Основи клінічної медицини

Савченко, Валентин Михайлович and Тимчик, Олеся Володимирівна and Керестей, Вадим Володимирович (2022) Основи клінічної медицини [Teaching Resource]

[thumbnail of V_Savchenko_OKM_2022_FZFVS.pdf] Text
V_Savchenko_OKM_2022_FZFVS.pdf

Download (928kB)

Abstract

Мета дисципліни – надати теоретичні та практичні знання про виникнення (етіологію), закономірності розвитку (патогенез), клінічні прояви, особливості обстеження (діагностику), методи лікування хвороб в цілому та окремих найбільш поширених внутрішніх хвороб людини, травм та хвороб опорно-рухового апарату та нервової системи в процесі фізичної терапії та ерготерапії. Завдання дисципліни: Сформувати такі загальні та спеціальні (фахові компетентності): 1. ЗК 01. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 2. ЗК 04. Сформувати здатність працювати в команді. 3. ЗК 11. Сформувати здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 4. ЗК 12. Сформувати здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 5. СК 01. Сформувати здатність пояснити пацієнтам, клієнтам, родинам, членам міждисциплінарної команди, іншим медичним працівникам потребу у заходах фізичної терапії, ерготерапії, принципи їх використання і зв'язок з охороною здоров’я. 6. СК 02. Сформувати здатність аналізувати будову, нормальний та індивідуальний розвиток людського організму та його рухові функції 4 7. СК 03. Сформувати здатність трактувати патологічні процеси та порушення і застосовувати для їх корекції придатні засоби фізичної терапії, ерготерапії. 8. СК 05. Сформувати здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця практичну діяльність з фізичної терапії, ерготерапії у травматології та ортопедії, неврології та нейрохірургії, кардіології та пульмонології, а також інших областях медицини. 9. СК 06. Сформувати здатність виконувати базові компоненти обстеження у фізичній терапії та/або ерготерапії: спостереження, опитування, вимірювання та тестування, документувати їх результати. 10. СК 10. Сформувати здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль стану пацієнта / клієнта відповідними засобами й методами та документувати отримані результати. 11. СК 11. Сформувати здатність адаптувати свою поточну практичну діяльність до змінних умов. 12. Надати знання про внутрішні хвороби людини як об’єкт медицини та реабілітології, їх класифікацію за Міжнародною класифікацією хвороб та клінічними рекомендаціями. Охарактеризувати перебіг внутрішніх хвороб, їх клінічні варіанти та наслідки для людини. Описати клінічні прояви хвороб (симптоми, синдроми), дати розуміння механізмам їх виникнення. 13. Надати знання про діагностику внутрішніх хвороб людини, про класичні клінічні та сучасні лабораторні та інструментальні методи дослідження в цілому, опитувальники та шкали, необхідні для оцінки стану здоров’я людини в процесі фізичної терапії та ерготерапії. 14. Надати знання про клінічний діагноз, його структуру і смислову функцію. Сформувати розуміння трактування клінічного діагнозу для його використання в професійній діяльності фізичного терапевта, ерготерапевта. 15. Надати загальні знання про методи лікування та реабілітації в цілому та при конкретних хворобах, показаннях і протипоказаннях до їх застосування. 16. Надати знання про основні види травм та захворювань ОРА, основні патологічні процеси при травмах і захворюваннях та їх клінічну картину. 17. Надати знання та сформувати навички застосування фізикальних, мануальних та інструментальних методів дослідження для оцінки стану пацієнтів з травмами та захворюваннями ОРА. 18. Надати знання про нервові хвороби людини як об’єкт медицини та реабілітології, їх класифікацію за Міжнародною класифікацією хвороб та клінічними рекомендаціями. Охарактеризувати перебіг нервових хвороб, їх клінічні варіанти та наслідки для людини. Описати клінічні прояви нервових захворювань (симптоми, синдроми, чутливі, рухові та координаційні розлади,), дати розуміння механізмам їх виникнення. 19. Надати знання про діагностику нервових хвороб людини та проведення огляду неврологічного хворого, про класичні клінічні та сучасні лабораторні та інструментальні методи дослідження в цілому, опитувальники та шкали, необхідні для оцінки стану здоров’я людини в процесі фізичної терапії та ерготерапії. 5 20. Надати знання про клінічний неврологічний діагноз, з ураженням центральних й периферичних структур та смислову функцію. Сформувати розуміння трактування клінічного неврологічного діагнозу для його використання в професійній діяльності фізичного терапевта, ерготерапевта. 21. Надати загальні знання про методи лікування та реабілітації нервових захворювань в цілому та при конкретних нервових хворобах, показаннях і протипоказаннях до їх застосування. 22. Надати знання та сформувати навички здійснювати динамічне спостереження, моніторинг стану здоров'я під час виконання програм фізичної реабілітації / терапії, оцінювати їх результати у осіб з неврологічними захворюваннями.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: Поняття клінічної медицини; здоров’я, патологія, хвороба, нозологія; Поняття про внутрішні хвороби; Види методів обстеження в клінічній медицині; клінічне обстеження; лабораторні методи обстеження; інструментальні методи обстеження; Діагностика; Діагноз: структура, клінічне значення;
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту > Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
Depositing User: Професор Валентин Михайлович Савченко
Date Deposited: 21 Feb 2023 06:44
Last Modified: 21 Feb 2023 06:44
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43792

Actions (login required)

View Item View Item