Методологія наукових досліджень з методами обстеження у фізичній терапії

Савченко, Валентин Михайлович (2021) Методологія наукових досліджень з методами обстеження у фізичній терапії [Teaching Resource]

[thumbnail of V_Savchenko_MND_2021_FZFVS_KFRB.pdf] Text
V_Savchenko_MND_2021_FZFVS_KFRB.pdf - Supplemental Material

Download (655kB)

Abstract

Мета дисципліни – надання знань, формування умінь і навичок з питань методології, організації та проведення наукових досліджень у сфері фізичної терапії / реабілітації, ерготерапії. Завдання дисципліни: 1. (ЗК-1) Сформувати здатність виявляти, формулювати і вирішувати професійні проблеми, генерувати нові ідеї для вирішення клінічних, наукових та освітніх завдань, застосовати у практичній діяльності базові знання, клінічне та рефлективне мислення. 2. (ЗК-2) Сформувати здатність здійснювати науково-дослідну діяльність та застосовувати результати наукових досліджень, публікувати результати в українських та міжнародних наукових виданнях. 3. (СК-2) Сформувати здатність розуміти клінічний діагноз пацієнта/ клієнта, перебіг захворювання, принципи та характер лікування. 4. (СК-3) Сформувати здатність проводити оперативний та поточний контроль стану пацієнта/клієнта, обстежувати та визначати функціональний стан, рівень фізичного розвитку, рухові та інші порушення осіб різного віку, нозологічних та професійних груп відповідними засобами та методами. 5. (СК-11) Сформувати здатність застосовувати результати наукових результати наукових досліджень в професійній діяльності. 6. Сформувати здатність застосувати знання методів роботи з науковою інформацією зі спеціальних літературних джерел та мережі Інтернет, уміння здійснювати проектування наукової роботи, визначити проблематику, гіпотезу, мету, завдання, об'єкт та предмет дослідження, складати робочий план теоретичного та експериментального дослідження. 7. Надати знання про методи і види (клінічні методи, опитування, анкетування, фізичні, лабораторні, інструментальні вимірювання), сформувати навички їх вибору та використання при проведенні наукових досліджень у фізичній терапії / реабілітації, ерготерапії. 8. Надати знання та сформувати навички правильного застосування статистичних методів обробки одержаних даних. Сформувати навички застосування статистичних методів обробки результатів дослідження в електронній таблиці EXСEL. 9. Надати знання та сформувати навички оформлення результатів наукового дослідження у вигляді наукових кваліфікаційних робіт, в т.ч. магістерської роботи, а також наукових публікацій (тез, статей), наукових звітів. 3. Результати навчання за дисципліною 1. (ПР-3) Демонструвати здатність знаходити, вибирати, оцінювати, обговорювати та застосовувати результати наукових досліджень у клінічній, науковій, освітній та адміністративній діяльності. 2. (ПР-4) Демонструвати уміння виконувати обстеження пацієнтів / клієнтів різних нозологічних груп, використовуючи відповідний інструментарій. 3. (ПР-11) Демонструвати уміння прогнозувати результати фізичної терапії пацієнтів/клієнтів різних нозологічних груп та при складній прогресуючій та мультисистемній патології 4. (ПР-13) Демонструвати уміння проводити самостійну практичну діяльність за фахом. 5. (ПР-14) Демонструвати здатність здійснювати науково-дослідну діяльність та застосовувати та презентувати результати наукових досліджень. 6. Знати про форми наукової діяльності, методологічні підходи до наукових досліджень, загальну характеристику наукових досліджень, методологію і етапи проведення наукових досліджень взагалі і у сфері фізичної терапії / реабілітації, ерготерапії. 7. Знати про інформаційне забезпечення наукового дослідження, вміти працювати з сучасні джерелами інформації (інформаційно-пошукові системи бібліотек та установ науково-технічної інформації), вміти працювати з науковою літературою, оформляти бібліографічний опис літератури та список використаних джерел в процесі наукового дослідження. 8. Знати та вміти застосовувати методи і види досліджень в процесі планування та виконання наукового дослідження у фізичній терапії /реабілітації, ерготерапії. 9. Знати і вміти правильно застосовувати статистичні методи обробки одержаних фактичних даних. 10. Вміти обґрунтовувати та приймати правильні рішення за результатами опрацювання даних, одержаних під час наукових досліджень, формувати висновки. 11. Знати про різні види наукових публікацій, вимого до них, вміти оформляти результати наукових досліджень у вигляді тез, наукових статей, рефератів. 12. Знати про магістерську роботу як кваліфікаційне дослідження, її структуру, складові, про порядок планування, виконання і захисту магістерської роботи. Вміти оформляти результати власного наукового дослідження у вигляді магістерської роботи.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: Наукове дослідження; методологія; методи обстеження; фізична терапія
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту > Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
Depositing User: Професор Валентин Михайлович Савченко
Date Deposited: 05 Nov 2021 09:30
Last Modified: 05 Nov 2021 09:30
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38186

Actions (login required)

View Item View Item