English for 1-st year Students (Bachelor programme. Finance and credit)

Чернігівська, Наталія Станіславівна (2014) English for 1-st year Students (Bachelor programme. Finance and credit) Київський університет імені Бориса Грінченка. (Unpublished)

[thumbnail of N_Chernihivska_EF1YS_BPFC_GI.pdf]
Preview
Text
N_Chernihivska_EF1YS_BPFC_GI.pdf

Download (26MB) | Preview

Abstract

В умовах модернізації та фундаменталізації професійної підготовки майбутніх фахівців на сучасному етапі розвитку освіти, в умовах приєднання до Болонської системи освіти, особливої актуальності набуває проблема володіння іноземними мовами. Фахівцям, що набувають освіту за спеціалізацією «Фінанси і кредит» володіння іноземними мовами розкриває широкі перспективи як під час навчання, здійснення самоосвітньої діяльності, так і під час здійснення професійної діяльності. Пропонований навчальний посібник ставить за мету розвиток мовної та мовленнєвої компетенцій студентів першого курсу, що включає розвиток рецептивних та репродуктивних видів мовленнєвої діяльності студентів, а саме: говоріння, аудіювання, читання та письма, кожен з яких має своє значення для професійного спілкування майбутнього фахівця. Запропонований посібник покликаний допомогти студентам І курсу спеціальності «Фінанси і кредит» удосконалити свої уміння і навички розмовної англійської, більш ефективно опанувати програмову лексику, набути необхідні навички ведення дискусії і висловлювання власної думки, а також познайомити із соціокультурними особливостями життя людей в англомовних країнах. Крім того, посібник спрямований на збагачення лексичного запасу студентів словосполученнями та загальновживаними фразами для повсякденного та професійного спілкування. Наповнення посібника повністю відповідає змісту та вимогам робочої навчальної програми, до кожного модуля включено тексти та вправи професійного спрямування. Подані у посібнику тексти передбачено використовувати на практичних заняттях з англійської мови, а також пропонувати студентам на самостійне опрацювання для забезпечення підготовки до практичних занять, виконання поточних модульних контрольних робіт та підготовки до підсумкового контролю – заліку чи екзамену. Структура посібника складається з передмови та чотирьох модулів (два модулі на семестр), які містять тексти та систему розроблених до них вправ. Кожний модуль складається із загальної тематики (My daily routine. My hobby. Travelling, transport and tourism. Money and shopping. Family and relations. Sports and healthy lifestyle. Food and eating. Entertainment: Films, books, arts etc.), розмовних формул (Social English: introduction and greetings; speaking over the telephone; in the street; asking the way; in the shop; in the bank; invitations; giving advice; at the table; in the restaurant; agreeing and disagreeing) та тематики професійного спрямування (Money – buying, selling paying, personal finance, family budget, earning and expenditures. Banking, the role of commercial banks, the structure and functions of a bank, depositing money with a bank, types of banking accounts, types of banking institutions, banking operations, mortgage, internet banking. Accounting basics, the accounting function, accounting systems, accounting standards, company finance, financial reporting, financial year, profit and loss account, balance sheet, cash flow statement. Investment basics; stocks, shares and take-overs, share capital, shareholders, security, leverage, investment ratios.) Посібник містить посилання на іншомовні фахові та періодичні видання. У передмові подано рекомендації щодо використання посібника в процесі вивчення дисципліни «Іноземна мова (англійська мова)» як під час самостійної роботи студентів денної форми навчання, так і на практичних заняттях.

Item Type: Book
Uncontrolled Keywords: English; 1-st-year students; finance; finance and credit
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Навчальні посібники
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Кафедра англійської мови
Depositing User: доцент Наталія Станіславівна Чернігівська
Date Deposited: 02 Dec 2014 14:19
Last Modified: 17 Apr 2015 10:46
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/4410

Actions (login required)

View Item View Item