Робоча програма навчальної дисципліни "Університетські студії"

Дуля, Аліна Володимирівна and Клішевич, Наталія Анатоліївна (2023) Робоча програма навчальної дисципліни "Університетські студії" [Teaching Resource]

[thumbnail of A_Dulia_N_Klishevych_RPND_US_2023_FPSRSO.pdf] Text
A_Dulia_N_Klishevych_RPND_US_2023_FPSRSO.pdf

Download (1MB)

Abstract

Мета навчальної дисципліни "Університетські студії" – сформувати уявлення про основні питання самоорганізації, освітньої діяльності у закладі вищої освіти; особливості професії соціального працівника у сучасних реаліях; сформувати систему спеціальних знань у галузі лідерства служіння. Завдання навчальної дисципліни Відповідно до освітньо-професійних програм 231.00.01 Соціальна робота, 231.00.02 Соціальна педагогіка, 231.00.04 Соціальна адвокація підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота таких загальних та спеціальних компетентностей: ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. СК 1. Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних її напрямів (психологічного, соціально-педагогічного, юридичного, економічного, медичного). СК 16. Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів соціальної роботи. Відповідно до освітньо-професійних програм 231.00.01 Соціальна робота, 231.00.02 Соціальна педагогіка, 231.00.04 Соціальна адвокація підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота, дисципліна «Університетські студії» забезпечує оволодіння такими програмовими результатами навчання: ПР 1. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для розв’язування професійних і встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між соціальними подіями та явищами. ПР 3. Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід. ПР 17. Встановлювати та підтримувати взаємини з клієнтами на підґрунті взаємної довіри та відповідно до етичних принципів і стандартів соціальної роботи, надавати їм психологічну підтримку й наснажувати клієнтів.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: університет; вища освіта; корпоративна культура; Борис Грінченко; Київський університет імені Бориса Грінченка; Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти; соціальний працівник; спеціаліст з адвокаційної діяльності; соціальний педагог; фахівець з соціальної роботи; соціальна робота; кваліфікаційні вимоги; професійні ролі; кваліфікаційні рівні; посадові обов’язки; лідер; лідерство служіння
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти > Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Depositing User: Аліна Володимирівна Дуля
Date Deposited: 13 Dec 2023 13:22
Last Modified: 13 Dec 2023 13:22
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/47823

Actions (login required)

View Item View Item