Практикум ведення переговорів

Суліцький, Вадим Володимирович (2022) Практикум ведення переговорів [Teaching Resource]

[thumbnail of V_Sulitskyi_IL_SPSR.pdf] Text
V_Sulitskyi_IL_SPSR.pdf
Restricted to Registered users only until 1 September 2026.

Download (1MB)

Abstract

Метою викладання навчальної дисципліни “Практикум ведення переговорів” є ознайомлення студентів із основними поняттями та ключовими проблемами теорії та практики переговорної діяльності в соціальній сфері, формування системи знань про стратегію та тактику переговорного процесу. Основними завданнями вивчення дисципліни “Практикум ведення переговорів” є: надання студентам необхідних знань і практичних навичок організаційної підготовки до переговорів та їх ведення; надання студентам необхідних знань про переговори, переговорний процес; набуття вмінь роботи з законами, нормативно-правовими документами щодо соціальних питань, їх тлумачення й аналізу; набуття вмінь ведення переговорів; використання різних прийомів і тактик під час ведення переговорного процесу. Відповідно до освітньо-професійної програми 231.00.04 Соціальна адвокація за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота, дисципліна «Практикум ведення переговорів» забезпечує формування таких загальних та фахових компетентностей: ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. СК 9. Здатність оцінювати соціальні проблеми, потреби, особливості та ресурси клієнтів. СК 10. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні методи їх вирішення. СК 15. Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних груп та громад. СК 17. Здатність виявляти і залучати ресурси організацій-партнерів з соціальної роботи для виконання завдань професійної діяльності. СК 19. Здатність оцінювати результати та якість професійної діяльності у сфері соціальної роботи. 3. Результати навчання за дисципліною Відповідно до освітньо-професійної програми 231.00.04 Соціальна адвокація за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота, дисципліна «Практику ведення переговорів» забезпечує оволодіння такими програмовими результатами навчання: ПРН 2. Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною мовами з професійних питань. ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної проблеми. ПРН 17. Встановлювати та підтримувати взаємини з клієнтами на підґрунті взаємної довіри та відповідно до етичних принципів і стандартів соціальної роботи, надавати їм психологічну підтримку й наснажувати клієнтів. ПРН 18. Налагоджувати співпрацю з представникам різних професійних груп та громад; використовувати стратегії індивідуального та колективного представництва інтересів клієнтів.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: комунікація; переговори; позиція; інтереси; форми комунікацій; сторони переговорів
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Інститути > Інститут людини > Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Depositing User: доцент Вадим Володимирович Суліцький
Date Deposited: 03 Jun 2022 15:37
Last Modified: 03 Jun 2022 15:37
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41194

Actions (login required)

View Item View Item