Items where Author is "Кобеньок, Георгій Васильович"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 22.

Article

Кобеньок, Георгій Васильович and Яценко, Світлана Петрівна (2017) Екологічні стежки як особливий вид здоров’язбережувальних технологій Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17 березня 2017 р., м. Київ.. pp. 87-101.

Кобеньок, Георгій Васильович (2016) Методичні рекомендації до проведення польової екологічної практики для дітей шкільного віку на базі природних заповідників і національних парків Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи і Азії: матеріали XXV Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (29-30 квітня 2016 р.). pp. 41-43.

Кобеньок, Георгій Васильович (2016) Сучасне розповсюдження інвазійних видів – само розселенців родини Gobiidae у прісних водоймах на території України Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи і Азії. pp. 21-23.

Полковенко, Ольга Володимирівна and Кобеньок, Георгій Васильович and Полковенко, Тарас Вікторович (2015) Домашнє насильство: причини, ознаки, методи попередження Scientific Journal «ScienceRise», 10 (5/1). pp. 71-74. ISSN 2313-6286

Кобеньок, Георгій Васильович (2013) THE INFLUENCE OF ECOTOURISM UPON THE VALUE ORIENTATION TOWARDS A HEALTHY LIFESTYLE AMONG STUDENT YOUTH Вплив екотуризму на формування ціннісних орієнтацій до здорового способу життя студентської молоді / Георгій Кобеньок // Актуальні проблеми здоров’язбереження в молодіжному середовищі ХХІ століття : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конфер..

Кобеньок, Георгій Васильович (2013) The theoretical basis of the organization of environmental excursions at schools Біологія. Теоретичні засади організації екологічних екскурсій в школі, 1 (5).

Кобеньок, Георгій Васильович (2013) The theoretical basis of ecological tours in school Від заповідання до збалансованого природокористування: Матеріали Міжнародної наукової конференції. pp. 182-184.

Кобеньок, Георгій Васильович (2012) Dynamics of the number of obligate synanthropic communities of invertebrates as indicators of the quality of human dwellings Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды", Материалы IVмеждународной научно-практической конференции ", 1 (4). pp. 66-72. ISSN 978-5-85716-939-1

Маруненко, Ірина Михайлівна and Кобеньок, Георгій Васильович (2012) Можливості використання рухливих ігор екологічного спрямування в оздоровчій діяльності учителів початкової школи Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (1(19)). pp. 229-236. ISSN 2312-5993

Кобеньок, Георгій Васильович (2011) Effect of the level of environmental education in the overall culture of the modern individual young person Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування: матеріали міжнародної конференції (10-11 травня 2011р., Кам’янець-Подільський), 1 (3). pp. 365-367.

Кобеньок, Георгій Васильович (2011) Features generating эkotsentrycheskoho worldview Биологическое и экологическое образование студентов и школьников: традиции и современность. Матер. межд. наук.-прак. конф. - Самара, 2011. – С. 318-322., 1 (2). pp. 318-322.

Кобеньок, Георгій Васильович (2011) Impact of tourism on the formation of motivation for a healthy lifestyle pupils and students Актуальні проблеми формування здоров’я учнівської та студентської молоді в сучасних навчальних закладах: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (16-17 грудня 2010 р., Черкаси), 3 (4). pp. 116-119.

Book

Маруненко, Ірина Михайлівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Волковська, Ганна Ігорівна and Кобеньок, Георгій Васильович and Лехолетова, Марина Миколаївна (2015) Безпека життєдіяльності та основи охорони праці: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт Київський університет Бориса Грінченка, Київ.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Волковська, Ганна Ігорівна and Кобеньок, Георгій Васильович and Лехолетова, Марина Миколаївна (2014) Безпека життєдіяльності та основи охорони праці. Київський університет Бориса Грінченка.

Teaching Resource

Кобеньок, Георгій Васильович (2016) Робоча навчальна програма "Екологія" [Teaching Resource]

Кобеньок, Георгій Васильович (2016) РОбоча навчальна програма "Екологія" [Teaching Resource]

Кобеньок, Георгій Васильович (2016) Робоча навчальна програма „Безпека життєдіяльності та основи охорони праці” [Teaching Resource]

Кобеньок, Георгій Васильович (2014) Екологія. Програма навчальної дисципліни / Укладач Г. В. Кобеньок. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014. – 24 с. Напрям підготовки 6.030301 Журналістика [Teaching Resource]

Кобеньок, Георгій Васильович (2014) Екологія. Програма навчальної дисципліни / Укладач Г. В. Кобеньок. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014. – 26 с. (Напрям підготовки: 6.010102 Початкова освіта 6.010105 Корекційна освіта. Логопедія 6.010106 Соціальна педагогіка 6.010201 Фізичне виховання 6.010203 Здоров`я людини 6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія 6.020204 Музичне мистецтво 6.020202 Хореографія 6.020204 Музичне мистецтво 6.020205 Образотворче мистецтво 6.020207 Дизайн) [Teaching Resource]

Кобеньок, Георгій Васильович (2014) Ecology. The program of the course [Teaching Resource]

Кобеньок, Георгій Васильович (2014) Ecology. The program of the course [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна and Волковська, Ганна Ігорівна and Кобеньок, Георгій Васильович (2014) Безпека життєдіяльності та основи охорони праці: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.] – 2-ге вид. перероб. і доп. [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Feb 8 02:06:18 2023 EET.