«Анатомія, фізіологія і патологія розвитку». Змістовий модуль «Клініка порушень психофізичного розвитку з основами генетики»

Дубовик, Олена Михайлівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2022) «Анатомія, фізіологія і патологія розвитку». Змістовий модуль «Клініка порушень психофізичного розвитку з основами генетики» [Teaching Resource]

[thumbnail of O_Dubovyk_O_Martynchuk_AFPR_KPPROG_KSIO.pdf] Text
O_Dubovyk_O_Martynchuk_AFPR_KPPROG_KSIO.pdf

Download (889kB)

Abstract

Мета: сформувати у студентів знання і розуміння основних порушень психофізичного розвитку, внаслідок яких порушується нормальний хід загального розвитку, систему знань про закономірності та механізми спадковості людини, закономірності успадкування ознак. Завдання: − формувати загальні компетентності: ЗК 5 Інформаційно-комунікаційна – Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел для розгляду професійних питань. Здатність до застосування сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання корекційних і комунікативно-мовленнєвих задач в соціальній і професійній діяльності. ЗК 9 Самоосвітню. Здатність навчатися та самонавчатися. Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та самореалізацію. Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху. − формувати фахові компетентності: ФК 7 Медико-біологічну. Володіння базовими знаннями про вікові анатомо-фізіологічні особливості людини в нормі та при порушеннях сенсорних і мовленнєвих систем; основні клінічні прояви порушень психофізичного розвитку; особливості вищої нервової діяльності та вищих психічних функцій осіб з порушеннями психофізичного розвитку; основні закономірності та механізми розвитку дитячих психічних хвороб. ФК 15 Деонтологічну. (професійні цінності). Здатність діяти згідно з принципами деонтології, що не суперечать професійній діяльності фахівця зі спеціальної освіти; усвідомлення педагогічних, психологічних та соціальних наслідків власних впливів у сфері професійної діяльності 3. Результати навчання за дисципліною: ПРН 1. Здатність продемонструвати базові знання щодо функціонування мовленнєворухових систем; розвитку головного мозку, локалізації мовленнєвих зон кори головного мозку; неврологічного забезпечення мовленнєвої діяльності, механізмів порушень; неврологічних основ патології мовлення. ПРН 2. Здатність продемонструвати знання і розуміння основних закономірностей та механізмів розвитку дитячих психічних хвороб; основних принципів побудови клініко-психологічного та соціального прогнозу життєдіяльності хворих на психічні розлади. ПРН 11. Здатність продемонструвати знання і розуміння анатомо-фізіологічних та психофізіологічних основ мовлення; уміння визначити стан сформованості мовлення у різні вікові періоди розвитку дитячого організму; знання і розуміння етапів розвитку мовленнєвої діяльності людини. ПРН 17. Здатність продемонструвати володіння державною та іноземною мовами, культуру спілкування, уміння вирішувати проблеми та приймати рішення у складних практичних ситуаціях, демонструючи лідерські якості та навички ефективної командної взаємодії. ПРН 19. Здатність слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності, діяти соціально відповідально та з урахуванням прав і свобод осіб з інвалідністю, принципів деонтології, розуміти важливість відповідального ставлення до здоров’я.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: онтогенез; розвиток; критичні періоди розвитку; хвороба; біологічний вік; хронологічний вік
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Інститути > Інститут людини > Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Depositing User: Лаборант Дарія Анатоліївна Кошман
Date Deposited: 16 Jun 2022 06:25
Last Modified: 16 Jun 2022 06:25
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41364

Actions (login required)

View Item View Item