Items where Division is "Кафедра образотворчого мистецтва" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | З | К | П | Р | Т
Number of items: 61.

Б

Бацак, Костянтин Юрійович (2014) Итальянская опера в Одессе пушкинской поры: на сцене и в повседневности Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении. pp. 60-67. ISSN 978-5-8154-0277-5, 978-5-8154-0278-5

Бацак, Костянтин Юрійович (2014) ДжованніКазаретто:листи про наукову експедицію до Криму й ПівденногоПодністров’я(1836р.) МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ: НАУКОВІ ПОШУКИ І ЗНАХІДКИ.

Бех, Людмила Вікторівна (2014) Український фарфор як культуротворчий феномен: світовий і вітчизняний контекст PhD thesis, НАКККіМ.

Бех, Людмила Вікторівна (2014) Фарфор в Україні 19 століття: до питання специфіки сприйняття та побутування Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв.

Буйгашева, Алла Борисівна (2014) Участь у художній виставці з нагоди 200-річчя Т.Г.Шевченка НСХУ.

В

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2014) Еволюція розвитку українського одягу з вишивкою як культурно-історичне становлення Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 140-150.

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2014) Семантика вишивки в украинской одежде The priorities of the world science:experiment and scientific discussion. Materials of IV International scientific conference.North Charleston, South Carolina, USA,.

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2014) Про виробничу природу мистецтва Вісник мистецтвознавства Київського національного університету культури і мистецтв.

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2014) Навчальні заклади з підготовки майстрів декоративно-прикладного мистецтва на території України (Буковині, Прикарпатті) Научная и техническая информация в планировании и осуществлении научных исследований и реализации проектов.

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2014) Художня промисловість: генезис, соціокультурна сутність, історична еволюція та сучасний стан в Україні Сборник научных докладов. Материалы Международной научной конференции обмена научными достижениями. Познань.

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2014) Традиционные и новые мотивы в творчестве самодеятельных мастеров вышивания в Украине Global trends of development of ethnic languages in the context of providing international comunications.

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2014) Навчальні заклади із підготовки майстрів декоративно-прикладного мистецтва на території України (Буковини і Прикарпаття) Zbiór referatów naukowych. Naukowa i techniczna informacje w zakresie planowania i realizacji badań naukowych i realizacji projektów.Warszawa.

Волкова, Людмила Николаевна (2014) Эвритмия как метод анализа творческого потенциала личности в поле художественной культуры Научная и техническая информация в планировании и осуществлении научній исследований и реализации проектов.

Волкова, Людмила Николаевна (2014) Художественные приемы антропософской терапии Простір арт-терапії. Ресурси зцілення. Матеріали XI Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції.

З

Задніпряний, Генадій Трафимович (2014) Інноваційні тенденції розвитку графіки та графічних технік у сучасній мистецькій освіті In: Молодь, освіта, наука та мистецтво Програма Всеукраїнського науково-практичного семінару 27-28 листопада 2014р. м. Умань..

Засуха, Ганна Ростиславівна (2014) Академічний живопис (дизайн) [Teaching Resource]

Зіневич, Віта Миколаївна (2014) Колаж як засіб естетичного розвитку дитини Научная и техическая информация в планировании и осуществлении научных исследований и реалтизации проектов. часть 3.

К

Коновалова, Ольга Володимирівна (2014) АРТ-ПРОЕКТ НА КИЕВСКИХ ХОЛМАХ «ФИКТИВНАЯ ГАЛЕРЕЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» КАК УНИКАЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СВОБОДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ In: Society, integration, education: Proceedings of the Internationai Stientifical Conference, May 23 – 24, 2014. Volume ІІ. Rēzekne, 2014.– P. 467-475..

Коновалова, Ольга Володимирівна (2014) ТЕМА ДИТИНСТВА В ОБРАЗОТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Мистецтво та освіта (73).

Коновалова, Ольга Володимирівна (2014) Історія зарубіжного мистецтва (3 курс) [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2014) Методи дослідження орнаментики декоративно-прикладного мистецтва у другій половині ХХ ст. як передумова системних змін вітчизняного мистецтвознавства Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 283-290.

Кузьменко, Галина Василівна (2014) Становлення ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва в учнів 6-х класів (на матеріалі пейзажного жанру) Мистецтво та освіта..

Кузьменко, Галина Василівна (2014) Підготовка майбутніх вчителів до виховання в учнів основної школи ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття.

Кузьменко, Галина Василівна (2014) методика викладання образотворчого мистецтва [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2014) Методика викладання образотворчого мистецтва (на базі ОКР "Молодший спеціаліст") [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2014) Масол Л. М. Искусство. Робочий зошит. 6 клас : навч. посіб. [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2014) Підготовка майбутніх учителів до виховання в учнів основної школи ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 372-382.

Кузьменко, Галина Василівна (2014) Теоретичні основи ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва Поліхудожнє виховання учнів загальноосвітньої школи у процесі впровадження інтегрованих курсів.

Кузьменко, Галина Василівна and Масол, Людмила Михайлівна (2014) Мистецво (інтегрований курс) Підручник для 6 класму. ТОВ "Видавництво "СВІТОЧ".

Кузьменко, Галина Василівна and Масол, Людмила Михайлівна (2014) Мистецво (інтегрований курс) Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. In: Миистецтво. Робочий зошит для учнів 5 класу. ТОВ "Видавництво "СВІТОЧ".

Кузьменко, Галина Василівна and Масол, Людмила Михайлівна and Гайдамака, Олена Василівна (2014) Мистецтво. Робочий зошит 6 клас. ТОВ "Видавництво "СВІТОЧ".

П

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2014) Формування художньо-творчої активності студентів на заняттях з дисципліни "Рисунок" (досвід мистецьких ВНЗ України) Matherails of XI International Research and Practice Conference (7). pp. 33-37. ISSN 978-966-8736-05-6

Р

Романенкова, Юлія Вікторівна (2014) звіт про роботу кафедри образотворчого мистецтва за 2 семестр 2013-14 н.р. In: UNSPECIFIED.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2014) Художественное объединение «АРТ-пространство» как модель творческого взаимодействия мастера и ученика Молодий вчений. ISSN 2304-5809

Романенкова, Юлія Вікторівна (2014) Сертификат учасника конференції In: Міжнародна науков-практична конференція "Nauka dzis: teoria, metodologia, praktyka, problematyka", 30-31 липня 2014, Сопот, Польща.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2014) Арт-бизнес в системе высшего профессионального образования In: Osiagniecia naukowe, rozwoj, propozycje na rok 2014, грудень 2014, м.Краків, Польща.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2014) Методы борьбы с тотальной коммерциализацией современной науки: инструментарий искусствоведа матеріали доповідей наукової конференції "Другі Платонівські читання".

Романенкова, Юлія Вікторівна (2014) Арт-пространство живописи и живопись "Арт-пространства" Традиции и современное состояние культуры и искусств. ISSN 978-985-552-433-6

Романенкова, Юлія Вікторівна (2014) Історичний костюм [Teaching Resource]

Романенкова, Юлія Вікторівна (2014) Художник как практик и теоретик: стимулы для теоретических штудий арт-личности Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва : мат. Міжнароднай навук.-практ. канф. (28-29 лістапада 2013 г., гор. Мінск).

Романенкова, Юлія Вікторівна (2014) «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ТИТАНИЗМА» СОВРЕМЕННОГО АРТ-ПРОСТРАНСТВА М А Т Е Р І А Л И 7 Міжнародної науково-творчої конференції "Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології".

Романенкова Ю.В. (2014) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 52889.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2014) Ночь, когда боярышник зацвел во второй раз АRT-Ukraine.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2014) Камінний володар Парижа ART-Ukraine.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2014) Маньеризм в художественном процессе Европы 16 века: этапы трансформации стиля Одноосібна. LAP Publishing, Germany, Germany.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2014) Теоретические штудии арт-личности: цель, средство, результат Материалы всероссийской научно-практической конференции [Художественное образование: история и современность].

Романенкова, Юлія Вікторівна (2014) Камінний володар Парижа (друга частина) АRT-Ukraine.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2014) Графика Геннадия и Аркадия Пугачевских в современном художественном поле Сборник материалов II Международной научно-практической конференции [Проблемы и перспективы современной науки]-(Ставрополь, 2014 г.).

Романенкова, Юлія Вікторівна (2014) Теоретические штудии Арт-личности: цель, средство результат Материалы всероссийской научно-практической конференции [Художественное образование: история и современность] – (Нижний Тагил, октябрь 2014 г.)..

Романенкова, Юлія Вікторівна (2014) Молодежное художественное объединение как стимул для активизации творческой деятельности Материалы ІХ Международной научно практической конференции [Филология и культурология: современные проблемы и перспективы развития]. - (Махачкала, июль 2014 г.).

Романенкова, Юлія Вікторівна (2014) Творческая свобода. Свобода от творчества: художник в сфере высшего профессионального образования Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 231-236.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2014) Семантика мотива триумфа в искусстве Антуана Карона Zbior raportow naukowych. Na materiałach Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji „Nauka dziś: teoria, metodologia, praktyka,.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2014) “Варфоломеевская ночь” кисти Ф. Дюбуа как хроника событий 24 августа 1572 года Matirials of the { International scientific and practical conference [Prospects of world science-2014]..

Романенкова, Юлія Вікторівна (2014) Творческая свобода. Свобода от творчества: художник в сфере высшего профессионального образования Професійна мистецька освіта і художня куьтура: виклики ХХІ століття.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2014) Засоби боротьби с тотальною комерціалізацією сучасної науки: інструментарій мистецтвознавця In: Другі платоновські читання.

Романенкова Ю.В. (2014) Авторське свідоцтво на монографію 55904.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2014) "Арт-пространство" живописи и живопись "Арт-пространства" (файл 1: Василий Жиров) программа Международной научно-практической конференции "Традиции и совремеенное состояние культуры и искусств".

Романенкова, Юлія Вікторівна (2014) Стилистические характеристики маньеризма в скульптурном наследии А. Монторсоли збірник наукових статей "Молодий вчений".

Рябчук, Леся Вікторівна (2014) Формування стильових уявлень майбутніх вчителів образотворчого мистецтва в процесі роботи над історичною композицією Актуальні питання мистецької педагогіки.

Т

Таранник, Алла Олександрівна (2014) Процес становлення вищої сільськогосподарської освіти в російській імперії в матеріалах з'їздів (XIX-початок ХХ ст.) In: 1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції 22 травня 2014 року м. Київ.

Таранник, Алла Олександрівна (2014) Проблема демократизації управління університетами російської імперії напередодні револіції 1905-1907рр. (на матеріалах університету Святогого Володимира) In: Питання сучасної науки і освіти матеріали десятої Міжнародної науково-практичної інтернет -конференції 29-31 липня 2014 року частина 2.

This list was generated on Fri Jun 21 02:06:15 2024 EEST.