Детекція брехні

Суліцький, Вадим Володимирович (2022) Детекція брехні [Teaching Resource]

[thumbnail of V_V_Sulitskyi_IL_SPSR.pdf] Text
V_V_Sulitskyi_IL_SPSR.pdf
Restricted to Registered users only until 1 September 2026.

Download (1MB)

Abstract

1. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета курсу – підготовка кваліфікованих фахівців шляхом засвоєння ними теоретичних знань і практичних вмінь із вербального, невербального та комп’ютерного способів аналізу інформації та виявлення брехні під час роботи з клієнтами. Завдання курсу: • систематизація наукових теоретичних знань з теорії брехні та теорії емоцій людини; • надбання навичок візуального (невербального) виявлення брехні та розпізнання емоційних станів під час роботи з клієнтами різної вікової і соціальної групи; • ознайомлення з можливостями вербального способу встановлення брехні під час розмови з клієнтом, аналіз письмових текстів та встановлення їхньої правдивості; • аналіз й узагальнення практики, досвіду застосування комп’ютерних технологій визначення брехні у практичній діяльності соціального працівника. Відповідно до освітньо-професійних програм 231.00.01 Соціальна робота, 231.00.02 Соціальна педагогіка, 231.00.04 Соціальна адвокація за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота, дисципліна «Тренінг: «Детекція брехні» забезпечує формування таких загальних та фахових компетентностей: ЗК 1. Здатність до генерації нових ідей, творчого підходу до вирішення професійних завдань. СК 1. Здатність визначати брехню вербальними та невербальними засобами, читати емоції клієнта під час роботи з ним. СК 2. Здатність до прогнозування результатів роботи з урахуванням емоційного стану клієнта 2. Результати навчання за дисципліною Вивчення даного курсу та засвоєння основних його положень дозволить майбутнім фахівцям у практичній роботі використовувати різні науково-обґрунтовані методи встановлення брехні під час роботи з клієнтом на вербальному та невербальному рівнях. Після опанування курсу студенти мають володіти знаннями щодо: • основних теоретичних положень теорії брехні та теорії емоцій; • сутності та причин брехні, її відмінність від інших видів неправдивої інформації; • візуальної детекції брехні та емоцій клієнтів; • вербальної детекції брехні та аналізу письмового тексту, написаного клієнтом; • нормативно-правової бази України з використання комп’ютерної детекції брехні в діяльності різних державних і приватних установ; • особливості застосування комп’ютерної детекції брехні; Під час занять, самостійної роботи студенти набувають уміння та навички: • розпізнавати емоції клієнтів; • аналізувати жести, міміку, мову клієнта з метою встановлення їх співвідношення та правдивості отриманої інформації; • аналізувати письмову й усну мову (інформацію) та визначати неправду невербальними засобами; Відповідно до освітньо-професійних програм 231.00.01 Соціальна робота, 231.00.02 Соціальна педагогіка, 231.00.04 Соціальна адвокація за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота, дисципліна «Тренінг: «Детекція брехні» забезпечує оволодіння такими програмовими результатами навчання: ПРН 1. Вміння оптимально використовувати наукові технології у роботі з різними категоріями отримувачів послуг. ПРН 2. Здатність проводити соціальну експертизу з урахування знань із теорії брехні та теорії емоцій

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: брехня; оманна поведінка; інформація; фальсифікація; спосіб; інформаційні канали; мотиви; передумови; вид; форма; чинник; тип людини; емоція
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Інститути > Інститут людини > Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Depositing User: доцент Вадим Володимирович Суліцький
Date Deposited: 03 Jun 2022 15:36
Last Modified: 03 Jun 2022 15:36
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41193

Actions (login required)

View Item View Item