Робоча програма навчальної дисципліни "Логопедичний практикум: Нетрадиційні методи корекційно-компенсаторної роботи з розвитку і корекції мовлення"

Бабич, Наталія Миколаїівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Логопедичний практикум: Нетрадиційні методи корекційно-компенсаторної роботи з розвитку і корекції мовлення" [Teaching Resource]

[thumbnail of N_Babych_LPNMCCRRCM_KSIO.pdf] Text
N_Babych_LPNMCCRRCM_KSIO.pdf

Download (1MB)

Abstract

Мета – формувати у студентів систему знань та умінь про нетрадиційні та авторські методики й технології логопедичного впливу на мовленнєву діяльність дітей з тяжкими порушеннями мовлення та застосування практичних навичок у логокорекційній роботі з особами з різним рівнем функціонування. Завдання навчальної дисципліни - формувати загальні компетентності:  інформаційно-комунікаційну – здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел для розгляду професійних питань, здатність до застосування сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання корекційних і комунікативно-мовленнєвих задач в соціальній і професійній діяльності;  самоосвітню – здатність навчатися та самонавчатися, спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та самореалізацію, прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху;  креативну – здатність генерувати нові ідеї, творчо підходити до вирішення професійних завдань;  міжособистісної взаємодії – здатність працювати в команді; здатність до ефективної міжособистісної взаємодії та координації дій з керівництвом, колегами, дітьми та їхніми батьками, здатність застосовувати емоційний інтелект у професійних ситуаціях; - формувати фахові компетентності:  організаційну – здатність планувати, організувати, координувати, контролювати та оцінювати власну професійну діяльність, здатність до когнітивної гнучкості: ситуативного (негайного) вирішення проблем, врахування нових (поточних) умов і обставин для прийняття рішень, уміння долати стереотипне мислення;  психолого-педагогічну – володіння базовими знаннями з педагогіки і психології та вміння їх реалізувати, закономірностей особистісного розвитку людини на різних вікових етапах; психологічних механізмів навчання та виховання дитини задля забезпечення спрямованої соціалізації та інтеграції особистості з порушеннями психофізичного розвитку;  методичну – застосовувати базові знання і вміння для формування компетентностей у дітей молодшого шкільного віку, здатність здійснювати освітній процес в початковій школі з урахуванням психофізичних, вікових особливостей та індивідуальних освітніх потреб дітей з порушеннями мовлення;  спеціально-педагогічну – володіння базовими знаннями про педагогічні системи навчання, виховання і освіти дітей з різними освітніми потребами; розуміння сучасних підходів до вивчення, освіти, розвитку, абілітації, реабілітації і соціальної адаптації осіб з особливими освітніми потребами;  спеціально-методичну – здатність здійснювати освітньо-корекційний процес з урахуванням психофізичних, вікових особливостей, індивідуальних освітніх потреб, актуального стану і потенційних можливостей осіб з тяжкими порушеннями мовлення в спеціальних та інклюзивних закладах освіти;  діагностико-корекційну – володіння знаннями та уміннями психолого-педагогічного вивчення особливостей розвитку, потенційних можливостей, потреб і досягнень дітей з особливими освітніми потребами. Володіння базовими знаннями та методами корекційної роботи з розвитку психічної сфери дітей з особливими потребами;  логодіагностичну – володіння комплексом логодіагностичних методик визначення рівня сформованості мовленнєвих функцій та мовленнєвої діяльності, здатність продемонструвати інтегрування результатів діагностування у процесі складання психолого-педагогічного та логопедичного висновку;  логокорекційну – здатність здійснювати добір методик і технологій для корекції психомоторного та мовленнєвого розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення; - забезпечувати набуття практичних навичок при формуванні логодіагностичної та логокорекційної фахових компетентностей у Центрі практичної підготовки "Логотренажер"

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: мовленнєва діяльність; розвиток лексики; діти з нормальним та порушеним мовленням; онтогенез; механізми порушень
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Інститути > Інститут людини > Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Depositing User: Викладач Марина Сергіївна Овчаренко
Date Deposited: 23 Jun 2022 14:13
Last Modified: 23 Jun 2022 14:13
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41410

Actions (login required)

View Item View Item