Технології професійної комунікації в соціальній роботі

Дуля, Аліна Володимирівна (2022) Технології професійної комунікації в соціальній роботі [Teaching Resource]

[thumbnail of RPND_TPKvSR_0446_22_Dulia.pdf] Text
RPND_TPKvSR_0446_22_Dulia.pdf

Download (821kB)

Abstract

Мета – засвоєння теоретичних знань та практичних умінь професійного спілкування та формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників. Завдання навчальної дисципліни: сприяти засвоєнню студентами обсягу теоретичних знань щодо сутності та структури професійної комунікації та оволодінню моделями ефективного спілкування; розвинути особистісні якості студентів, необхідні для успішної професійної комунікації; сформувати вміння та навички обирати адекватні до цілей і завдань комунікації засоби, стратегії і тактики та аналізувати процес комунікації з точки зору доцільності використання різноманітних технологій. Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.04 Соціальна адвокація підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота таких загальних та спеціальних (фахових) компетентностей: СК 1. Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних її напрямів (психологічного, соціально-педагогічного, юридичного, економічного, медичного). СК 3. Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та соціального забезпечення. СК 6. Знання і розуміння організації та функціонування системи соціального захисту і соціальних служб. СК 7. Здатність до співпраці у міжнародному середовищі та розпізнавання міжкультурних проблем у професійній практиці. СК 12. Здатність ініціювати соціальні зміни, спрямовані на піднесення соціального добробуту. СК 13. Здатність до розробки та реалізації соціальних проектів і програм. СК 14. Здатність до застосування методів менеджменту для організації власної професійної діяльності та управління діяльністю соціальних робітників і волонтерів, іншого персоналу. СК 15. Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних груп та громад. СК 17. Здатність виявляти і залучати ресурси організацій-партнерів з соціальної роботи для виконання завдань професійної діяльності. Результати навчання за дисципліною: Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.04 Соціальна адвокація підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота, дисципліна «Технології професійної комунікації в соціальній роботі» забезпечує оволодіння такими програмовими результатами навчання: ПРН 3. Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід. ПРН 5. Теоретично аргументувати шляхи подолання проблем та складних життєвих обставин, обирати ефективні методи їх вирішення, передбачати наслідки. ПРН 8. Критично аналізувати й оцінювати чинну соціальну політику країни, соціально-політичні процеси на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. ПРН 9. Використовувати відповідні наукові дослідження та застосовувати дослідницькі професійні навички у ході надання соціальної допомоги. ПРН 18. Налагоджувати співпрацю з представникам різних професійних груп та громад; використовувати стратегії індивідуального та колективного представництва інтересів клієнтів.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: спілкування; професійне спілкування; комунікація; культура спілкування; закони спілкування; стиль спілкування; тактика спілкування; комунікативний аспект спілкування; інтерактивний аспект спілкування; перцепція; ідентифікація; емпатія; рефлексія; стереотипізація; ефект ореолу; асертивна поведінка; агресивна поведінка; маніпуляція
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти > Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Depositing User: Аліна Володимирівна Дуля
Date Deposited: 17 Nov 2022 18:44
Last Modified: 17 Nov 2022 18:44
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42606

Actions (login required)

View Item View Item