Робоча програма навчальної дисципліни "Соціально-педагогічна робота з дітьми, які перебувають у конфлікті з законом"

Суліцький, Вадим Володимирович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Соціально-педагогічна робота з дітьми, які перебувають у конфлікті з законом" [Teaching Resource]

[thumbnail of V_Sulitskyi_IL_SPSR.pdf] Text
V_Sulitskyi_IL_SPSR.pdf
Restricted to Registered users only until 1 September 2022.

Download (1MB)

Abstract

Мета та завдання навчальної дисципліни. Мета навчальної дисципліни – підготовка кваліфікованих фахівців шляхом засвоєння ними теоретичних знань, понять, принципів соціальної роботи з дітьми, які перебувають у конфлікті з законом. Ознайомлення зі сферами діяльності соціального працівника, функціями та існуючими програмами роботи з дітьми, які перебувають у конфлікті з законом, у різних соціальних інститутах, а також, формування навичок профілактики та попередження кримінальних правопорушень серед дітей, підлітків і молоді. Завдання навчальної дисципліни: • систематизація теоретичних знань щодо соціально-педагогічної роботи з дітьми, які перебувають у конфлікті з законом, зокрема правопорушень, серед підлітків та молоді, засвоєння основних понять щодо важковиховуваності та відхилень у поведінці, детермінантів цих явищ; вивчення соціально-педагогічних і психологічних особливостей важковиховуваних неповнолітніх; • вивчення й аналіз законодавчої бази України щодо профілактики та попередження правопорушень; • ознайомлення з можливостями соціально-педагогічної корекції важковиховуваних підлітків та дослідження системи роботи соціальних інституцій, що займаються вирішенням даної проблеми; • аналіз й узагальнення практики, досвіду соціально-педагогічної роботи з дітьми, які перебувають у конфлікті з законом, зокрема правопорушень. Відповідно до освітньо-професійної програми 231.00.02 Соціальна педагогіка за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота, дисципліна «Соціально-педагогічна робота з дітьми, які перебувають у конфлікті з законом» забезпечує формування таких загальних та фахових компетентностей: ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК 15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо СК 3. Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та соціального забезпечення. СК 5. Здатність до виявлення, соціального інспектування і оцінки потреб вразливих категорій громадян, у тому числі які опинилися в складних життєвих обставинах. СК 16. Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів соціальної роботи. СК 20. Здатність до сприяння підвищенню добробуту і соціального захисту осіб, здійснення соціальної допомоги та надання підтримки тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах. СК 22. Здатність організовувати і здійснювати соціальну-педагогічну роботу закладах освіти. Результати навчання за дисципліною. Відповідно до освітньо-професійної програми 231.00.02 Соціальна педагогіка за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота, дисципліна «Соціально-педагогічна робота з дітьми, які перебувають у конфлікті з законом» забезпечує оволодіння такими програмовими результатами навчання: ПРН 5. Теоретично аргументувати шляхи подолання проблем та складних життєвих обставин, обирати ефективні методи їх вирішення, передбачати наслідки. ПРН 8. Критично аналізувати й оцінювати чинну соціальну політику країни, соціально-політичні процеси на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. ПРН 11. Використовувати методи профілактики для запобігання можливих відхилень у психічному розвитку, порушень поведінки, міжособистісних стосунків, для розв’язання конфліктів, попередження соціальних ризиків та складних життєвих обставин. ПРН 13. Використовувати методи соціальної діагностики у процесі оцінювання проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів. ПРН 14. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна соціальна допомога. ПРН 19. Виявляти сильні сторони та залучати особистісні ресурси клієнтів, ресурси соціальної групи і громади для розв’язання їх проблем, виходу із складних життєвих обставин. ПРН 22. Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до культурних, релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив стереотипів та упереджень.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: делінквентна поведінка; кримінальні правопорушення; злочинність; групова злочинність; покарання; бездоглядність; державна політика; відновне правосуддя; ювенальна юстиція; органи пробації; установи виконання покарань
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Інститути > Інститут людини > Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Depositing User: доцент Вадим Володимирович Суліцький
Date Deposited: 26 Oct 2021 11:22
Last Modified: 26 Oct 2021 11:22
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37788

Actions (login required)

View Item View Item