Items where Author is "Сабліна, Милана Андріївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 36.

Article

Бодненко, Дмитро Миколайович and Гладкова, Валентина Миколаївна and Прошкін, Володимир Вадимович and Сабліна, Милана Андріївна (2021) The Use of Cloud-Oriented Learning Technologies in the Digital Competencies Formation of the Future Specialists in Socionomics Ceur Workshop Pceedings (3013). pp. 318-326. ISSN 1613-0073

Іваніченко, Євген Вікторович and Кравчук, Катерина Володимирівна and Сабліна, Милана Андріївна (2021) Use of machine learning in cybersecurity Кібербезпека: освіта, наука, техніка (4). pp. 132-142. ISSN 2663 - 4023

Гладун, Марія Анатоліївна and Сабліна, Милана Андріївна (2018) Modern online instruments of interactive education as technology of cooperation Open Educational E-environment of modern university (4). pp. 33-43. ISSN 2414-0325

Сабліна, Милана Андріївна (2017) Interactive environment learningapps as a tool of the presentation of theoretical material in the training process of students Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (3). pp. 288-294. ISSN 2414-0325

Степура, Іван Сергійович and Сабліна, Милана Андріївна (2016) The Experience of Using Social Networks to Attract Students to Scientific Research Сучасні інформаційні системи і технології (3). ISSN 2311-8504

Кучаковська, Галина Андріївна and Сабліна, Милана Андріївна (2016) Infographic How Visualization Tools Training materials Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі, 2. pp. 284-286. ISSN 978-966-602-173-4

Сабліна, Милана Андріївна (2015) Місце і роль корпоративного порталу в ефективному управліні організацією Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 134-136.

Сабліна, Милана Андріївна (2015) Розробка корпоративного інформаційного порталу для організації роботи підприємства Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 137-139.

Сабліна, Милана Андріївна (2015) Creating a corporate portal for educational institutions using cloud technologies Студентські пошуки (3). pp. 126-131.

Сабліна, Милана Андріївна (2015) The use of information systems in the social sphere based on cloud technology Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР "магістр" Магістерські дослідження. pp. 250-251.

Сабліна, Милана Андріївна and Степура, Іван Сергійович (2014) Creating a corporate portal in educational institutions through the use of cloud service bitriks24 Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2014» (2). pp. 67-71.

Сабліна, Милана Андріївна (2014) Possibility of using cloud technology in the educational and social area Освітологічний дискурс, 3 (7). pp. 191-200. ISSN 2312-5829

Степура, Іван Сергійович and Сабліна, Милана Андріївна (2014) Developing students' corporate electronic edition Студентські пошуки (2). pp. 291-295.

Сабліна, Милана Андріївна and Степура, Іван Сергійович (2013) Розробка Інтернет-порталу «Грінченко онлайн» Студентські пошуки (1). pp. 194-197.

Дорошенко, Тетяна Анатоліївна and Сабліна, Милана Андріївна and Тютюнник, Анастасія Володимирівна (2013) Social projects IBM: make a smarter planet Студентські пошуки (1). pp. 70-75.

Monograph

Абрамов, Вадим Олексійович and Бойко, Марія Анатоліївна and Бодненко, Дмитро Миколайович and Бушма, Олександр Володимирович and Вембер, Вікторія Павлівна and Жильцов, Олексій Борисович and Ільїч, Людмила Миколаївна and Кучаковська, Галина Андріївна and Литвин, Оксана Степанівна and Машкіна, Ірина Вікторівна and Морзе, Наталія Вікторівна and Носенко, Тетяна Іванівна and Прошкін, Володимир Вадимович and Радченко, Сергій Петрович and Сабліна, Милана Андріївна and Семеняка, Світлана Олексіївна and Скоробрещук, Галина Миколаївна and Яскевич, Владислав Олександрович and Астаф'єва, Марія Миколаївна and Глушак, Оксана Михайлівна (2021) Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті й науці Колективна (три і більше авторів). Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті й науці: колективна монографія. Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Київ.

Conference or Workshop Item

Сабліна, Милана Андріївна (2018) Training platform learningapps as a means of training future professionals in advertising and public relations In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 27 березня 2018, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Сабліна, Милана Андріївна (2018) Application of innovative technologies in preparation of specialists in advertising and public relations In: Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці, 28 березня 2018 р., Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сабліна, Милана Андріївна (2017) Use the online learningapp learning plugin in the learning process In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі, 30-31 травня 2017 року, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, факультет інформатики.

Сабліна, Милана Андріївна (2017) Learningapps as a tool for interactive learning In: І Всеукраїнська інтернет-конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці», 19.05.2017, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сабліна, Милана Андріївна (2016) Інтерактивний додаток WEB 2.0 для створення інтерактивних вправ In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Степура, Іван Сергійович and Сабліна, Милана Андріївна (2016) Створення інтерактивних тестових завдань для контролю і самоконтролю навчальної діяльності студентів ВНЗ засобами програми Hot Potatoes In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Сабліна, Милана Андріївна (2015) Corporate information portal for the organization of the enterprise In: IІ Українська конференція молодих науковців "Інформаційні технології-2015", 28-29 травня 2015 р., Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сабліна, Милана Андріївна (2015) Location i role of the corporate portal in effective management organization In: IІ Українська конференція молодих науковців "Інформаційні технології-2015", 28-29 травня 2015 р., Київський університет імені Бориса Грінченка.

Teaching Resource

Сабліна, Милана Андріївна (2022) Country studies: Information and computer technologies in country studies [Teaching Resource]

Сабліна, Милана Андріївна (2022) Modern technologies in the field of philology: Modern information technologies in the field of philology [Teaching Resource]

Сабліна, Милана Андріївна (2022) Modern Linguistics: Modern Information Technologies in Foreign Languages [Teaching Resource]

Сабліна, Милана Андріївна (2020) Information learning technologies: Information learning technologies [Teaching Resource]

Сабліна, Милана Андріївна (2020) Modern information technologies in the field of philology [Teaching Resource]

Сабліна, Милана Андріївна (2020) Information and computer technologies in local lore [Teaching Resource]

Сабліна, Милана Андріївна (2020) Information learning technologies [Teaching Resource]

Сабліна, Милана Андріївна (2019) Country Studies: іnformation and сomputer technologies in country studies [Teaching Resource]

Сабліна, Милана Андріївна (2019) Information technology training [Teaching Resource]

Сабліна, Милана Андріївна (2016) Information technology training [Teaching Resource]

Кучаковська, Галина Андріївна and Сабліна, Милана Андріївна (2016) Specialized practical for INFORMATION [Teaching Resource]

Кучаковська, Галина Андріївна and Сабліна, Милана Андріївна (2015) Special course in Informatics [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Mar 2 02:13:16 2024 EET.