«Ортодонтія: логопедичні аспекти»

Медицька, Аліна Костянтинівна and Бабич, Наталія Миколаїівна (2022) «Ортодонтія: логопедичні аспекти» [Teaching Resource]

[thumbnail of A_Medytska_N_Babych_O_LA_KSIO.pdf] Text
A_Medytska_N_Babych_O_LA_KSIO.pdf

Download (1MB)

Abstract

Мета – сформувати у здобувачів вищої освіти базові знання та навички для визначення основних ортодонтичних нозологічних одиниць та своєчасності надання комплексної ортодонтичної та логопедичної допомоги пацієнтам. Завдання навчальної дисципліни: − Формувати загальні компетентності: ЗК-8. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. − Формувати спеціальні компетентності: СК-2. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методики логопедичного впливу і технології корекційно-розвивальної роботи з особами з особливими освітніми потребами, зокрема, з тяжкими порушеннями мовлення. СК-3. Здатність здійснювати діагностико-аналітичну, корекційно-розвивальну, консультативну діяльність з урахуванням особливих освітніх потреб здобувачів. СК-4. Здатність ефективно взаємодіяти з батьками, колегами, іншими фахівцями у процесі психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами на засадах партнерства. СК-5. Здатність приймати ефективні рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. СК-6. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності, приймати рішення та продовжувати навчання та/або підвищення професійної кваліфікації відповідно до наявних потреб і запитів. СКУ-11. Здатність до міждисциплінарного комплексного аналізу мозкових механізмів виникнення мовленнєвих і когнітивних дисфункцій у дітей і відновлення мовлення та інших психічних функцій у дорослих з метою створення нейрологопедичних програм компенсації відповідно до сучасних нейропсихологічних, нейрологопедичних, нейролінгвістичних досліджень. 3. Результати навчання за дисципліною: РН 3. Розробляти та впроваджувати інноваційні методики і технології корекційно-розвивальної роботи з особами з особливими освітніми потребами, генерувати нові ідеї для удосконалення навчання, виховання, розвитку та соціалізації цих осіб. РН 4. Добирати та застосовувати ефективні методики комплексного оцінювання розвитку дітей, рефлексувати та критично аналізувати достовірність одержаних результатів оцінювання, визначати на основі їх інтерпретації особливі освітні потреби дітей та рівень освітньої підтримки. РН 5. Аргументувати, планувати та надавати психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомогу) відповідно до рівня функціонування, обмеження життєдіяльності та розвитку дитини з особливими освітніми потребами, забезпечувати ефективність власних дій. РН 6. Встановлювати ефективну взаємодію з батьками, колегами, фахівцями, різними соціальними інституціями з метою забезпечення якості спеціальної та інклюзивної освіти на засадах партнерства. РНУ 15. Розробляти нейрологопедичні програми компенсації та відновлення вроджених і набутих мовленнєвих дисфункцій у осіб із різними труднощами функціонування організму з урахуванням механізмів їхнього виникнення та реалізовувати їх у логопедичній практиці у поєднанні з нейротехнологіями у процесі комплексної абілітації/реабілітації дітей та дорослих з порушеннями розвитку.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: вроджені і набуті порушення розвитку; ознаки для класифікації патологій зубо-щелепних аномалій та деформацій; щелепа; прикус
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Інститути > Інститут людини > Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Depositing User: Лаборант Дарія Анатоліївна Кошман
Date Deposited: 17 Jun 2022 10:25
Last Modified: 17 Jun 2022 10:25
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41377

Actions (login required)

View Item View Item