Вокальний клас (спеціальність: 025 Музичне мистецтво, освітній рівень: перший (бакалаврський), освітньо-професійні програми: 025.00.03 Інструментальне виконавство (фортепіано) та 025.00.04 Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти), спеціалізація: Середня освіта (музичне мистецтво); ІІІ курс)

Кацалап, Олена Вікторівна and Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна (2022) Вокальний клас (спеціальність: 025 Музичне мистецтво, освітній рівень: перший (бакалаврський), освітньо-професійні програми: 025.00.03 Інструментальне виконавство (фортепіано) та 025.00.04 Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти), спеціалізація: Середня освіта (музичне мистецтво); ІІІ курс) [Teaching Resource]

[thumbnail of O_Katsalap_Vok_klas_ІІІ_FMMiH.pdf] Text
O_Katsalap_Vok_klas_ІІІ_FMMiH.pdf

Download (1MB)

Abstract

Мета навчальної дисципліни: подальший розвиток вокально-технічних та виконавських навичок студентів у процесі систематичних занять, розширення музичного світогляду і виховання художнього смаку з допомогою творів світового та вітчизняного вокального репертуару, формування викладацьких якостей під час роботи над творами вокально-педагогічного репертуару для дітей середнього шкільного віку. Завдання навчальної дисципліни на ІІІ курсі: - розвиток вокально-технічних та виконавських можливостей студентів на основі принципів вокальної методології; - зосередження уваги на методах роботи над творами різної форми, жанру, стилю тощо в процесі створення виконавських інтерпретацій; - спроможність до результативної діяльності у творчій лабораторії. У процесі навчання у студентів мають сформуватися такі компетентності: - Інтегральна: здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі музичної професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування системи інтегрованих художньо-естетичних знань з теорії, історії музики, педагогіки та виконавства і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. - Загальні компетентності: ЗК 1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово. ЗК 2. Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії. ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 9. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. - Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: СК 5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні досягнення в теорії, історії та методології музичного мистецтва. СК 10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично-теоретичних систем та концепцій. СК 13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків. СК 17. Здатність застосовувати традиційні й альтернативні інноваційні технології музикознавчої, виконавської, композиторської, диригентської, педагогічної діяльності. СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, музикознавстві та музичній педагогіці. - Додаткові спеціальні (фахові) компетентності: ДСК 3. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання й розвитку учнів. ДСК 9. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів. ДСК 10. Здатність застосовувати набуті фахові знання у педагогічній діяльності в галузі загальної музичної освіти, зокрема, демонструвати інтегровані професійні вміння: виконавські (інструментальні, вокально-хорові), інтерпретаційні, організаційні та режисерські.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: динамічні відтінки; згладжування регістрів; тембральне забарвлення голосу; інтерпретація вокальних творів; вокальний слух
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Факультет музичного мистецтва і хореографії > Кафедра академічного та естрадного вокалу
Depositing User: ст. викл. Олена Вікторівна Кацалап
Date Deposited: 05 Jun 2023 05:45
Last Modified: 05 Jun 2023 05:45
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/45387

Actions (login required)

View Item View Item