Робоча програма навчальної дисципліни "Системна допомога підліткам і молоді з розладами аутистичного спектра"

Максимчук, Марія Олександрівна and Куценко, Тетяна Олександрівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Системна допомога підліткам і молоді з розладами аутистичного спектра" [Teaching Resource]

[thumbnail of M_Maksymchuk_T_Kutsenko_SDPMRAS_KSIO.pdf] Text
M_Maksymchuk_T_Kutsenko_SDPMRAS_KSIO.pdf

Download (1MB)

Abstract

Мета: формувати у здобувачів освіти сучасні уявлення про виклики та проблеми осіб підліткового віку і молоді з аутизмом (сексуальна поведінка, працевлаштування, автономне проживання, міжособистісні стосунки) та шляхи дієвого вирішення цих питань з опорою на інноваційні методики і стратегії втручання, ефективність яких підтверджена міжнародним та вітчизняним досвідом; сприяти становленню здатності планувати та впроваджувати супровід підлітків та молоді з РАС задля досягнення ними самореалізації й становлення їхньої життєвої компетентності. Завдання:  формувати загальні компетентності: ЗК-1 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). ЗК-2 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. ЗК-3 Здатність працювати в команді. ЗК-4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК-5 Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК-6 Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК-7 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК-8 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. ЗК-9 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК-10 Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні;  формувати фахові компетентності: СК-1 Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних проблем спеціальної та інклюзивної освіти. СК-2 Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методики і технології корекційно-розвивальної роботи з особами з особливими освітніми потребами, зокрема з особами з розладами аутистичного спектра. СК-3 Здатність здійснювати діагностико-аналітичну, корекційно-розвивальну, консультативну діяльність з урахуванням особливих освітніх потреб здобувачів. СК-4 Здатність ефективно взаємодіяти з батьками, колегами, іншими фахівцями у процесі психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами на засадах партнерства. СК-5 Здатність приймати ефективні рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. СК-7 Здатність до організації освітнього процесу у спеціальних закладах дошкільної і загальної середньої освіти з використанням сучасних засобів, методів, прийомів, технологій. СК-8 Здатність до організації процесу навчання, виховання й розвитку дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища. СК-9 Здатність до організації безпечного і здоров’язбережувального освітнього середовища, у тому числі інклюзивного освітнього середовища. СКУ-11 Здатність до планування та надання системної допомоги особам з аутизмом та їхнім родинам.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: розлади аутистичного спектра; психологічна діагностика; основні прояви аутизму; соціальна взаємодія та комунікація; статеве виховання; життєва компетенція
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти > Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Depositing User: к.психол.н Марія Олександрівна Максимчук
Date Deposited: 19 Dec 2022 06:37
Last Modified: 19 Dec 2022 06:37
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43400

Actions (login required)

View Item View Item