Items where Author is "Ставицька, Світлана Олексіївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 14.

Article

Музика, Олександр Леонідович and Музика, Олена Оксентівна and Ставицька, Світлана Олексіївна and Ставицький, Геннадій Анатолійович (2021) Psychosemantic fundamentals of professional self-efficacy of students: the state of modern scientific discourse Міждисциплінарні дослідження складних систем (18). pp. 99-112. ISSN 2415 - 3761

Кутішенко, Валентина Петрівна and Патинок, Оксана Петрівна and Ставицька, Світлана Олексіївна and Вінник, Наталія Дмитрівна (2021) Features of responsibility as a worldview phenomenon of psychology students and social workers at the initial stage of the professional training Проблеми сучасної психології: науковий журнал (1(20)). pp. 91-100. ISSN 2310-4368

Кутішенко, Валентина Петрівна and Ставицька, Світлана Олексіївна and Ставицький, Геннадій Анатолійович (2020) Особливості взаємозв’язку між тривожністю й інтересом до навчальної діяльності у дітей молодшого шкільного віку Матеріали ІV науково-практичної конференції з міжнародною участю (21 травня 2020 року, м. Київ). [За ред. д.п.н., проф.С. О. Ставицької, к.п.н., доц. Д.Д. Отич, к.п.н., доц. А. Ф. Федоренко]. pp. 92-96.

Кутішенко, Валентина Петрівна and Ставицька, Світлана Олексіївна (2019) Reflection as a meta-capability to build integrity of life and successful communication of future specialists Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том VI: Психологія обдарованості. – Випуск 15. Київ (15). pp. 87-98. ISSN 2072-4772

Кутішенко, Валентина Петрівна and Ставицька, Світлана Олексіївна (2018) Psychological features of individual religiosity of future psychologists Педагогічний процес: теорія і практика. Серія: Психологія: зб. наук. пр. / засн.: Київський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд ім. Антона Макаренка (3 (62)). pp. 44-53. ISSN 2412-0154

Кутішенко, Валентина Петрівна and Ставицька, Світлана Олексіївна (2017) Training method as a technology of resource development of the spiritual self-consciousness of the individual Інноваційні технології розвитку ресурсів особистості: [зб. наук. праць / ред.. кол. І.В. Шапошникова, Н.І. Тавровецька та ін.]. – Херсон: ПП Вишемирський В.С.,2017. -164 с.. pp. 52-55. ISSN 978-617-7273-53-9

Ставицька, Світлана Олексіївна and Кутішенко, Валентина Петрівна (2016) The theoretical justification development of the structure self-consciousness of the individual Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 12 (№ 4(49). pp. 140-147. ISSN 2412-9968

Ставицька, Світлана Олексіївна and Ставицький, Геннадій Анатолійович and Кутішенко, Валентина Петрівна (2016) The religious education of young people as a condition of development of tolerance Национальные культуры в межкультурной коммуникации: сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 1. Социально-исторические аспекты межкультурного взаимодействия / редкол.: Э. А. Усовская (отв. ред.) [и др.]., 1. pp. 448-456. ISSN 978-985-7170-19-7

Кутішенко, Валентина Петрівна and Пилипенко, Наталія Георгіївна and Ставицька, Світлана Олексіївна (2015) Role of intellectual component in the formation of life strategies youth Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том. VІ: Психологія обдарованості., Випуск (11). pp. 141-151. ISSN 2072-4772

Кутішенко, Валентина Петрівна and Ставицька, Світлана Олексіївна (2014) Emotional well-being of younger pupils in the learning process as a factor in maintaining their health Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Ред. кол. : Євтух В. Б. (гол. ред.) (16). pp. 153-160. ISSN 2307-4825

Кутішенко, Валентина Петрівна and Ставицька, Світлана Олексіївна (2014) Psychological aspects of career advancement women Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць (43(67)). pp. 93-99.

Conference or Workshop Item

Кутішенко, Валентина Петрівна and Ставицька, Світлана Олексіївна and Ставицький, Геннадій Анатолійович (2020) Духовно-релігійні аспекти розвитку особистості в уявленні майбутніх психологів In: Психолого-педагогічні координати розвитку особистості : зб. наук. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф..

Book

Кутішенко, Валентина Петрівна and Ставицька, Світлана Олексіївна (2009) Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: навчальний посібник Українська книга . Каравелла, м.Київ. ISBN 978-966-8019-98-2

Patent

Кутішенко Валентина Петрівна, Ставицька Світлана Олексіївна (2017) Tutorial "Developmental Psychology and Age Psychology: Workshop" 72619.

This list was generated on Mon Feb 26 02:13:18 2024 EET.