Інструментальні методи функціональної діагностики та лікування

Савченко, Валентин Михайлович (2022) Інструментальні методи функціональної діагностики та лікування [Teaching Resource]

[thumbnail of V_Savchenko_Instrumentalni_metodu_2022_FZFVS_KFTE.pdf] Text
V_Savchenko_Instrumentalni_metodu_2022_FZFVS_KFTE.pdf

Download (801kB)

Abstract

Мета дисципліни – надати теоретичні та практичні знання, сформувати професійні компетентності з функціональної діагностики та лікування інструментальними методами під час фізичної терапії / реабілітації. Завдання дисципліни: 1. СК 06. Здатність виконувати базові компоненти обстеження у фізичній терапії та/або ерготерапії: спостереження, опитування, вимірювання та тестування, документувати їх результати. 2. СК 08. Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії та/або ерготерапії. 3. СК 09. Здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або ерготерапії функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта. 4. СК 10. Здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль стану пацієнта / клієнта відповідними засобами й методами та документувати отримані результати. 5. Надати знання про сучасні інструментальні методи діагностики морфологічного та функціонального станів організму людини під час фізичної терапії / реабілітації, навчити трактувати техніками проведення цих досліджень, надати знання про показання та протипоказання до проведення сучасних інструментальних методів діагностики. 6. Сформувати здатність встановлювати реабілітаційний діагноз, визначати функціональні можливості організму людини під час фізичної терапії / реабілітації на основі результатів інструментальних методів діагностики. 7. Сформувати здатність визначати перспективні шляхи використання засобів фізичної реабілітації / терапії, розробляти та обґрунтовувати програми фізичної реабілітації / терапії на основі результатів інструментальних методів діагностики. 3. Результати навчання за дисципліною 1. ПР 03. Використовувати сучасну комп’ютерну техніку; знаходити інформацію з різних джерел; аналізувати вітчизняні та зарубіжні джерела інформації, необхідної для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень. 2. ПР 06. Застосовувати методи й інструменти визначення та вимірювання структурних змін та порушених функцій організму, активності та участі, трактувати отриману інформацію. 3. ПР 12. Застосовувати сучасні науково-доказові дані у професійній діяльності. 4. ПР 13. Обирати оптимальні форми, методи і прийоми, які б забезпечили шанобливе ставлення до пацієнта/клієнта, його безпеку/захист, комфорт та приватність. 5. ПР 14. Безпечно та ефективно використовувати обладнання для проведення реабілітаційних заходів, контролю основних життєвих показників пацієнта, допоміжні технічні засоби реабілітації для пересування та самообслуговування. 6. ПР 17. Оцінювати результати виконання програм фізичної терапії та ерготерапії, використовуючи відповідний інструментарій та за потреби, модифіковувати поточну діяльність. 7. ПР 18. Оцінювати себе критично, засвоювати нову фахову інформацію, поглиблювати знання за допомогою самоосвіти, оцінювати й представляти власний досвід, аналізувати й застосовувати досвід колег. 8. Вміти встановлювати реабілітаційний діагноз, проводити обстеження пацієнтів та визначати засоби фізичної реабілітації при різних захворюваннях і травмах, визначати перспективні шляхи використання засобів фізичної реабілітації, програмувати заняття з фізичної реабілітації, розробляти та обґрунтовувати програми фізичної реабілітації при різних нозологіях в залежності від віку, статі, особливостей протікання захворювання, фізичної підготовленості. 9. Знати зміст сучасних інструментальних методів діагностики функціональних станів організму людини. 10. Вміти визначати необхідний об’єм інструментальних методів діагностики функції органів і систем організму для повної оцінки стану здоров’я людини з метою оптимального здійснення фізичної терапії / реабілітації. 11. Володіти і виконувати основними техніками проведення інструментальних методів функціональної діагностики та лікування при фізичній терапії / реабілітації.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: функціональна діагностика; інструментальні методи
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту > Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
Depositing User: Професор Валентин Михайлович Савченко
Date Deposited: 02 Nov 2022 11:19
Last Modified: 02 Nov 2022 11:19
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42270

Actions (login required)

View Item View Item