Громадська експертиза та громадські слухання

Дуля, Аліна Володимирівна (2022) Громадська експертиза та громадські слухання [Teaching Resource]

[thumbnail of A_Dulia_RPND_2022_FPSRSO.pdf] Text
A_Dulia_RPND_2022_FPSRSO.pdf

Download (526kB)

Abstract

Мета – полягає у розвитку професійної компетентності студентів, сприяння у засвоєнні теоретичних знань, практичних умінь, формуванні високого рівня готовності до організації та проведення громадської експертизи та громадських слухань. Завдання навчальної дисципліни: – ознайомлення із змістом та складовими системи заходів громадської експертизи та громадських слухань; – опанування організаційно-методичних основ проведення громадської експертизи та громадських слухань; – відпрацювання практичних навичок проведення громадської експертизи та громадських слухань; – ознайомлення зі світовим досвідом здійснення громадської експертизи та громадських слухань. Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.01 Соціальна робота підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота таких загальних та спеціальних компетентностей: ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК 13. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. СК 4. Здатність до аналізу соціально-психологічних явищ, процесів становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і громади. СК 10. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні методи їх вирішення. СК 12. Здатність ініціювати соціальні зміни, спрямовані на піднесення соціального добробуту. СК 14. Здатність до застосування методів менеджменту для організації власної професійної діяльності та управління діяльністю соціальних робітників і волонтерів, іншого персоналу Результати навчання за дисципліною: Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.01 Соціальна робота підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота, дисципліна «Громадська експертиза та громадські слухання» забезпечує оволодіння такими програмовими результатами навчання: ПРН 18. Налагоджувати співпрацю з представникам різних професійних груп та громад; використовувати стратегії індивідуального та колективного представництва інтересів клієнтів. ПРН 19. Виявляти сильні сторони та залучати особистісні ресурси клієнтів, ресурси соціальної групи і громади для розв’язання їх проблем, виходу із складних життєвих обставин. ПРН 20. Виявляти етичні дилеми та суперечності у професійній діяльності та застосовувати засоби супервізії для їх розв’язання. ПРН 27. Вміння здійснювати соціальну експертизу, готувати рекомендації для прийняття управлінських рішень та проводити громадські слухання.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: експертиза; громадська експертиза; громадськість; органи виконавчої влади; Україна; громадський контроль; ініціативна група; громадські слухання; місцеве самоврядування; медіа-план
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти > Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Depositing User: Аліна Володимирівна Дуля
Date Deposited: 17 Nov 2022 18:43
Last Modified: 17 Nov 2022 18:43
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42605

Actions (login required)

View Item View Item