Items where Author is "Анісімова, Людмила Вікторівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 31.

Article

Анісімова, Людмила Вікторівна (2021) An apogee of corporial in academic novel flesh by David Galef Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». (11(79)). pp. 130-135. ISSN 2519-2558

Васьків, Микола Степанович and Анісімова, Людмила Вікторівна (2020) Cultural Self-identification in Terms of Bilingualism by Chingiz Aitmatov Journal of History Culture and Art Research (Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi) (9). pp. 276-285. ISSN 2147-0626

Анісімова, Людмила Вікторівна (2019) Intermediality of contemporary literary magazine: review of the monograph by Halyna Bitkivska "Contemporary literary magazine: intermedial discourse" збірник наукових праць "Південний архів (філологічні науки)" (80). pp. 68-70. ISSN 2663-2691

Анісімова, Людмила Вікторівна (2016) Поняття "авторської інтенції" в літературній теорії Е.Д.Гірша ІІ Таврійські філологічні читання. pp. 29-32. ISSN 978-966-916-115-4

Анісімова, Людмила Вікторівна (2015) Поняття «campus/academic/college/varsity novel» у сучасному англо-американському літературознавстві: проблеми розмежування та перекладу Актуальні проблеми літературознавчої термінології. pp. 97-100.

Анісімова, Людмила Вікторівна (2015) Поняття "Campus/academic/college/varsity novel" в англо-американському літературознавстві: проблеми розмежування та перекладу Актуальні проблеми літературознавчої термінології: Науковий збірник. pp. 97-100. ISSN 978-617-601-129-3

Анісімова, Людмила Вікторівна (2015) Вплив філософії прагматизму на літературознавство США: від транзакційної теорії Л.М. Розенблатт до «неопрагматизму» С. Фіша Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки (VII). pp. 195-204. ISSN 2412-933X

Анісімова, Людмила Вікторівна (2014) Специфіка поняття “авторської інтенції” Е.Д. Гірша: контекст і метакритика Біографія як текст : матеріали ХІ Міжнародної поетикологічної конференції (16-17 жовтня 2014 р.). p. 33. ISSN ISSN

Анісімова, Людмила Вікторівна (2014) Луїза М. Розенблатт. Транзакційна теорія: проти дуалізму (переклад з англійської Людмили Анісімової) Синопсис, 8 (4). ISSN 2311-259X

Анісімова, Людмила Вікторівна (2014) Norman N. Holland. UNITY IDENTITY TEXT SELF Синопсис: текст, контекст, медіа (2(6)). ISSN ISSN: 2311-259X

Анісімова, Людмила Вікторівна (2014) Д. Блейх и смена парадигм в литературоведении США 1960-1970-х годов Молодежь и наука: реальность и будущее: Материалы VII Международной научно-практической конференции (1). pp. 279-283.

Анісімова, Людмила Вікторівна (2014) Літературна критика Стенлі Фіша: від афективної стилістики до теорії «інтерпретаційних спільнот» Вісник Львівського університету: Серія «Іноземна філологія»., ч. 1 (126). pp. 3-10. ISSN 2078-340Х

Анісімова, Людмила Вікторівна (2013) New criticism and reader-response theory in literary criticism of the USA: comparative aspect Питання літературознавства (87). pp. 129-141. ISSN 2306-2908

Анісімова, Людмила Вікторівна (2013) Луїза М. Розенблатт. Есе 2. Літературний досвід (пер. з англ. Л.В. Анісімової) Синопсис: текст, контекст, медіа (1). ISSN ISSN: 2311-259X

Анісімова, Людмила Вікторівна (2013) Особливості психоаналітичної теорії Нормана Н. Голланда як складової американської теорії читацького відгуку Сучасне літературознавство та прикладна лінгвістика: американські та британські студії: Матеріали І Міжнародного симпозіуму. 17-19 квітня 2013 р.: В 2 т. – Т.1. pp. 134-139. ISSN УДК 82'06.09+81'33(82)

Анісімова, Людмила Вікторівна (2013) Концепція читача і читання в літературній теорії Джонатана Каллера Літературний процес: структурно-семіотичні площини: матер. Всеукр. наук. конф. (6-7 квіт. 2012 р., м. Київ). pp. 6-8. ISSN -

Анісімова, Людмила Вікторівна (2013) The Basic Principles of Empiricism in Literary Theory and Criticism: Sources and contemporary empirical researches Синопсис: текст, контекст, медіа (3-4). ISSN 2311-259X

Анісімова, Людмила Вікторівна (2013) Міждисциплінарні термінологічні запозичення у літературознавстві: досвід теорії читацького відгуку Філологічні семінари. Парадигма сучасного літературознавства: світовий контекст (16). pp. 277-285. ISSN -

Анісімова, Людмила Вікторівна (2013) Транзакційна теорія Луїзи М. Розенблатт: між текстом і читачем Синопсис: текст, контекст, медіа. ISSN ISSN: 2311-259X

Анісімова, Людмила Вікторівна (2013) “(Нео)антропоцентризм" у літературознавстві США ХХ століття Сучасні літературознавчі студії. Постгуманізм та віртуальність: літературні виміри. (10). pp. 16-28.

Анісімова, Людмила Вікторівна (2013) Теоретико-методологічні та прагматичні аспекти транзакційної теорії Луїзи М.Розенблатт Від бароко до постмодернізму, 1 (17). pp. 57-64. ISSN 978-966-551-402-2

Анісімова, Людмила Вікторівна (2012) Філософське і соціокультурне підґрунтя американської теорії читацького відгуку Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 245-254.

Анісімова, Людмила Вікторівна (2012) «“Нова критика” й теорія читацького відгуку: компаративний аспект Colloqia Litteraria Sedlcensia STUDIA MINORA. – Tezy X Międzynarodowej konferencji naukowej «Literatura w Literaturoznawczym Kontinuum» (17-19 października 2012 r., Czerniowce). p. 93. ISSN 2081-3546

Анісімова, Людмила Вікторівна (2012) Рецепция новелл Януша Леона Вишневского сквозь призму американской теории читательской реакции: эмпирическое исследование Массовая зарубежная литература: инокультурный текст в рецептивном аспекте: сборник научных трудов.. pp. 4-15. ISSN УДК 82.091 ВВК 83.3(3) С23

Анісімова, Людмила Вікторівна (2012) The peculiarities of American Reader-response theory formation Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського (10). pp. 5-9. ISSN 2078-2128

Thesis

Анісімова, Людмила Вікторівна (2014) Reader-Response Theory in the American Literary Criticism of 60–80’s of XX century (genesis, structure, functioning) PhD thesis, Київський унів. ім. Бориса Грінченка.

Teaching Resource

Анісімова, Людмила Вікторівна (2021) Literature of Great Britain and the USA [Teaching Resource]

Анісімова, Людмила Вікторівна (2021) Literature of Great Britain and the USA [Teaching Resource]

Бітківська, Галина Володимирівна and Анісімова, Людмила Вікторівна (2018) Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури [Teaching Resource]

Бітківська, Галина Володимирівна and Анісімова, Людмила Вікторівна (2017) Робоча програма «Історія зарубіжної літератури» для студентів спеціальності 035 Філологія. 035.01. Українська мова і література, 2017. [Teaching Resource]

Анісімова, Людмила Вікторівна (2016) Робоча навчальна програма "Історія зарубіжної літератури" для студентів спеціальності 6.030303 Видавнича справа та редагування, за напрямом підготовки 0303 Журналістика та інформація 2016 року. – 46 с. [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Nov 30 02:08:55 2021 EET.