Робоча програма навчальної дисципліни Логопедія: молодший шкільний та підлітковий вік

Бабич, Наталія Миколаїівна and Овчаренко, Марина Сергіївна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни Логопедія: молодший шкільний та підлітковий вік [Teaching Resource]

[thumbnail of N_Babych_M_Ovcharenko_LSHPV_KSIO.pdf] Text
N_Babych_M_Ovcharenko_LSHPV_KSIO.pdf

Download (1MB)

Abstract

Мета – поглибити у здобувачів вищої освіти теоретико-методологічні знання про механізми та нейродинаміку порушень мовлення при заїканні, порушенні темпу мовлення, дисграфії, дислексії, дискалькулії, знати стратегії їх подолання та попередження; формувати практичні навички прийомів виявлення, компенсації та профілактики мовленнєвих дисфункцій при окреслених порушеннях. Завдання навчальної дисципліни Формувати загальні компетентності: • ЗК-1. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). • ЗК-2. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. • ЗК-3. Здатність працювати в команді. • ЗК-4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. • ЗК-5. Здатність спілкуватися іноземною мовою. • ЗК-6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. • ЗК-7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. • ЗК-8. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. Формувати спеціальні (фахові, предметні) компетентності: • СК-1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних проблем спеціальної та інклюзивної освіти. • СК-2. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методики логопедичного впливу і технології корекційно-розвивальної роботи з особами з особливими освітніми потребами, зокрема, з тяжкими порушеннями мовлення. • СК-3. Здатність здійснювати діагностико-аналітичну, корекційно- розвивальну, консультативну діяльність з урахуванням особливих освітніх потреб здобувачів. • СК-4. Здатність ефективно взаємодіяти з батьками, колегами, іншими фахівцями у процесі психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами на засадах партнерства. • СК-5. Здатність приймати ефективні рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. • СК-6. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності, приймати рішення та продовжувати навчання та/або підвищення професійної кваліфікації відповідно до наявних потреб і запитів. • СКУ-11. Здатність до міждисциплінарного комплексного аналізу мозкових механізмів виникнення мовленнєвих і когнітивних дисфункцій у дітей і відновлення мовлення та інших психічних функцій у дорослих з метою створення нейрологопедичних програм компенсації відповідно до сучасних нейропсихологічних, нейрологопедичних, нейролінгвістичних досліджень. 3. Результати навчання за дисципліною: • РН 1. Здійснювати аналіз еволюційних процесів у сфері освіти осіб з особливими освітніми потребами, обґрунтовувати власне бачення шляхів розв’язання наявних проблем. • РН 2. Здійснювати дослідження та/або провадити інноваційну діяльність з метою отримання нових знань, створення нових та удосконалення традиційних технологій викладання і супроводження та в ширших мультидисциплінарних контекстах. • РН 3. Розробляти та впроваджувати інноваційні методики і технології корекційно-розвивальної роботи з особами з особливими освітніми потребами, генерувати нові ідеї для удосконалення навчання, виховання, розвитку та соціалізації цих осіб. • РН 9. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та іноземною мовами при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в сфері спеціальної та інклюзивної освіти. • РН 10. Відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані. • РНУ 15. Розробляти нейрологопедичні програми компенсації та відновлення вроджених і набутих мовленнєвих дисфункцій у осіб із різними труднощами функціонування організму з урахуванням механізмів їхнього виникнення та реалізовувати їх у логопедичній практиці у поєднанні з нейротехнологіями у процесі комплексної абілітації/реабілітації дітей та дорослих з порушеннями розвитку. • РНД. Розуміти механізми порушень мовлення дислалії, дизартрії, затримці мовленнєвого розвитку, загальному недорозвитку мовлення,фонетико-фонематичному недорозвитку мовлення, алалії, здійснювати їх діагностику і компенсацію порушень мовлення, застосовувати з цією метою сучасні стратегії подолання та попередження мовленнєвих дисфункцій.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: логопедичне обстеження; диференціальна діагностика; режим; лікувальні заходи; загальнооздоровчі заходи; комлексні системи реабілітації
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Інститути > Інститут людини > Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Depositing User: Викладач Марина Сергіївна Овчаренко
Date Deposited: 03 Jun 2022 10:40
Last Modified: 03 Jun 2022 10:40
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41189

Actions (login required)

View Item View Item