Items where Division is "Кафедра дизайну" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | Б | З | К | Л | П | Р | С | Ч | Ш
Number of items: 63.

Є

Єфімов, Юрій Володимирович (2017) Комп’ютерна графіка Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 022 «Дизайн» Освітній рівень перший (бакалаврський) [Teaching Resource]

Єфімов, Юрій Володимирович (2017) Комп’ютерна графіка Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 022 «Дизайн» Освітній рівень перший (бакалаврський) [Teaching Resource]

Єфімов, Юрій Володимирович (2017) Робоча програма навчальної пленерної практики Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 022 «Дизайн» Освітній рівень перший (бакалаврський) [Teaching Resource]

Єфімов, Юрій Володимирович (2017) ТЕХНОЛОГІЇ ПОЛІГРАФІЇ Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 022 «Дизайн» Освітній рівень другий (магістерський) [Teaching Resource]

Єфімов, Юрій Володимирович (2017) Проектування об’єктів реклами Галузь знань 0202 Мистецтво Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн» [Teaching Resource]

Єфімов, Юрій Володимирович (2017) Графічний дизайн у рекламі Галузь знань 0202 «Мистецтво» Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн» Освітній рівень перший (бакалаврський) [Teaching Resource]

Єфімов, Юрій Володимирович (2017) Комп’ютерні технології в графічному дизайні [Teaching Resource]

Єфімов, Юрій Володимирович (2017) Графічний дизайн у рекламі Галузь знань 0202 «Мистецтво» Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн» Освітній рівень перший (бакалаврський) [Teaching Resource]

Єфімов, Юрій Володимирович (2017) Проектування рекламно-графічних комплексів [Teaching Resource]

Б

Брюханова, Галина В'явеславівна (2017) Макетування та моделювання пакування Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн» Інститут мистецтв 3 курс [Teaching Resource]

Брюханова, Галина В'явеславівна (2017) Использование современных тенденций в рекламе в преподавании дисциплины «Компьютерная графика и моделирование упаковки» для студентов специализации «дизайн печатной продукции» In: Материалы двеннадцатой международной научно-практической конференции "Высшее гуманитарное образование XXI века : проблемы и перспективы" 2017 г..

Брюханова, Галина В'явеславівна (2017) Комп’ютерні дизайн-технології Галузь знань 0202 «Мистецтво» Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн» На базі ОКР «Молодший спеціаліст» 4 курс [Teaching Resource]

Брюханова, Галина В'явеславівна (2017) Комп’ютерні дизайн-технології Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн» 3 курс [Teaching Resource]

Брюханова, Галина В'явеславівна (2017) Технології поліграфії [Teaching Resource]

Брюханова, Галина В'явеславівна (2017) Комп'ютерна графіка та моделювання упаковки [Teaching Resource]

Брюханова, Галина В'явеславівна and Зайцева, Вероніка Іванівна (2017) Проектування 4 курс (коледж) [Teaching Resource]

Брюханова, Галина В'явеславівна and Рибінський, Борис Антонович (2017) Типографіка та інфографіка [Teaching Resource]

З

Зайцева, Вероніка Іванівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Проектування об’єктів реклами Галузь знань 0202 Мистецтво Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн» [Teaching Resource]

Зайцева, Вероніка Іванівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Основи композиції і проектної графіки Галузь знань 0202 Мистецтво Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» [Teaching Resource]

Зеленюк, Оксана Володимирівна and Чекмарьова, Валентина Василівна and Садурська, Єлизавета (2017) Kyiv olimpiad of 1913 - lessons of history Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів "Проблеми формування здорового способу життя молоді". pp. 79-80.

К

Кравченко, Наталія Іванівна (2017) Основи композиції і проектної графіки [Teaching Resource]

Кравченко, Наталія Іванівна (2017) Проектування обєктів реклами [Teaching Resource]

Кравченко, Наталія Іванівна (2017) Проектування [Teaching Resource]

Кравченко, Наталія Іванівна (2017) Проектування об’єктів реклами Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 022 «Дизайн» (за видами) Освітній рівень перший (бакалаврський) [Teaching Resource]

Кравченко, Наталія Іванівна (2017) Типографський шрифт і образ у фотомистецтві Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 022 «Дизайн» (графічний дизайн) Освітній рівень перший (бакалаврський) [Teaching Resource]

Кравченко, Наталія Іванівна and Штрамило, Олексій Володимирович (2017) Проектування Галузь знань 0202 Мистецтво Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн» Освітній рівень перший (бакалаврський) [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2017) Італійський акцент в історії культури України першої половини XVI ст. «Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність і перспективи» та «Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття» // Збірник матеріалів Міжнародних науково-методичних конференцій.

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2017) Основи графічного дизайну та реклами Галузь знань 0202 «Мистецтво» Напрям підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво» Освітній рівень перший (бакалаврський) 4 курс [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2017) Стратегії розвитку науки Галузь знань 02 Культура і мистецтво Спеціальність 022 Дизайн Освітній рівень перший (бакалаврський)2 курс [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2017) Менеджмент та маркетинг в дизайні Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 022 «Дизайн» Освітній рівень другий (магістерський) [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович and Бацак, Костянтин Юрійович (2017) Університетські студії. Галузь знань 02 Культура і мистецтво Спеціальність 022 Дизайн [Teaching Resource]

Кротова, Тетяна Федорівна (2017) Теорія та історія етнодизайну Галузь знань – 02 культура і мистецтво Спеціальність 022 – дизайн Освітній рівень другий (магістерський [Teaching Resource]

Кулик, Леонід Казимирович (2017) Проектування рекламно-графічних комплексів [Teaching Resource]

Кулик, Леонід Казимирович (2017) Комп’ютерні технології в графічному дизайні [Teaching Resource]

Л

Лєжнєв, Олександр Олександрович (2017) Робота в матеріалах Галузь знань 0202 «Мистецтво» Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн» На базі ОКР «Молодший спеціаліст» 4 курс [Teaching Resource]

Лєжнєв, Олександр Олександрович (2017) Робота в матеріалах Галузь знань 0202 «Мистецтво» Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн» 4 курс [Teaching Resource]

Лєжнєв, Олександр Олександрович and Брюханова, Галина В'явеславівна (2017) Проблеми формування змісту і методики викладання навчальних дизайнерських дисциплін у вищій школі Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства (17). pp. 234-238.

П

Папета, Олена Валеріївна (2017) Робота в матеріалах Галузь знань 0202 «Мистецтво» Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн» Освітній рівень перший (бакалавр) [Teaching Resource]

Папета, Олена Валеріївна (2017) Теорія та практика графіки Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 022 «Дизайн» Освітній рівень другий (магістерський) [Teaching Resource]

Папета, Олена Валеріївна (2017) Фотодизайн Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 022 «Дизайн» Освітній рівень другий (магістерський) [Teaching Resource]

Папета, Олена Валеріївна (2017) Робота в матеріалах Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 022 «Дизайн» Освітній рівень перший (бакалаврський) [Teaching Resource]

Папета, Олена Валеріївна (2017) Теорія та практика графіки [Teaching Resource]

Поліщук, Алла Анатоліївна (2017) Піктографія та основи візуальної комунікації [Teaching Resource]

Поліщук, Алла Анатоліївна (2017) Комунікаційний дизайн [Teaching Resource]

Поліщук, Алла Анатоліївна (2017) Комунікаційний дизайн Галузь знань 02 Культура і мистецтво Спеціальність 022 «Дизайн» Освітній рівень другий (магістерський)5 курс [Teaching Resource]

Поліщук, Алла Анатоліївна (2017) Піктографія та основи візуальної комунікації Галузь знань 0202 Мистецтво Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн» Освітній рівень перший (бакалаврський) [Teaching Resource]

Поліщук, Алла Анатоліївна (2017) Орнаментика та етнодизайн Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 022 «Дизайн» Освітній рівень перший (бакалаврський) [Teaching Resource]

Поліщук, Алла Анатоліївна (2017) Колористика в дизайні Галузь знань 02 Культура і мистецтво Спеціальність 022 «Дизайн» Освітній рівень другий (магістерський) [Teaching Resource]

Поліщук, Алла Анатоліївна (2017) Комунікаційний дизайн Галузь знань 02 Культура і мистецтво Спеціальність 022 «Дизайн» Освітній рівень другий (магістерський) 6 курс [Teaching Resource]

Поліщук, Алла Анатоліївна (2017) In: Всеукраїнська науково-практична конференція: Візуальні комунікації у формувнні особистості і соціуму.

Поліщук, Алла Анатоліївна and Брюханова, Галина В'явеславівна (2017) Знакові системи в дизайні Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 022 «Дизайн» Освітній рівень перший (бакалаврський) [Teaching Resource]

Пучков, Андрій Олександрович (2017) Історія стилеутворення в дизайні [Teaching Resource]

Пучков, Андрій Олександрович (2017) Проектуювання [Teaching Resource]

Пучков, Андрій Олександрович and Афанасьєв, Юрій Львович (2017) Філософія Мистецтва [Teaching Resource]

Р

Рибінський, Борис Антонович (2017) Типографіка та фотографіка [Teaching Resource]

Рибінський, Борис Антонович (2017) Типографіка [Teaching Resource]

Руденченко, Алла Андріївна (2017) Проектування [Teaching Resource]

С

Світлична, Олена Миколаївна (2017) Фотографія і фотографіка [Teaching Resource]

Світлична, Олена Миколаївна (2017) Основи композиції і проектної графіки Галузь знань 0202 «Мистецтво» Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн» Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр [Teaching Resource]

Ч

Чернявський, Тарас Вікторович (2017) Технології поліграфії [Teaching Resource]

Чернявський, Тарас Вікторович (2017) Проектування рекламно-графічних комплексів [Teaching Resource]

Ш

Штрамило, Олексій Володимирович (2017) Рукописний шрифт і графічна техніка в дизайні Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 022 «Дизайн» Освітній рівень перший (бакалаврський) [Teaching Resource]

Штрамило, Олексій Володимирович (2017) Проектування Галузь знань 0202 Мистецтво Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн» Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Oct 8 02:03:40 2022 EEST.