Робоча програма навчальної дисципліни "Соціальна робота з особами, які перебувають у конфлікті із законом"

Суліцький, Вадим Володимирович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Соціальна робота з особами, які перебувають у конфлікті із законом" [Teaching Resource]

[thumbnail of V_V_Sulitskyi_IL_SPSR.pdf] Text
V_V_Sulitskyi_IL_SPSR.pdf
Restricted to Registered users only until 1 September 2022.

Download (1MB)

Abstract

Мета та завдання навчальної дисципліни Мета навчальної дисципліни – підготовка кваліфікованих фахівців шляхом засвоєння ними теоретичних знань, понять, принципів соціальної роботи з особами, які перебувають у конфлікті з законом. Ознайомлення зі сферами діяльності соціального працівника, функціями та існуючими програмами роботи у різних соціальних інститутах, а також формування навичок профілактики та попередження правопорушень серед різних верств населення. Завдання навчальної дисципліни: • систематизація теоретичних знань щодо соціальної роботи з особами, які перебувають у конфлікті з законом, зокрема правопорушень, серед найбільш небезпечних верств населення, засвоєння основних понять щодо делінквентної поведінки, детермінантів цих явищ; вивчення соціально-педагогічних і психологічних особливостей осіб, які порушують закон; • вивчення й аналіз законодавчої бази України щодо профілактики та попередження кримінальних правопорушень; • ознайомлення з можливостями соціально-педагогічної та психологічної корекції злочинної поведінки та дослідження системи роботи соціальних інституцій, що займаються вирішенням даної проблеми; • аналіз й узагальнення практики, досвіду соціальної роботи з особами, які перебувають у конфлікті з законом, зокрема кримінальних правопорушень і злочинів. Відповідно до освітньо-професійної програми 231.00.01 Соціальна робота за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота, дисципліна «Соціальна робота з особами, які перебувають у конфлікті з законом» забезпечує формування таких загальних та фахових компетентностей: ЗК 1. Здатність реалізувати свої права й обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини та громадянина в Україні. ЗК 11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. СК 5. Здатність до виявлення, соціального інспектування й оцінки потреб вразливих категорій громадян, у тому числі які опинилися в складних життєвих обставинах. СК 6. Знання та розуміння організації та функціонування системи соціального захисту і соціальних служб. СК 10. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні методи їх вирішення. Результати навчання за дисципліною. Відповідно до освітньо-професійної програми 231.00.01 Соціальна робота за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота, дисципліна «Соціальна робота з особами, які перебувають у конфлікті з законом» забезпечує оволодіння такими програмовими результатами навчання: ПРН 11. Використовувати методи профілактики для запобігання можливих відхилень у психічному розвитку, порушень поведінки, міжособистісних стосунків, для розв’язання конфліктів, попередження соціальних ризиків та складних життєвих обставин. ПРН 15. Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та підвищення соціальної безпеки. ПРН 17. Встановлювати та підтримувати взаємини з клієнтами на підґрунті взаємної довіри та відповідно до етичних принципів і стандартів соціальної роботи, надавати їм психологічну підтримку й наснажувати клієнтів.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: делінквентна поведінка; кримінальні правопорушення; злочинність; групова злочинність; покарання; бездоглядність; державна політика; конфлікт із законом; відновне правосуддя; ювенальна юстиція; органи пробації; установа виконання покарань
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Інститути > Інститут людини > Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Depositing User: доцент Вадим Володимирович Суліцький
Date Deposited: 26 Oct 2021 12:48
Last Modified: 26 Oct 2021 12:48
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37797

Actions (login required)

View Item View Item