Соціальна геронтологія

Дуля, Аліна Володимирівна and Суліцький, Вадим Володимирович (2022) Соціальна геронтологія [Teaching Resource]

[thumbnail of A_Dulia_RPND_2022_FPSRSO.pdf] Text
A_Dulia_RPND_2022_FPSRSO.pdf

Download (876kB)

Abstract

Метою викладання дисципліни є познайомити студентів із біосоціальними аспектами старіння та старості; із соціальними наслідками демографічних процесів, зумовлених старінням населення; із особливостями психосоматичних, матеріально-побутових, законодавчо-правових, соціокультурних та інших проблем людей похилого віку; із дискусійними питаннями та проблемами соціальної політики і пенсійного забезпечення у контексті різних характеристик процесу старіння (вихід на пенсію, розмір пенсій, працевлаштування людей пенсійного віку, житлові питання тощо). Завдання: - дослідження наслідків впливу старіння населення на суспільство та індивідів у суспільстві; - виявлення психосексуальних особливостей старіння; - установлення впливу старіння на психічне здоров’я людини; - ознайомлення із визначальними ознаками здорового старіння, включаючи формальні та неформальні системи підтримки, а також структурні фактори; - виявлення особливостей соціальної роботи з людьми похилого віку в різному оточенні; - дослідження впливу роботи з людьми похилого віку, а також старіння на загальну практику соціальної роботи; розкриття етичних та суперечливих питань, які виникають у соціального працівника при роботі з людьми похилого віку. Відповідно до освітньо-професійної програми 231.00.01 Соціальна робота (ОК 14. ОДФ. 08), після закінчення опанування навчальної дисципліни «Соціальна геронтологія», студенти набувають загальних і фахових компетенцій: ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ЗК 13. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. СК 3. Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та соціального забезпечення. СК 6. Знання і розуміння організації та функціонування системи соціального захисту і соціальних служб. СК 10. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні методи їх вирішення. СК 11. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей. Результати навчання за дисципліною Відповідно до освітньо-професійної програми 231.00.01 Соціальна робота (ОК 14. ОДФ. 08), після закінчення опанування навчальної дисципліни «Соціальна геронтологія», студенти отримують і демонструють програмні результати навчання: ПРН 11. Використовувати методи профілактики для запобігання можливих відхилень у психічному розвитку, порушень поведінки, міжособистісних стосунків, для розв’язання конфліктів, попередження соціальних ризиків та складних життєвих обставин. ПРН 13. Використовувати методи соціальної діагностики у процесі оцінювання проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів. ПРН 15. Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та підвищення соціальної безпеки.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: геронтологія; соціальна геронтологія; закономірності; теорії старіння; етапи розвитку соціальної геронтології; ейджизм; соціальна робота; технології соціальної роботи
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти > Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Depositing User: Аліна Володимирівна Дуля
Date Deposited: 25 Oct 2022 11:38
Last Modified: 25 Oct 2022 11:38
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42128

Actions (login required)

View Item View Item