Organization’s quality of life instrument short form (WHOQOL-BREF questionnaire), McGill Pain Questionnaire (MPQ), Oswestry Disability Questionnaire and Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness Questionnaire (MAIA) [1]. Останні майже відтворили дослідження Teresa Paolucci et al. (2017), використавши візуальну аналогову шкалу (VAS), McGill Pain Questionnaire (MPQ) та Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness Questionnaire (MAIA). Отже, знані вчені галузі разом зі специфічними методами, пов'язаними із вузькою тематикою дослідження, також використовують наукові методи, які підходять "для широкого загалу". В останніх публікаціях в якості опитувальників частіше використовуються World Health Organisation Quality of Life Scale (WHOQOL-BREF questionnaire) і Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness Questionnaire (MAIA). World Health Organisation Quality of Life Scale зараз має 2 версії - WHOQOL-100 і WHOQOL-BREF. WHOQOL-100 оцінює уявлення людей про своє життєве становище в контексті культури та систем цінностей, в яких вони живуть, а також уявлення щодо їх цілей, очікувань, стандартів та проблем. Протягом декількох років опитувальник WHOQOL-100 спільно розроблявся 15 culturally diverse centres (які були залучені до імплементації доменів якості життя, написання та відбору питань, виведення шкали відповідей та пілотного тестування) і дотепер випробуваний у 37 field centres (щоб гарантувати, що співпраця була справді міжнародною). Оцінка складається із 100 пунктів і зараз існує в безпосередньо порівнюваних формах у 29 мовних версіях. Це дає багатовимірний профіль балів між доменами та субдоменами (гранями) якості життя. Коротка версія (WHOQOL-BREF) містить 26 пунктів і оцінює якість життя у чотирьох основних сферах, пов'язаних зі здоров'ям, включаючи домен фізичного здоров'я, психологічний домен, домен соціальних відносин та екологічний домен. Це також забезпечує загальну якість життя та загальну оцінку стану здоров'я одночасно [1]. The Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness Questionnaire (MAIA) - це багатовимірний самозвітний опитувальник із 32 пунктів, який оцінює ключові аспекти взаємодії розуму і тіла. Він складається із 8 шкал, які вимірюють різні способи уваги до тілесних відчуттів. Шкали (кожна з яких містить від 3 до 7 пунктів) визначені авторами як "Помічаю" (Noticing, N), "Не відволікаюсь" (Not Distracting, ND), "Не турбуюсь" (Not Worrying, NW), "Регулюю увагу" (Attention Regulation, AR), "Емоційно усвідомлюю" (Emotional Awareness, EA), "Саморегулююсь" (Self-Regulation, SR), "Слухаю тіло" (Body Listening, BL), та "Довіряю" (Trusting, T). Кожен пункт оцінюється від 0 (ніколи) до 5 (завжди); для всіх шкал (включаючи "Не відволікаюсь" і "Не турбуюсь") найвищий бал (=5) вказує на найвищий рівень обізнаності, і кожна шкала оцінюється окремо. MAIA затверджено англійською, іспанською, німецькою та перекладено багатьма мовами. Українського перекладу допоки не існує. У 2018 році вийшла новітня версія опитувальника (MAIA-2), яка складається із 37 пунктів. Висновки. Вивчено сучасні методи дослідження, які існують у сфері соматичного виховання. В залежності від спрямування, видатні вчені галузі, крім вузькоспеціалізованих, використовують і "широкоформатні". Наприклад, World Health Organisation Quality of Life Scale (WHOQOL) і Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness Questionnaire (MAIA). В подальших дослідженнях планується переклад і валідація в Україні версій WHOQOL і MAIA. Список літератури. Ahmadi, H., Adib, H., Selk-Ghaffari, M., Shafizad, M., Moradi, S., Madani, Z., ... & Mahmoodi, A. (2020). Comparison of the effects of the Feldenkrais method versus core stability exercise in the management of chronic low back pain: a randomised control trial. Clinical Rehabilitation, 34(12), 1449-1457. Brummer, M., Walach, H., & Schmidt, S. (2018). Feldenkrais ‘functional integration’increases body contact surface in the supine position: A randomized-controlled experimental study. Frontiers in psychology, 9, 2023. Edgar, M., Anderson, G., & Tuttle, N. (2016). Effects of a 12-week series of Feldenkrais® Awareness Through Movement® classes on functional ability, quality of life, and kinesiophobia on retirement age adults. Feldenkrais Research Journal. Mohan, V., Paungmali, A., Sitilertpisan, P., Joseph, L., Ramlan, A., & Ramlan, S. A. (2020). Improved respiratory characteristics in non-specific low back pain: Comparison of Feldenkrais method versus routine physiotherapy. Physiotherapy Practice and Research, 41(2), 99-107. Teixeira-Machado, L., de Araújo, F. M., Menezes, M. A., Cunha, F. A., Menezes, T., Ferreira, C. D. S., & DeSantana, J. M. (2017). Feldenkrais method and functionality in Parkinson’s disease: a randomized controlled clinical trial. International Journal on Disability and Human Development, 16(1), 59-66.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: awareness; somatic education; somatic movement; somatic movement education; somatic movement therapy
Subjects: Наукові конференції > Міжнародні
Divisions: Факультети > Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту > Кафедра спорту та фітнесу
Depositing User: Юрій Миколайович Волощенко
Date Deposited: 27 Aug 2021 14:19
Last Modified: 27 Aug 2021 14:19
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37037

Actions (login required)

View Item View Item