Основи геронтології та фізична терапія в геріатрії

Савченко, Валентин Михайлович (2022) Основи геронтології та фізична терапія в геріатрії [Teaching Resource]

[thumbnail of V_Savchenko_Osnovy_gerontologii_2022_FZFVS_KFTE.pdf] Text
V_Savchenko_Osnovy_gerontologii_2022_FZFVS_KFTE.pdf

Download (795kB)

Abstract

Мета дисципліни – дати необхідні знання про особливості морфологічних змін і функціонування людського організму при старінні, розвитку патологічних процесів різних органів і систем, особливості перебігу захворювань і сформувати навички оцінки стану здоров’я та здійснення фізичної терапії у осіб літнього віку. Завдання дисципліни: 1. (ЗК-1) Сформувати здатність виявляти, формулювати і вирішувати професійні проблеми, генерувати нові ідеї для вирішення клінічних, наукових та освітніх завдань, застосовати у практичній діяльності базові знання, клінічне та рефлективне мислення. 2. (ЗК-4) Сформувати здатність ефективно працювати автономно та у складі команди, проявляти наполегливість та відповідальність щодо поставлених завдань і обов'язків. 3. (ЗК-5) Сформувати здатність адаптуватися та знаходити оптимальне рішення у нових ситуаціях, співпрацюючи з пацієнтом/клієнтом і членами мультидисциплінарної команди. 4. (СК-1) Сформувати здатність розуміти складні патологічні процеси та порушення, які піддаються корекції заходами фізичної терапії. 5. (СК-2) Сформувати здатність розуміти клінічний діагноз пацієнта/ клієнта, перебіг захворювання, принципи та характер лікування. 6. (СК-3) Сформувати здатність проводити оперативний та поточний контроль стану пацієнта/клієнта, обстежувати та визначати функціональний стан, рівень фізичного розвитку, рухові та інші порушення осіб різного віку, нозологічних та професійних груп відповідними засобами та методами. 7. (СК-4) Здатність проводити фізичну терапію осіб різного віку, нозологічних та професійних груп при складних прогресуючих та мультисистемних порушеннях. 8. (СК-5) Здатність визначати оптимальний рівень та пристосовувати терапевтичні навантаження до фізичного стану пацієнта/клієнта, контролювати тривалість та інтенсивність реабілітаційних заходів для забезпечення їх відповідності функціональним потребам і результатам обстеження. 9. (СК-6) Здатність прогнозувати результати фізичної терапії, формулювати цілі, складати, обговорювати та пояснювати програму фізичної терапії, або компоненти індивідуальної програми реабілітації, які стосуються фізичної терапії. 10. (СК-7) Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби та навчити пацієнта самообслуговуванню, здоровому способу життя і профілактиці захворювань, травм та неповносправності. 11. Розкрити основні питання біології старіння людини, механізми фізіологічного та патологічного (передчасного) старіння. Описати теорії старіння людини. Висвітлити засоби подовження тривалості життя та профілактики передчасного старіння. 12. Висвітлити загальні питання вікових структурних та функціональних змін органів і систем людини, описати структурні та функціональні зміни, особливості розвитку патологічних процесів в різних органах і системах при старінні людини. 13. Розкрити загальні особливості фізичної терапії у людей літнього віку. Окреслити роль фізичної (рухової) активності у людей літнього віку як основи фізичної терапії. 3. Результати навчання за дисципліною 1. (ПР-2) Демонструвати здатність проводити фізичну терапію пацієнтів/ клієнтів різного віку зі складними патологічними процесами та порушеннями. 2. (ПР-4) Демонструвати уміння виконувати обстеження пацієнтів/клієнтів різних нозологічних груп, використовуючи відповідний інструментарій. 3. (ПР-5) Демонструвати уміння формулювати цілі, складати, обговорювати та пояснювати програму фізичної терапії, або компоненти індивідуальної програми реабілітації, які стосуються фізичної терапії. 4. (ПР-6) Демонструвати уміння реалізовувати індивідуальні програми фізичної терапії відповідно до фізичного стану пацієнта/клієнта, результатів обстеження, наявних ресурсів і оточення. 5. (ПР-7) Демонструвати уміння здійснювати етапний, поточний та оперативний контроль стану пацієнта/клієнта, аналізувати результати виконання програм фізичної терапії. 6. (ПР-8) Демонструвати уміння коректувати хід виконання програми фізичної терапії на основі аналізу запланованих та досягнутих результатів. 7. (ПР-9) Демонструвати уміння вербального і невербального спілкування з особами та групами співрозмовників, різними за віком, рівнем освіти, соціальною і професійною приналежністю, психологічними та когнітивними якостями тощо, у мультидисциплінарній команді. 8. (ПР-10) Демонструвати уміння проводити інструктаж та навчання клієнтів, членів їх родин, колег і невеликих груп. 9. (ПР-11) Демонструвати уміння прогнозувати результати фізичної терапії пацієнтів/клієнтів різних нозологічних груп та при складній прогресуючій та мультисистемній патології. 10. (ПР-12) Постійно дотримуватись безпеки для практикуючого фахівця та пацієнта/клієнта. 11. (ПР-13) Демонструвати уміння проводити самостійну практичну діяльність за фахом. 12. Знати структурні та функціональні зміни органів і систем людини, особливості розвитку патологічних процесів в різних органах і системах (нервової системи, кровообігу, дихання, травлення, виділення, ендокринної системи тощо) при старінні та враховувати їх при складанні програм фізичної терапії особам літнього віку. 13. Вміти будувати та проводити індивідуальні програми фізичної терапії при хворобах різних органів і систем з урахуванням мультиморбідності, поліпрагмазії, особливостей клінічних проявів хвороб, особливостей реакцій організму на фізичні впливи у осіб літнього віку. 14. Знати та використовувати засоби подовження тривалості життя та профілактики передчасного старіння.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: геронтологія; геріатрія; фізична терапія; реабілітація
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту > Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
Depositing User: Професор Валентин Михайлович Савченко
Date Deposited: 02 Nov 2022 11:41
Last Modified: 02 Nov 2022 11:41
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42274

Actions (login required)

View Item View Item