Рекламно-комунікаційна діяльність соціального працівника

Дуля, Аліна Володимирівна (2022) Рекламно-комунікаційна діяльність соціального працівника [Teaching Resource]

[thumbnail of A_Dulia_RKDSP_1551_22.pdf] Text
A_Dulia_RKDSP_1551_22.pdf

Download (494kB)

Abstract

Мета – оволодіння студентами базовими теоретичними знаннями в галузі соціальної реклами та застосування їх в процесі практичної діяльності, пов’язаної зі створення рекламних матеріалів соціального характеру та проектуванням соціальної рекламно-інформаційної кампанії. Завдання навчальної дисципліни: - оволодіння теоретичними знаннями з основ рекламної діяльності; - засвоєння знань щодо специфіки соціальної реклами як засобу комунікації в сучасному суспільстві; - формування вміння створення рекламних матеріалів та оцінки ефективності впливу соціальної реклами на громадськість. Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.04 Соціальна адвокація підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота таких загальних та спеціальних (фахових) компетентностей: ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 7. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. СК 2. Здатність прогнозувати перебіг різних соціальних процесів. СК 7. Здатність до співпраці у міжнародному середовищі та розпізнавання міжкультурних проблем у професійній практиці. СК 12. Здатність ініціювати соціальні зміни, спрямовані на піднесення соціального добробуту. СК 13. Здатність до розробки та реалізації соціальних проектів і програм. СК 18. Здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній сфері. Результати навчання за дисципліною: Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.04 Соціальна адвокація підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота, дисципліна «Рекламно-комунікаційна діяльність соціального працівника» забезпечує оволодіння такими програмовими результатами навчання: ПРН 2. Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною мовами з професійних питань. ПРН 7. Використовувати спеціалізоване програмне забезпечення у ході розв’язання професійних завдань. ПРН 21. Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до культурних, релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив стереотипів та упереджень. ПРН 22. Демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми та приймати інноваційні рішення, мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: реклама; комерційна реклама; некомерційна реклама; соціальна реклама; соціальні технології; ЗМІ; рекламно-комунікаційна діяльність; соціальний працівник
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти > Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Depositing User: Аліна Володимирівна Дуля
Date Deposited: 05 Dec 2022 09:37
Last Modified: 05 Dec 2022 09:37
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42822

Actions (login required)

View Item View Item