Преформовані фізичні чинники

Савченко, Валентин Михайлович and Харченко, Галина Дмитрівна (2021) Преформовані фізичні чинники [Teaching Resource]

[thumbnail of G_Kharchenko_V_Savchenko_PreFF_2021_FZFVS_KFRB.pdf] Text
G_Kharchenko_V_Savchenko_PreFF_2021_FZFVS_KFRB.pdf

Download (679kB)

Abstract

Мета та завдання навчальної дисципліни Мета дисципліни – надати теоретичні та практичні знання, сформувати професійні компетенції із застосування з профілактичною і лікувальною цілями преформовані фізичні фактори при різних захворюваннях і травмах під час проведення фізичної терапії. Завдання дисципліни: 1. СК 03. Сформувати здатність трактувати патологічні процеси та порушення і застосовувати для їх корекції придатні засоби фізичної терапії, ерготерапії. 2. СК 05. Сформувати здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця практичну діяльність з фізичної терапії, ерготерапії у травматології та ортопедії, неврології та нейрохірургії, кардіології та пульмонології, а також інших областях медицини. 3. СК 08. Сформувати здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії та/або ерготерапії. 4. СК 09. Сформувати здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або ерготерапії функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта. 5. СК 10. Сформувати здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль стану пацієнта / клієнта відповідними засобами й методами (додаток 1) та документувати отримані результати. 6. СК 11. Сформувати здатність адаптовувати свою поточну практичну діяльність до змінних умов. 7. СК 13. Сформувати здатність навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню / догляду, профілактиці захворювань, травм, ускладнень та неповносправності, здоровому способу життя. 8. СК 14. Сформувати здатність знаходити шляхи постійного покращення якості послуг фізичної терапії та ерготерапії. 9. Надати знання про преформовані фізичні фактори, засоби апаратної фізіотерапії, які застосовуються під час проведення фізичної реабілітації / терапії. 10. Розкрити основні механізми дії на організм людини преформованих фізичних факторів, засобів апаратної фізіотерапії та їх роль в профілактиці та лікуванні різних хвороб і трав. 11. Розкрити принципи, правильний вибір і методики застосування апаратних фізіотерапевтичних засобів при різних захворюваннях і травмах. Надати знання про загальні та конкретні показання та протипоказання до застосування преформованих фізичних факторів. 12. Надати знання і сформувати уміння використовувати сучасну фізіотерапевтичну апаратуру, про техніку безпеки при роботі з фізіотерапевтичною апаратурою. Результати навчання за дисципліною 1. ПР 03. Використовувати сучасну комп’ютерну техніку; знаходити інформацію з різних джерел; аналізувати вітчизняні та зарубіжні джерела інформації, необхідної для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень. 2. ПР 04. Застосовувати у професійній діяльності знання біологічних, медичних, педагогічних та психосоціальних аспектів фізичної терапії та ерготерапії. 3. ПР 09. Реалізувати індивідуальні програми фізичної терапії, ерготерапії. 4. ПР 10. Здійснювати заходи фізичної терапії для ліквідації або компенсації рухових порушень та активності. 5. ПР 13. Обирати оптимальні форми, методи і прийоми, які б забезпечили шанобливе ставлення до пацієнта/клієнта, його безпеку/захист, комфорт та приватність. 6. ПР 14. Безпечно та ефективно використовувати обладнання для проведення реабілітаційних заходів, контролю основних життєвих показників пацієнта, допоміжні технічні засоби реабілітації для пересування та самообслуговування. 7. ПР 15. Вербально і невербально спілкуватися з особами та групами співрозмовників, різними за віком, рівнем освіти, соціальною і професійною приналежністю, психологічними та когнітивними якостями тощо, у мультидисциплінарній команді. 8. ПР 17. Оцінювати результати виконання програм фізичної терапії та ерготерапії, використовуючи відповідний інструментарій та, за потреби, модифіковувати поточну діяльність. 9. ПР 18. Оцінювати себе критично, засвоювати нову фахову інформацію, поглиблювати знання за допомогою самоосвіти, оцінювати й представляти власний досвід, аналізувати й застосовувати досвід колег. 10. Знати про преформовані фізичні фактори, які реалізуються засобами апаратної фізіотерапії і можуть застосовуватися при проведенні фізичної реабілітації / терапії. 11. Знати механізми дії на організм людини преформованих фізичних факторів та їх роль в профілактиці та лікуванні різних хвороб і трав. 12. Знати сучасну фізіотерапевтичну апаратуру, техніку безпеки при роботі з нею, вміти її використовувати. 13. Знати про загальні та конкретні показання та протипоказання до застосування преформованих фізичних факторів. 14. Знати як і вміти використовувати преформованих фізичних факторів в програмах фізичної реабілітації / терапії при різних нозологіях в залежності від віку, статі, особливостей протікання захворювання, фізичної підготовленості.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: Преформовані фізичні чинники, апаратна фізіотерапія
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту > Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
Depositing User: Професор Валентин Михайлович Савченко
Date Deposited: 05 Nov 2021 09:35
Last Modified: 05 Nov 2021 09:35
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38190

Actions (login required)

View Item View Item