Вплив режиму рухової активності студентів закладів вищої освіти на рівень їх ментального здоров’я

Іващенко, Сергій Миколайович (2021) Вплив режиму рухової активності студентів закладів вищої освіти на рівень їх ментального здоров’я Likars'ka sprava (Medical Affair) (1-2). pp. 57-61. ISSN 1019-5297; 2706-8803

[thumbnail of S_Ivashchenko_LS_1-2(2021)_FZFVS.pdf] Text
S_Ivashchenko_LS_1-2(2021)_FZFVS.pdf

Download (359kB)

Abstract

В статті наведено результати дослідження, спрямованого на вивчення впливу режиму рухової активності осіб молодого віку, які навчаються в закладах вищої освіти, на стан їх ментального здоров’я. Враховуючи те, що за визначенням Всес вітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) значення терміну «Здоров’я людини» трактується як стан її повного фізичного, душевного та соціального благополуч чя, ментальне здоров’я людини слід розуміти як невід’ємну частину здоров’я, яка визначається наступними показниками: 1) відсутністю патологічних змін в орга нізмі; 2) спроможністю повноцінно виконувати фізіологічні функції; 3) стабільніс тю процесів взаємодії з фізичним і соціальним середовищем. За умов ментального здоров’я людина спроможна до адекватного реагування на стресові ситуації, про дуктивної діяльності, та виконання певних соціальних функцій. Крім того, вона здатна до контролю власного емоційного стану, розвитку стосунків з іншими осо бами та засвоєння нових знань і практичних навичок. Навчання в закладах вищої освіти становить собою складний і відповідальний процес, пов’язаний з інтенсив ним впливом на центральну нервову систему людини, тому контроль показників ментального здоров’я в ході навчального процесу в закладах вищої освіти є важ ливою умовою збереження ресурсу професійного здоров’я як викладачів, так і сту дентів. Більшу частину навчальної інформації студенти сприймають за допомогою зорового та слухового аналізаторів, тому динамічний контроль функціонального стану цих аналізаторів в процесі навчання у закладах вищої освіти є вкрай важ ливим. Перш за все, потрібно дослідити вихідний стан зорового і слухового аналі заторів перед початком процесу навчання. Для цього слід застосовувати спеціаль ні методики медичних досліджень і відповідне обладнання. Тих студентів, які мають певні відхилення у стані зорового або слухового аналізаторів (короткозо рість, далекозорість, астигматизм, зниження слуху), слід взяти на особливий облік та періодично контролювати зміни у стані їх аналізаторів в ході навчального процесу. Для цих студентів необхідно встановити індивідуальний регламент зо рових та слухових навантажень та постійно слідкувати за його суворим дотри манням. Крім того, для всіх студентів слід розробити індивідуальні алгоритми щоденної фізичної активності, тому що саме цей аспект функціональної актив ності людини відіграє важливу роль у підтримці оптимального стану її менталь ного здоров’я. Проведене дослідження показало, що розробка та впровадження у повсякденну діяльність закладів вищої освіти методик збереження ментального здоров’я студентів та стимуляції когнітивних функцій їх центральної нервової системи сприяють підвищенню якості підготовки спеціалістів та забезпечують їх спроможність до ефективної трудової діяльності за обраним фахом.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: заклади вищої освіти; ментальне здоров’я; когнітивні функції мозку, центральна нервова система
Subjects: Статті у наукометричних базах > Erih Plus
Статті у наукометричних базах > Index Copernicus
Divisions: Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту > Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
Depositing User: професор Сергій Миколайович Іващенко
Date Deposited: 05 Jan 2022 08:21
Last Modified: 05 Jan 2022 08:21
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40441

Actions (login required)

View Item View Item