Items where Division is "Циклова комісія з видавничої справи, культури та української філології" and Year is 2020

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: R | Г | Д | К | Л | М | П | Р | У | Ш
Number of items: 44.

R

Rozinkevych, Natalia V (2020) Gender in Ukrainian Romances Bibliotekarz podlaski (48). pp. 363-369. ISSN 1640-7806; 2544-8900

Г

Гейхман, Зоя Леонідівна and Митринська, Галина Людвігівна and Перевертун, Ольга Петрівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Зарубіжна література"для студентів освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр [Teaching Resource]

Груздьова, Олена Вікторівна (2020) Загальне редагування [Teaching Resource]

Груздьова, Олена Вікторівна (2020) Дитяча література з основами культури і техніки мовлення [Teaching Resource]

Груздьова, Олена Вікторівна (2020) Історія української літератури [Teaching Resource]

Груздьова, Олена Вікторівна (2020) Історія української літератури [Teaching Resource]

Д

Діденко, Наталія Миколаївна (2020) Сучасна українська мова з практикумом [Teaching Resource]

Діденко, Наталія Миколаївна (2020) Сучасна українська мова з практикумом для 4 курсу [Teaching Resource]

К

Кашуба, Наталія Вікторівна (2020) Програма "Каліграфія (графіка письма) [Teaching Resource]

Кашуба, Наталія Вікторівна (2020) Семантико-граматичні особливості предикатів дії Інтеграція особистісно орієнтованого підходу. pp. 29-33.

Кашуба, Наталія Вікторівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни Методика навчання української мови [Teaching Resource]

Кашуба, Наталія Вікторівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни Сучасна українська мова і практична стилістика [Teaching Resource]

Король, Наталія Вікторівна (2020) "Marusia Churai": a Historical, Philosophical, Social, and Psychological Verse Novel by Lina Kostenko Українська мова і література в школах України (3). pp. 22-40. ISSN 2267

Король, Наталія Вікторівна and Груздьова, Олена Вікторівна (2020) Working program of the discipline Ukrainian language for students of educational and professional degree "professional junior bachelor" [Teaching Resource]

Л

Ловейко, Тетяна Володимирівна (2020) Українська мова (за професійним спрямуванням) [Teaching Resource]

Ловейко, Тетяна Володимирівна (2020) Українська мова в засобах масової комунікації [Teaching Resource]

Ловейко, Тетяна Володимирівна (2020) Типологія помилок [Teaching Resource]

Ловейко, Тетяна Володимирівна (2020) Риторика [Teaching Resource]

Ловейко, Тетяна Володимирівна (2020) Коректура [Teaching Resource]

Ловейко, Тетяна Володимирівна (2020) Редагування перекладної літератури [Teaching Resource]

Ловейко, Тетяна Володимирівна (2020) Історія світової літератури [Teaching Resource]

Ловейко, Тетяна Володимирівна (2020) Редагування суспільно-політичної літератури [Teaching Resource]

Ловейко, Тетяна Володимирівна (2020) Вплив світової літератури на формування елітарної мовної особистості Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Технології розвитку мовної особистості: освітні трансформації».

М

Митринська, Галина Людвігівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Сучасна російська мова з практикумом" для студентів спеціальності 013 Початкова освіта освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" [Teaching Resource]

Митринська, Галина Людвігівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Російська мова " для студентів спеціальності 061 Журналістика освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" [Teaching Resource]

П

Перевертун, Ольга Петрівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" [Teaching Resource]

Перевертун, Ольга Петрівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія видавничої справи" для студентів спеціальності 061 Журналістика освітнього рівня "молодший спеціаліст" [Teaching Resource]

Перевертун, Ольга Петрівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів спеціальності 081 Право освітнього рівня "молодший спеціаліст" [Teaching Resource]

Перевертун, Ольга Петрівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів спеціальності 022 Дизайн освітнього рівня фаховий молодший бакалавр [Teaching Resource]

Перевертун, Ольга Петрівна and Розінкевич, Наталія Василівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Українська література" для студентів освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр [Teaching Resource]

Полінок, Олена Володимирівна (2020) Програма "Українська мова за професійним спрямуванням" [Teaching Resource]

Полінок, Олена Володимирівна (2020) Програма "Українська мова за професійним спрямуванням" [Teaching Resource]

Полінок, Олена Володимирівна (2020) Програма "Українська мова за професійним спрямуванням" [Teaching Resource]

Р

Розінкевич, Наталія Василівна (2020) The semantics of time, space, place and character in “Biguny” (“Runners”) by Olha Tokarchuk TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, 6 (15). pp. 73-82. ISSN 1733-2249

Розінкевич, Наталія Василівна (2020) Українська мова (за професійним спрямуванням) [Teaching Resource]

Розінкевич, Наталія Василівна (2020) Українська мова (за професійним спрямуванням) [Teaching Resource]

Розінкевич, Наталія Василівна and Перевертун, Ольга Петрівна (2020) Українська література [Teaching Resource]

У

Ус, Тетяна Іванівна (2020) Програма "Рекламознавство і підготовка рекламних видань" [Teaching Resource]

Ус, Тетяна Іванівна (2020) Програма "Редагування навчальної і довідкової літератури" [Teaching Resource]

Ус, Тетяна Іванівна (2020) Програма "Редагування наукової, науково-популярної та ужиткової літератури" [Teaching Resource]

Ус, Тетяна Іванівна (2020) Програма "Основи редакторської майстерності" [Teaching Resource]

Ус, Тетяна Іванівна (2020) Програма "Основи редакторської майстерності" [Teaching Resource]

Ус, Тетяна Іванівна (2020) Програма "Художнє оформлення та редагування" [Teaching Resource]

Ш

Шендерівська, Ліна Петрівна (2020) Організація та економіка видавничої справи [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Dec 6 02:05:01 2022 EET.