Items where Author is "Ананьєва, Людмила Валентинівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 32.

Article

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2018) Сучасний психологічний портрет студента та шляхи вирішення проблеми професійної підготовки студента-філолога " Langues, sciences, pratiques" Actes du 2ième Colloque International francophone en Ukraine 3-4 octobre 2018 (2). pp. 10-11. ISSN 978-966-921-203-0

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2017) Застосування активних методів на вчання для комплексного формування комунікативної та методичної компетенцій вчителя іноземної мови. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, V (60), Issue: 135, 2017 www.seanewdim.com (135). pp. 7-11. ISSN 2308-1996; 2308-5258

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2016) Forming of professional mobility of futurе philologists Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Наука в современном мире" Мультидисциплінарний науковий журнал "Архивариус" (12). pp. 14-19. ISSN 2524-0935

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2016) Формування навичок іншомовного професійного діалогічного мовлення із застосуванням елементів ділової гри Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішіх зносин (3 червня 2016 рік, Дипломатична академія України при МЗС України). pp. 63-66. ISSN 978-617-7037-08-7

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2014) Forming foreign media competence of future philologists Science and Education a New Dimension:Pedagogy and Psychology (37). pp. 21-24. ISSN 2308-1996 / 2308-5258

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2013) До питання про формування навичок науково-дослідної роботи на основі читання професійно-орієнтованих текстів у студентів початкового ступеня навчання мовного ВНЗ Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції: Україна і світ: діалог мов і культур (3-5 квітня 2013 року, Київський національний лінгвістичний університет). pp. 16-18.

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2009) Моделювання змісту та засобів мовної професійної підготовки студентів початкового ступеня навчання у вищому мовному навчальному закладі Теоретичні питання культури, освіти та виховання (39). pp. 107-111.

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2009) Формування лінгвосоціокультурної компетенції у студентів другого курсу вищого мовного навчального закладу Матеріали науково-практичної конференції "Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій - ІІ (1-3 квітня 2009 року). pp. 183-184.

Thesis

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2002) Навчання студентів мовних спеціальностей професійно спрямованого діалогічного мовлення з використанням ділової гри (французька мова) PhD thesis, Київський національний лінгвістичний університет.

Teaching Resource

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Практична фонетика французької мови" [Teaching Resource]

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Практична граматика (французька мова)" [Teaching Resource]

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Практична граматика (французька мова)" [Teaching Resource]

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Теоретична граматика (французька мова)" [Teaching Resource]

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Перекладацькі країнознавчі студії: практичний курс перекладу (французька мова)" [Teaching Resource]

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Теоретичний курс французької мови" Для студентів 3 курсу [Teaching Resource]

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Теоретична граматика французької мови" [Teaching Resource]

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Теоретичний курс французької мови" [Teaching Resource]

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Теоретична фонетика французької мови" [Teaching Resource]

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Теоретична фонетика французької мови" [Teaching Resource]

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Теоретичний курс французької мови" [Teaching Resource]

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни " Теоретична граматика французької мови" [Teaching Resource]

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Практична фонетика французької мови" [Teaching Resource]

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Практика усного та писемного мовлення (французька мова) [Teaching Resource]

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Перекладацькі країнознавчі студії: практичний курс перекладу (французька мова)" [Teaching Resource]

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2019) Практична граматика француузької мови [Teaching Resource]

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2019) Теоретична фонетика французької мови [Teaching Resource]

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2017) Навчальна програма з дисципліни "Практична граматика французької мови" 2 курс [Teaching Resource]

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Практична фонетика французької мови" [Teaching Resource]

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Теоретична граматика французької мови" [Teaching Resource]

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Практична фонетика" (французька мова) І курс [Teaching Resource]

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Практична граматика". Напрям підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (французька) [Teaching Resource]

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2014) Програма навчальної дисципліни "Практична фонетика". Напрям підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (французька) [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Feb 9 02:08:52 2023 EET.