Дискурс в сучасній лінгвістиці

Ситник, Ілона Василівна (2020) Дискурс в сучасній лінгвістиці Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія (46). pp. 123-126.

[thumbnail of I_Sytnyk_NVMHU_46_KUBG.pdf] Text
I_Sytnyk_NVMHU_46_KUBG.pdf

Download (937kB)

Abstract

Поняття «дискурс» – є багатогранне та полідисциплінарне, оскільки є предметом дослідження низки гуманітарних наук (філософії, психології, соціології, медицини, юриспруденції, лінгвістики, теорії комунікації та ін.). У лінгвістичній літературі поняття «дискурс» використовується дуже широко. Залежно від предмету дослідження кожен науковець по-своєму підходить до вивчення та трактування терміну «дискурс». Так, дискурс тлумачиться як мовлення занурене в життя, або ж як письмовий, зв’язний текст. З іншого боку частина науковців також розглядає мовлення і текст як два аспекти дискурсу. У статті висвітлюються найвідоміші дослідницькі інтерпретації поняття «дискурс» в сучасній парадигмі лінгвістичних знань. Окреслено важливе актуальне питання еволюції поняття «дискурс». Проаналізовано, виділено та систематизовано існуючі основні наукові підходи до визначення поняття «дискурс» з позиції вітчизняних та закордонних дослідників. Обґрунтовано причини через які ускладнюється його тлумачення. Акцентується увага на кореляції понять «дискурс», «текст», «мовлення». У результаті дослідження було з’ясовано, що попри значну кількість різноманітних підходів до трактування терміну «дискурс», вони взаємодоповнюють, а не виключають одне одного. Встановлено, що об’єднуючим ядром всіх існуючих на сьогодні трактувань поняття «дискурс» є розуміння його як тісно пов’язану логічними та екстралінгвістичними зв’язками єдність комунікативних та когнітивних процесів, що об'єктивуються у зв'язних текстах (усних або письмових). На підставі аналізу наукових джерел із різними підходами до визначення поняття «дискурс» запропоновано авторську дефініцію цього поняття, яке розглядається як сукупність створених з певною метою багатьох усних або письмових зв’язних текстів в певній комунікативній ситуації, які поєднані спільною темою, яким притаманна особлива граматика та лексика, особливі правила слововживання і синтаксису, особлива семантика, які взаємодіють між собою у сукупності з екстралінгвістичними і прагматичними, соціокультурними та іншими факторам.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: дискурс; лінгвістика; текст; мовлення; комунікація;
Subjects: Статті у наукометричних базах > Index Copernicus
Статті у журналах > Фахові (входять до переліку фахових, затверджений МОН)
Divisions: Це архівні підрозділи > Кафедра східних мов і перекладу
Depositing User: Ілона Василівна Ситник
Date Deposited: 17 Dec 2021 11:44
Last Modified: 17 Dec 2021 11:44
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39827

Actions (login required)

View Item View Item