Соціальна політика в Україні

Дуля, Аліна Володимирівна (2022) Соціальна політика в Україні [Teaching Resource]

[thumbnail of SPU_Dulia.pdf] Text
SPU_Dulia.pdf

Download (798kB)

Abstract

Мета – полягає у розвитку професійної компетентності студентів, сприяння у засвоєнні теоретичних знань, практичних умінь, формуванні високого рівня готовності до реалізації завдань соціальної політики та соціальної роботи з різними групами отримувачів соціальних послуг. Завдання навчальної дисципліни: - формувати мотивацію студентів до оволодіння знаннями щодо стану соціальної політики в Україні; - сприяти засвоєнню студентами обсягу теоретичних знань щодо змісту соціальної політики; - сприяти розвитку особистісних якостей студентів, необхідних для успішної практичної соціальної діяльності у сфері соціальної політики України. Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.01 Соціальна робота підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота таких загальних та спеціальних компетентностей: ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. СК 3. Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та соціального забезпечення. СК 4. Здатність до аналізу соціально-психологічних явищ, процесів становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і громади. СК 6. Знання і розуміння організації та функціонування системи соціального захисту і соціальних служб. СК 22. Здатність до критичного оцінювання соціальних наслідків політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства. Результати навчання за дисципліною: Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.01 Соціальна робота підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота, дисципліна «Соціальна політика в Україні» забезпечує оволодіння такими програмовими результатами навчання: ПРН 8. Критично аналізувати й оцінювати чинну соціальну політику країни, соціально-політичні процеси на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. ПРН 12. Визначати зміст співпраці з організаціями-партнерами з соціальної роботи для виконання завдань професійної діяльності. ПРН 15. Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та підвищення соціальної безпеки.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: соціальна політика; взаємна допомога; благодійна та філантропічна діяльність; соціальна допомога; соціальне страхування; соціальне забезпечення; соціальний захист; адресність соціальних виплат
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти > Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Depositing User: Аліна Володимирівна Дуля
Date Deposited: 25 Oct 2022 10:44
Last Modified: 25 Oct 2022 10:44
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42124

Actions (login required)

View Item View Item