Items where Division is "Кафедра української літератури і компаративістики" and Year is 2010

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | Б | В | К | Л | О | П | С | У | Х | Ш
Number of items: 29.

Є

Єременко, Олена Володимирівна (2010) Стильовий синкретизм у системі індивідуальних стилів письменників другої половини ХІХ століття Літературний процес: методологія, імена, тенденції (1-2). pp. 58-61. ISSN 978-966-7548-48-3

Єременко, Олена Володимирівна (2010) Теоретичні аспекти кореляції синтетичних та синкретичних процесів творення художнього образу Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету Серія: Філологія (3). pp. 11-18.

Б

Башкірова, Ольга Миколаївна (2010) Культурологічна концепція ліро-епосу Ліни Костенко (полеміка з російськими класиками) Літературознавчі студії (29). pp. 35-42.

Башкірова, Ольга Миколаївна (2010) Сергій Єсенін у перекладах Марії Губко Віршознавчі студії. Збірник праць наукового семінару "Вірш у системі перекладу" (21 вересня 2010 року). pp. 107-114.

Бондарева, Олена Євгенівна (2010) Жанрові кордони класики, некласики та постнекласики у драматургії Літературний процес: методологія, імена, тенденції (1-2). pp. 22-26. ISSN 978-966-7548-48-3

Борисенко, Катерина Григорівна (2010) Барокові рефлексії у творах Григорія Квітки-Основ’яненка Літературний процес: методологія, імена, тенденції : Збірн. наук. праць (філолог. науки) (1-2). pp. 27-29. ISSN 978-966-7548-48-3

Борисюк, Ірина Василівна (2010) Антологія християнства. Хрестоматія з релігієзнавства та культурології Мандрівець, Тернопіль.

В

Васьків, Микола Степанович (2010) Експериментальний характер українського роману і романних форм 20-30-х років ХХ ст UCRAINICA IV SOUČASNÁ UKRAJINISTIKA Problémy jazyka, literatury a kultury (4). pp. 192-195.

Волошук, Лариса Валентинівна (2010) Topos of а city in the modern literature for the masses (in novels by the literary contest winners "Coronation speech words") Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 207 (20). pp. 10-18. ISSN 2227-2844

Волошук, Лариса Валентинівна (2010) Social codes creative interpretation of histiorik and biografical figures modern mass literature (novel by Sergey Baturin "Bogyguard", third prize in the context "Coronation words" 2002) Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки (2). pp. 37-41.

Волошук, Лариса Валентинівна (2010) Художня специфіка образу гетьмана Дорошенка у драматургії Л. Старицької-Черняхівської Літературний процес: методологія, імена, тенденції (1-2). pp. 37-40. ISSN 978-966-7548-48-3

Віннікова, Наталія Миколаївна (2010) Parody by Mike Yogansen on khight's novel Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки (2). pp. 28-32.

К

Кудряшова, Оксана Валентинівна (2010) Особливості модерного віршування Грицька Чупринки Літературний процес: методологія, імена, тенденції (1-2). pp. 103-105. ISSN 978-966-7548-48-3

Л

Луцюк, Микола Володимирович (2010) Ukrainian language in the tables НАУ, Київ.

О

Олійник, Світлана Миколаївна (2010) Рецепція наукових ідей Миколи Руденка у творах Олеся Бердника Літературознавчі студії (29). pp. 316-321.

Олійник, Світлана Миколаївна (2010) Model of a city in fantastif works by A. Berdnik and N. Rudenko Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 20 (207). pp. 93-99. ISSN 2227-2844

П

Поліщук, Ярослав Олексійович (2010) Kiev as locus of cultural memory. Experience of literature of the newest time Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 20 (207). pp. 100-110. ISSN 2227-2844

С

Сніжко, Андрій Сергійович (2010) Характеристики ефективності тоталітарної пропаганди Політологічний вісник. (46). pp. 250-256.

Сніжко, Андрій Сергійович (2010) Методика структурного аналізу політичного плакату (на прикладі матеріалів німецької пропаганди 1941-1944 рр.) Політологічний вісник. pp. 275-284.

Сніжко, Андрій Сергійович (2010) Дещо про використання політичної пропаганди на виборах Президента України 2010 р Трибуна, 3-4. pp. 28-30.

Сніжко, Андрій Сергійович (2010) Innovation of political propaganda: election of the president of Ukraine 2010 Матеріали ІІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції «Соціально-політичні і культурні проблеми сучасності». pp. 673-675.

Сінченко, Олексій Дмитрович (2010) Кітч як системоутворювальний чинник національного наративу Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії (10). pp. 244-249. ISSN 0869-2572

Сінченко, Олексій Дмитрович (2010) Трансформація пролетарської літератури в умовах соцреалізму Studia Sovietica (1). pp. 77-88. ISSN 978-966-02-5400-8

Сінченко, Олексій Дмитрович (2010) Сучасна рецепція програми і художніх практик українського літературного угруповання 1920-30 рр. "Нова генерація" Труды "Русской антропологической школы" (7). pp. 189-199. ISSN 978-5-7281-1160-3

Сінченко, Олексій Дмитрович (2010) Модель національного буття в поезії Юрія Липи Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки (21). pp. 59-61. ISSN 2309-9771

У

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2010) Новітні методики вивчення образів-персонажів у курсі літературної освіти учнів UCRAINICA IV SOUČASNÁ UKRAJINISTIKA Problémy jazyka, literatury a kultury (4). pp. 245-249. ISSN 0231-634X

Х

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2010) The aspect author – character – recipient in the B.Tymoshenko’s novel “Mockery” Актуальні проблеми української літератури і фольклору. (15). pp. 123-132. ISSN ISSN 2308-1902

Ш

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2010) The Kiev space in the intellectual detective stories of Yevgenija Kononenko Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (20). pp. 175-182. ISSN 2227-2844

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2010) Функціональна атрибутивність ознак постаті ангела в сучасному різдвяному оповіданні Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) (1-2). pp. 193-197. ISSN 2311-2433

This list was generated on Fri Jun 21 02:06:07 2024 EEST.