Інтегровані моделі знань і навичок з фізичної терапії, ерготерапії

Савченко, Валентин Михайлович and Неведомська, Євгенія Олексіївна and Харченко, Галина Дмитрівна and Керестей, Вадим Володимирович (2022) Інтегровані моделі знань і навичок з фізичної терапії, ерготерапії [Teaching Resource]

[thumbnail of V_Savchenko_Integrovani_modeli_znan_4_kyrs_2022_FZFVS_KFTE.pdf] Text
V_Savchenko_Integrovani_modeli_znan_4_kyrs_2022_FZFVS_KFTE.pdf

Download (860kB)

Abstract

Мета — інтеграція професійних знань про виникнення, закономірності розвитку, клінічні прояви, особливості обстеження та навичок для прийняття самостійних рішень з застосування сучасних засобів фізичної терапії та ерготерапії при будь-якій патології органів і систем людини. Завдання дисципліни: 1. СК 02. Здатність аналізувати будову, нормальний та індивідуальний розвиток людського організму та його рухові функції. 2. СК 03. Здатність трактувати патологічні процеси та порушення і застосовувати для їх корекції придатні засоби фізичної терапії, ерготерапії. 3. СК 05. Здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця практичну діяльність з фізичної терапії, ерготерапії у травматології та ортопедії, неврології та нейрохірургії, кардіології та пульмонології, а також інших областях медицини. 4. СК 06. Здатність виконувати базові компоненти обстеження у фізичній терапії та/або ерготерапії: спостереження, опитування, вимірювання та тестування, документувати їх результати. 5. СК 07. Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, обговорювати та пояснювати зміст і необхідність виконання програми фізичної терапії та ерготерапії. 6. СК 08. Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії та/або ерготерапії. 7. СК 09. Здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або ерготерапії функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта. 8. СК 10. Здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль стану пацієнта / клієнта відповідними засобами й методами та документувати отримані результати. 9. СК 11. Здатність адаптовувати свою поточну практичну діяльність до змінних умов. 10. СК 13. Здатність навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню / догляду, профілактиці захворювань, травм, ускладнень та неповносправності, здоровому способу життя. 4. Результати дисципліни: 1. ПР 02. Спілкуватися усно та письмово українською та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування; складати документи, у тому числі іноземною мовою (мовами). 2. ПР 03. Використовувати сучасну комп’ютерну техніку; знаходити інформацію з різних джерел; аналізувати вітчизняні та зарубіжні джерела інформації, необхідної для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень. 3. ПР 04. Застосовувати у професійній діяльності знання біологічних, медичних, педагогічних та психосоціальних аспектів фізичної терапії та ерготерапії. 4. ПР 05. Надавати долікарську допомогу при невідкладних станах та патологічних процесах в організмі; вибирати оптимальні методи та засоби збереження життя. 5. ПР 06. Застосовувати методи й інструменти визначення та вимірювання структурних змін та порушених функцій організму, активності та участі, трактувати отриману інформацію. 6. ПР 07. Трактувати інформацію про наявні у пацієнта/клієнта порушення за Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) та Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків (МКФ ДП). 7. ПР 08. Діяти згідно з нормативно-правовими вимогами та нормами професійної етики. 8. ПР 09. Реалізувати індивідуальні програми фізичної терапії, ерготерапії. 9. ПР 10. Здійснювати заходи фізичної терапії для ліквідації або компенсації рухових порушень та активності. 10. ПР 11. Здійснювати заходи ерготерапії для ліквідації або компенсації функціональних та асоційованих з ними обмежень активності та участі в діяльності. 11. ПР 12. Застосовувати сучасні науково-доказові дані у професійній діяльності. 12. ПР 13. Обирати оптимальні форми, методи і прийоми, які б забезпечили шанобливе ставлення до пацієнта/клієнта, його безпеку/захист, комфорт та приватність. 13. ПР 14. Безпечно та ефективно використовувати обладнання для проведення реабілітаційних заходів, контролю основних життєвих показників пацієнта, допоміжні технічні засоби реабілітації для пересування та самообслуговування. 14. ПР 15. Вербально і невербально спілкуватися з особами та групами співрозмовників, різними за віком, рівнем освіти, соціальною і професійною приналежністю, психологічними та когнітивними якостями тощо, у мультидисциплінарній команді. 15. ПР 16. Проводити інструктаж та навчання клієнтів, членів їх родин, колег і невеликих груп. 16. ПР 17. Оцінювати результати виконання програм фізичної терапії та ерготерапії, використовуючи відповідний інструментарій, та за потреби, модифіковувати поточну діяльність.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: Знання; моделі; навички; фізична терапі; ерготерапія
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту > Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
Depositing User: Професор Валентин Михайлович Савченко
Date Deposited: 02 Nov 2022 11:20
Last Modified: 02 Nov 2022 11:20
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42271

Actions (login required)

View Item View Item