Фонетика та фонологія з основами аудіології

Бабич, Наталія Миколаїівна (2022) Фонетика та фонологія з основами аудіології [Teaching Resource]

[thumbnail of N_Babych_FFOA_KSIO.pdf] Text
N_Babych_FFOA_KSIO.pdf

Download (1MB)

Abstract

Мета: сформувати теоретичні знання про систему законів фонетики, фонології та аудіології; практичні навички використання цих знань у власному мовленні майбутнього логопеда, що має відповідати орфоепічним нормам української літературної мови, аналізу мовлення інших людей щодо норм української літературної мови. Завдання: 1) формувати загальні компетентності: ЗК-3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК-4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК-5 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК-6 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК-7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК-9 Здатність до міжособистісної взаємодії. 2) формувати спеціальні (фахові, предметні) компетентності: СК-3 Здатність застосовувати психолого-педагогічні, дефектологічні, медико-біологічні, лінгвістичні знання у сфері професійної діяльності. СК-16 Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку. СКУ-17 Здатність до реалізації базових знань про клінічні підходи до визначення труднощів функціонування дитячого організму при типовому та порушеному розвитку; особливості центральної нервової системи та вищих психічних функцій осіб з порушеннями мовлення для забезпечення ефективного логопедичного впливу на розвиток їхньої мовленнєвої діяльності у різні вікові періоди. СКУ-18 Здатність до інтеграції та реалізації знань про закономірності та особливості мовленнєвого розвитку в онтогенезі та дизонтогенезі; взаємозв’язок мовлення, мислення і свідомості; психолінгвістичні основи мовленнєвої діяльності як основи реалізації стратегій логопедичного впливу у різні вікові періоди. 3. Результати навчання за дисципліною: РН 2. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для розв’язування конкретних задач спеціальної та інклюзивної освіти. РН 3. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування, обмеження життєдіяльності у контексті професійних завдань. РН 7. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом. РН 16. Приймати обґрунтовані рішення з урахуванням цілей, ресурсних і законодавчих обмежень, ціннісних орієнтирів. РН 17. Мати навички самостійного навчання та пошуку необхідної інформації. РНУ 19. Інтегрувати у професійну діяльність знання про закономірності та особливості мовленнєвого розвитку в онтогенезі та дизонтогенезі; взаємозв'язок мовлення, мислення і свідомості; психолінгвістичні основи мовленнєвої діяльності для реалізації стратегій логопедичного впливу у різні вікові періоди.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: звук; звукове поле; фонетика; акустичний аспект звука; фонема
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Інститути > Інститут людини > Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Depositing User: Лаборант Дарія Анатоліївна Кошман
Date Deposited: 08 Jun 2022 09:33
Last Modified: 08 Jun 2022 09:33
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41262

Actions (login required)

View Item View Item