Items where Author is "Савенкова, Ірина Іванівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 42.

Article

Малієнко, Олександра Володимирівна and Савенкова, Ірина Іванівна (2015) Прогнозування перебігу дизонтогенезу розумового розвитку з позиції психології часу Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції "Українська корекційна освіта; історія та перспетива розвитку" (1). pp. 74-78. ISSN -

Мартинчук, Олена Валеріївна and Савенкова, Ірина Іванівна and Таран, Оксана Петрівна and Воронько, Валерія Василівна and Малієнко, Олександра Володимирівна (2015) Особливості пізнавальної сфери у дітей з дизонтогенезом розумового розвитку Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 3. pp. 93-106.

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) HRONOPSIHOLOGICHESKOE PROGNOSIS OF NEFROUROLOGICHESKIH DISEASES Проблеми сучасної психології: [збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України] (21). pp. 630-639. ISSN ISSN 2227-6246

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) HRONOPSIHOLOGICHESKOE PROGNOSIS OF PULMONARY DISEASES Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (12). pp. 112-126. ISSN 2072-4772

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) HRONOPSIHOLOGICHESKOE PROGNOSIS OF NEUROTIC DISORDERS Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, 1 (46). pp. 151-158. ISSN 2062-4552

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) "HRONOPSIHOLOGICHESKY PORTRAIT" PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL DISEASES Проблеми сучасної психології: [збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України] (20). 92-4.11. ISSN 2227-6246

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) Theoretical and methodological foundations study of individual-typological properties of the person with the psychology TIME Актуальні проблеми психології: [зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України] (6). pp. 294-302. ISSN 2217-6245

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) INDIVIDUAL COURSE CHRONOTOPE NEUROTIC, STRESS-RELATED AND SOMATOFORM DISORDERS Актуальні проблеми психології: [зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України] (9). pp. 369-376. ISSN 2316-6244

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) HRONOPROGNOSTICHESKIE INDICATORS MANIFESTATIONS OF DEPRESSIVE STATES Актуальні проблеми психології: [зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України], 2 (6). pp. 158-173. ISSN 2316-6244

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) "HRONOPSIHOLOGICHESKY PORTRAIT" URONEFROLOGICHESKIMI DISEASE PATIENTS Наукові записки: [збірник наукових праць Національного університету «Острозька Академія»], 14 (22). pp. 170-173.

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) PREDITOR MANIFESTATIONS REACTIVE AND PERSONAL ANXIERY IN PARIENS WITH PSYCHOSOMATIC DISEASES Проблеми загальної та педагогічної психології: [зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України], 2 (8). pp. 277-289. ISSN 2072-4772

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) "HRONOPSIHOLOGICHESKY PORTRAIT" OF PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASE Науковий вісник: [зб. наук. праць Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського] (2). pp. 272-277. ISSN 2078-2128

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) CHRONOPSYCHOLOGICAL PROGNOSIS OF THE COURSE OF PSYCHOSOMATIC DISEASES ScienceRise: [Міжнародний журнал]. – Серія: Психологічні науки, 7 (2). pp. 87-90. ISSN 2313-8416

Савенкова, Ірина Іванівна (2013) Individual chronotope course of cardiovascular diseases in developmental sweep Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка, 10 (24). pp. 623-632. ISSN 2072-4772

Савенкова, Ірина Іванівна (2013) A system of corrective instruments for medical and psychological rehabilitation of psychosomatic patients Актуальні проблеми психології: зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / [ред. кол. : С.Д. Максименко (гол. ред.) та ін.] (38). pp. 414-418. ISSN 2072-4772

Савенкова, Ірина Іванівна (2013) Increasing effectiveness of physiotherapy by differentiating temporal characteristics of psychosomatic patients Актуальні проблеми психології: зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. / [ред. кол. : С.Д. Максименко (гол. ред.) та ін.] (37). pp. 202-206. ISSN 2072-4772

Савенкова, Ірина Іванівна (2011) Peculiarities of Manifestations of Anxiety of People Suffered from Noninfectious Diseases Психологія і суспільство (1). pp. 151-157. ISSN 1810-2131

Савенкова, Ірина Іванівна (2010) The problem of the effection activity a doctora in the condition for want of time Актуальні проблеми психології, 7 (19). pp. 206-211. ISSN 2072-4772

Monograph

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) Хронопсихологічне прогнозування перебігу захворювань у психосоматичних хворих Одноосібна. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Conference or Workshop Item

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) Theoretical and methodological foundations study of individual-typological properties of the person with the psychology TIME In: Гендер: сучасний стан та перспективи розвитку в українському суспільстві: [збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції], м. Херсон.

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) HRONOPSIHOLOGICHESKOE PROGNOSIS OF NEFROUROLOGICHESKIH DISEASES In: Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми: [Матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної конференції]. – Випуск 8.

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) SEVERITY OF CLINICAL MANIFESTATIONS OF CHRONIC NONCOMMUCABLE DISEASES IN THE TYPOLOGICAL GROUPS In: Development of modern science and technics: [materials international research and practice conference], м. Донецьк.

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) The degree of severity of pain in neuropathic diseases In: Наука і освіта, 2014: [збірник наукових праць ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції], м. Дніпропетровськ.

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) "HRONOPSIHOLOGICHESKY PORTRAIT" PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL DISEASES In: Медична психологія: здобутки, розвиток та перспективи: [Матеріали другої Міжнародної науково-практичної конференції].

Teaching Resource

Савенкова, Ірина Іванівна and Петрунько, Ольга Володимирівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Клінічна психологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.130102 «Соціальна робота» [Teaching Resource]

Савенкова, Ірина Іванівна and Петрунько, Ольга Володимирівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Клінічна психологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.010105 Корекційна освіта (логопедія) [Teaching Resource]

Савенкова, Ірина Іванівна and Петрунько, Ольга Володимирівна and Омелянович, Віталій Юрійович and Супрун, Ганна Володимирівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи клінічної психології і психопатології (інтегрований курс)" [Teaching Resource]

Савенкова, Ірина Іванівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Клінічна психологія" для студентів напряму підготовки "Соціальна робота" [Teaching Resource]

Савенкова, Ірина Іванівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Клінічна психологія" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Петрунько, Ольга Володимирівна and Савенкова, Ірина Іванівна and Омелянович, Віталій Юрійович and Залісна, Юліана Дмитрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Психологія(інтегрований курс)" для студентів спеціальності "Соціальна робота (соціальна педагогіка)" [Teaching Resource]

Савенкова, Ірина Іванівна and Шльонська, Оксана Олександрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Нейропсихологія дитячого віку" для студентів спеціальності "Спеціальна освіта. Логопедія" [Teaching Resource]

Савенкова, Ірина Іванівна and Залісна, Юліана Дмитрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Психосоматика" для студентів спеціальності "Спеціальна освіта. Логопедія" [Teaching Resource]

Савенкова, Ірина Іванівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Клінічна психологія" для студентів напряму підготовки "Психологія" [Teaching Resource]

Петрунько, Ольга Володимирівна and Савенкова, Ірина Іванівна and Омелянович, Віталій Юрійович (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "Психологія" для студентів напряму підготовки "Соціальна педагогіка" [Teaching Resource]

Савенкова, Ірина Іванівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Клінічна психологія» для студентів напряму підготовки «Психологія» [Teaching Resource]

Савенкова, Ірина Іванівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Патопсихологія» для студентів напряму підготовки «Соціальна робота» [Teaching Resource]

Савенкова, Ірина Іванівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Патопсихологія» для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» [Teaching Resource]

Савенкова, Ірина Іванівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Психосоматика» для студентів спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Савенкова, Ірина Іванівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Нейропсихологія дитячого віку» для студентів спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Клінічна психологія" напряму підготовки "Соціальна робота" [Teaching Resource]

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Клінічна психологія" напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Клінічна психологія" напряму підготовки "Психологія" [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Mar 2 02:14:31 2024 EET.